Kommunalpolitik er også handicappolitik

Den 21. november skal vi til stemmeurnerne. Nye kommunal- og regionsrådsmedlemmer skal vælges for den næste fireårige valgperiode. Det er en stor lokalpolitisk begivenhed, men også en stor handicappolitisk begivenhed.

Seminar før kommunalvalget 2017.Af Mogens Wiederholt, direktør i Spastikerforeningen

Ganske vist er det regeringen og Folketinget, der udstikker de lovgivningsmæssige rammer for, hvilke regler og rettigheder, der gælder på handicapområdet. Men det er kommunerne, der administrerer og udmønter reglerne i praksis. Da der er indbygget et ikke ubetydeligt råderum for kommunal selvbestemmelse i lovgivningen, er det bestemt ikke ligegyldigt, hvilken holdning byrådet og det enkelte byrådsmedlem har til handicappolitik.

Derfor skal vi som forening både centralt, men først og fremmest lokalt ude i kredsene, interessere os levende for det kommende kommunalvalg. Det er i meget vid udstrækning kommunale prioriteringer og holdninger, der definerer, hvilket liv man kan leve som borger med et handicap. Allerede i starten af september havde vi samlet en stor gruppe af Spastikerforeningens lokale tillidsfolk til seminar om det kommende kommunalvalg.

Her diskuterede vi både strategier for, hvordan man påvirker den kommunale beslutningsproces, og hvilke emner vi i Spastikerforeningen synes er de vigtigste lokalpolitiske temaer til KV17.

Strategi – gør dig selv til en del af løsningen

Vi har ofte inden for de seneste år peget på en stigende tillidskløft mellem vores medlemmer og de kommunale myndigheder. Vores medlemmer møder ”systemet” med stor skepsis og mistro: medarbejderne ved ingenting om mit handicap, og de interesserer sig kun for økonomi. Desværre er mistroen ofte velbegrundet. Det ved vi fra vores rådgivning.

Her ser vi mange forkerte og ulovlige afgørelser i sociale sager, kommunernes ’grænsesøgende’ adfærd i administrationen af lovgivningen og de enorme kommunale forskelle i serviceniveau etc. Der er meget at være sur over. Men der er ingen, der gider hjælpe og samarbejde med sure mennesker.

Derfor var et af de vigtige budskaber fra vores KV17-seminar, at vi ikke kun skal pege på problemer, vi skal også pege på løsninger og komme med konkrete forsag til, hvordan udfordringer kan overvindes og ting gøres bedre. Derfor skal vi invitere til dialog. Vi skal bruge vores pladser i de lokale handicapråd, DH-bestyrelser, brugerråd, forældrebestyrelser etc. til at gå i dialog med kommunalpolitikere, embedsmænd og tilbudsledelser. Det betyder ikke, at vi ikke skal være skarpe og kritiske, men al erfaring fra lobbyarbejde viser, at den, der kan pege på konkrete løsninger og veje ud, vinder.

Spastikerforeningens lokalpolitiske mærkesager

Der vil altid være lokale sager, som er specifikke og fylder lige præcist der, hvor du bor. De sager skal man selvfølgelig gå efter i en valgkamp. Men generelt vil vi meget gerne sætte fokus på fire forskellige udfordringer, hvor den kommunale eller regionale praksis kan gøre en enorm forskel.

Beskæftigelse

Kun ca. 25 procent af alle voksne med CP er i beskæftigelse. Det er alt for få. Derfor vil vi rigtig gerne i dialog med de kommunale jobcentre om at udvikle særlige og målrettede tilbud til ledige med CP. Foreningen har en stor viden om lige præcist vores medlemmer, og de udfordringer de har på arbejdsmarkedet. Den viden skal vi bringe i spil overfor jobcentrene.

Den særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse (STU)

STU’en er lige nu under evaluering. Centralt kæmper vi for at sikre retskravet til uddannelsen. Alle, der ikke kan gennemføre en ordinær ungdomsuddannelse, skal fortsat have krav på en særligt tilrettelagt ngdomsuddannelse. Lokalt er det af stor betydning at få kandidaterne til at forstå, hvor vigtigt det er, at en STU er designet præcist, så den matcher de behov, den enkelte elev har. Det er hele pointen med STU. Og så er det vigtigt, at det nye byråd forstår, at man ikke kan løse alle problemer hjemme i egen have. Det er helt nødvendigt, at elever har et reelt valg og kan vælge en specialiseret og særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse - også i nabokommunen, hvis det er der, det rigtige tilbud findes.

Vederlagsfri fysioterapi

4.500 personer med cerebral parese er visiteret til vederlagsfri fysioterapi. Desværre er der alt for lidt opmærksomhed på, hvor vigtig og nødvendig fysioterapi er for mennesker med cerebral parese. Vederlagsfri fysioterapi er ikke et wellness-ophold, men en livsnødvendig behandling for at kunne vedligeholde de fysiske funktioner, som i sidste ende påvirker både livskvalitet og livslængde. Derfor skal vi lokalt kæmpe for at udbrede viden om og kvaliteten i den vederlagsfri fysioterapi, mens vi centralt kæmper for at sikre, at visitationen til vederlagsfri fysioterapi bliver ved med at være en opgave for ens læge – ikke en kommunal sagsbehandler.

Neuropsykologisk udredning

Valget den 21. november er ikke kun valg til kommunalbestyrelsen. Der er også valg til regionsrådet – og det er regionsrådet, der dirigerer størstedelen af sundhedsområdet. Spastikerforeningens største ønske til regionerne er, at de vil sikre, at alle børn med CP tilbydes en neuropsykologisk udredning. Vi er glade for det fokus, der er på børnenes fysiske udfordringer, men vi er nødsaget til at skabe større fokus på de kognitive udfordringer ved CP. Derfor skal hospitalernes børneambulatorier obligatorisk tilbyde børn med CP at få gennemført en neuropsykologisk udredning, inden barnet starter i skole. Uden den fulde viden om barnets funktionsnedsættelse er det umuligt for skolen og alle andre at hjælpe barnet med den rigtige hjælp. Alt for ofte kender vi kun til den synlige del af CP, mens den ikke-synlige, men mindst lige så alvorlige, del af funktionsnedsættelsen ofte aldrig diagnosticeres. Det skal vi have ændret på.

Skab debat og husk at stemme

Derfor er kommunal- og regionsrådsvalget til november vigtigt. Her afgøres i høj grad, hvordan og på hvilke vilkår mennesker med CP kan leve deres liv i hverdagen. Gør kommunalvalget til et handicapvalg. Gør mennesker med CP synlig for lokalpolitikerne – og husk, at din stemme betyder noget.

Sidst opdateret:
Gå til top Top