Hvordan får jeg en kæreste?

Spørgsmålet stod nærmest malet i panden på mange deltagere, når specialkonsulent Kim Steimle Rasmussen og SUMH holdt workshops for unge med handicap.

Kim S. Rasmussen.Af Frands Havaleschka

I flere år har SUMH – Sammenslutningen af Unge med Handicap – arbejdet målrettet på at bringe seksualitet på dagsordenen. Da arbejdet startede i 2010 var det samtidig Kim S. Rasmussens første dag på jobbet. Han er specialkonsulent og uddannet seksualvejleder, og i samarbejde med Socialt Udviklingscenter fik han til opgave at bryde isen og italesætte seksualitet på specialskoler.

I alt er der ca. 200 større og mindre specialskoler i Danmark, og mange steder har man ikke brugt mange minutter på at fortælle eleverne om seksualitet, kroppens anatomi, følelser og behov.

Seksualundervisning bliver ofte betragtet som et stedbarn - et timeløst fag - der skal bygges ind i andre skemafag som f.eks. dansk, men ikke desto mindre er det af stor vigtighed allerede i de små klasser.

Hvis behovet tilsidesættes, risikerer man overgreb, og blandt andet for at forbygge dette henvendte SUMH-projektet sig til personalegruppen, der lærte at udforme og arbejde med seksualpolitikker og dermed blive bedre til at understøtte elevernes naturlige seksuelle udvikling. Det endte med, at 80 specialskoler blev inddraget i projektet, hvilket samtidig blev starten på en omfattende indsats på området.

Stort behov for viden

Og Kim S. Rasmussen har været med hele vejen. Han oplevede hurtigt, at det er et område, som virkelig er underprioriteret og forbundet med stor uvidenhed. Det fi k han yderligere bekræftet i SUMHs næste projekt, hvor en stor billedudstilling tydeliggjorde, at folk med handicap også kan være seksuelt aktive - og attraktive. Udstillingen blev en stor succes og banede vejen for det egentlige arbejde med at udvikle metoder til seksualoplysning for unge med handicap.

- Målet var at få 650 unge med handicap i tale, men der var kæmpe interesse for tilbuddet, så det endte med at ca. 1.200 med et åbent hjerte deltog i udviklingsprojektet, fortæller Kim S. Rasmussen. Det var i den proces, at han blev opmærksom på, hvor galt det egentlig stod til. De unge blev fundet i STU-forløb, aftenklubber, på bosteder, dagtilbud, festivaler, Egmont Højskolen og i flere handicapungdomsorganisationer.

- Blandt dem var der et kæmpe efterslæb af viden på området, hvilket kom til udtryk, når vi for at bryde isen lavede gruppearbejde og stillede frække spørgsmål, fremhæver Kim S. Rasmussen, der oplevede, at mange var helt blanke på selv generelle ting som pubertet, seksuel lavalder og kroppens anatomi.

- Ja, bare det at tale om tingene var grænseoverskridende for de fleste, der dog havde én ting til fælles. De ville så gerne vide, hvordan de fik fat i en kæreste!

Rollespil gav tryghed

For at imødekomme behovet blev der udarbejdet rollespil, hvor de unge bl.a. lærte om det første møde, hvordan man kommer i kontakt med andre, hvad der sker, når man holder i hånden - eller bliver sure på hinanden - og der opstår konflikter.

Andre temaer i rollespillene kunne også være, hvordan man slår op med en kæreste, og hvilke strenge der skal spilles på, hvis man vil forsøge at få sin gamle kæreste tilbage. Ofte var de unge lidt generte i starten, men de tøede hurtigt op og gik op i deres roller. Det samme var tilfældet, når Kim S. Rasmussen fremviste sexlegetøj og fortalte om mulighederne for at peppe sexlivet op som kompensation for et fysisk handicap.

Erfaringerne fra projektet er samlet i publikationen ’Kan man blive gravid af at bolle?’ som er seksualundervisning til unge med handicap. Den finder du på hjemmesiden: www.ligelyst.dk

Sidst opdateret:
Gå til top Top