Kampen for en BPA

Efter at Yvonne Grum Madsen allerede i 2012 - uden held - havde bedt Horsens Kommune om at få et dialogmøde for at lette overgangen til voksenlivet for sin datter Andrea, søgte hun i god tid, før Andrea fyldte 18 år, kommunen om borgerstyret personlig assistance (BPA). Men kommunen ville ikke umiddelbart behandle sagen og bad om en statusattest og uddybende kommentarer, blandt andet om Andreas alvorlige epilepsi som betyder, at hun skal være overvåget hele døgnet.

Andrea har cerebral parese, svær epilepsi og er ikke alderssvarende, men i nogle sammenhænge velfungerende. De væsentlige handicap skyldes en blodprop mellem højre og venstre hjernehalvdel i 5. svangerskabsmåned.

Så der er rigeligt at skrive supplerende oplysninger om, og dem fik kommunen fra Yvonne Madsen, der er uddannet socialpædagog og tidligere leder af en specialfritidsordning, samt fra Epilepsihospitalet Filadelfia og fra Spastikerforeningens socialrådgiver, Jens Tamborg.

Trods det kompetente materiale trak sagsbehandlingen ud, og Andrea, der nu var fyldt 18 år, blev fortsat passet af sin mor. Det har hun i øvrigt gjort i det meste af barndommen og for den indsats, i perioder, modtaget tabt arbejdsfortjeneste 37 timer ugentligt.

Men det er en ydelse, der stopper, når barnet fylder 18 år, og da forældreforpligtelsen samtidig bortfalder, rettede hun igen henvendelse til kommunen for at få fremskyndet tildelingen af BPA-ordningen til Andrea.

I strid med reglerne

Da kommunen fortsat forholdt sig passiv til ansøgningen, levede Yvonne Madsen i det meste af 2014 af A-kasse dagpenge og sygedagpenge, som hun fik tildelt af kommunens jobcenter, der samtidig påpegede, at hun skulle stå til rådighed for arbejdsmarkedet.

- Men det er helt i strid med reglerne, da hun fortsat delvist passer Andrea, påpeger Jens Tamborg, der som partsrepræsentant gentagne gange har påpeget fejlen overfor Horsens Kommune.

Kommunen traf endelig afgørelse i begyndelsen af 2015, hvor de bevilgede en døgnbetjent BPA med første udbetaling 15. januar 2015 - knap halvandet år efter Andrea fyldte 18 år. Med Spastikerforeningens hjælp rejste Yvonne Madsen krav om en BPA-bevilling fra det tidspunkt, hun fyldte 18 år. Endnu en gang trak kommunens afgørelse ud, og i stedet stillede de flere spørgsmål, som de naturligvis fik besvaret.

Penge på kontoen

I juni 2017 – kort før sommerferien – fik Yvonne Madsen så det positive budskab, at kommunen endelig havde bevilget, hvad der var ansøgt om. Det skete indirekte ved, at der på Yvonne Madsens NemKonto var indløbet et større beløb svarende til 15 måneders døgnbetjent BPA-ordning. Og efterfølgende et brev fra kommunen.

- Jeg frygter altid, når der kommer et brev fra kommunen. Men denne gang var det nærmest befriende, fortæller Yvonne Madsen, der føler, at det har været en kamp op ad bakke lige siden Andrea blev diagnosticeret, da hun blot var fire måneder gammel - specielt de sidste fire år har været hårde.

Til gengæld glæder hun sig over den gode støtte, hun har fået af Spastikerforeningen, og at hun nu i fred og ro kan ansætte hjælpere til Andreas BPA-ordning og samtidig tilbagebetale de penge, som hun uretmæssigt fik gennem A-kasse- og sygedagpenge-systemet.

Sidst opdateret:
Gå til top Top