LEDER: Mennesker med CP skal også være en del af arbejdsfællesskabet

Ledigheden er historisk lav, og efterspørgslen efter arbejdskraft historisk høj. Det burde være den perfekte storm i forhold til at blæse dørene op til arbejdsmarkedet – også for nogle af de grupper, som synes at have en næsten kronisk svag tilknytning til arbejdsmarkedet. Men vi kan ikke få øje på den effekt. Intet tyder på, at beskæftigelsesgraden stiger blandt mennesker med cerebral parese (CP), snare tværtimod.

Derfor glæder vi os over, at vores paraply-organisation, DH (Danske Handicaporganisationer), sammen med arbejdsgivernes paraply DA er gået sammen om et nyt fælles 8-punktsinitiativ, som fokuserer på de barrierer, der er forbundet med handicappedes adgang til arbejdsmarkedet: Bl.a. bedre rådgivning om ansættelse af mennesker med handicap, fokus på tildeling og muligheden for at beholde hjælpemidler ved overgange, særlig jobportal for ledige med handicap og flere andre rigtig gode initiativer.

Vores erfaring er imidlertid, at problemerne starter allerede i uddannelsessystemet. Vi løser ikke udfordringer på arbejdsmarkedet for mennesker med CP, hvis vi ikke samtidig løser udfordringerne i uddannelsessystemet. Arbejdsmarkedsindsatsen starter med uddannelsessystemet. Vi har brug for et uddannelsessystem, som er langt mere fleksibelt og rummeligt. Et system, som tillader en langt højere grad af individuel tilpasning. Det gælder både tempoet gennem uddannelsen, tilrettelæggelse af praktikperioder, fleksible forsørgelsesmodeller og individuel tilpasning af eksamensformer.

Det er alt sammen muligt uden at gå på kompromis med fagligheden. Der må selvfølgelig ikke kunne stilles spørgsmålstegn ved kompetencerne, men det er bydende nødvendigt, at vi udfordrer vejen til de nødvendige kompetencer. Det skal vi, fordi mennesker med CP har samme ret til, og behov for, at være en del af fællesskabet – og fordi al data, viden og sund fornuft fuldstændig entydigt viser, at det betaler sig at investere i selvforsørgelse. Kan vi gennem en målrettet indsats i uddannelsessystemet forebygge ledighed blandt mennesker med CP, så er der megen fortvivlelse og mange penge at spare.

Og så skal vi hele tiden have for øje, at der er en ret betydelig gruppe af unge - også unge med CP - som har så svære funktionsnedsættelser, at de aldrig kommer i nærheden af det vi traditionelt forstår som arbejde. Derfor er det en selvstændig opgave, at udfordre arbejdsbegrebet og arbejde for at der udvikles nye tilbud og andre måder at være en del af fællesskabet på, end gennem det klassiske arbejdsmarked. Viften af muligheder og tilbud efter afsluttet STU, er alt, alt for snæver til at være et dækkende og relevant tilbud til den brede målgruppe vi taler om, når vi taler mennesker med funktionsnedsættelser. 

Pia Allerslev
Landsformand, CP Danmark

Citat:

”Kan vi gennem en målrettet indsats i
uddannelsessystemet forebygge ledighed
blandt mennesker med CP, så er der
megen fortvivlelse og mange penge at spare.

Sidst opdateret:
Gå til top Top