Fin repræsentation i DH-afdelinger og handicapråd

Mange af Spastikerforeningens medlemmer er handicappolitisk aktive og repræsenteret i landets DH-afdelinger og i kommunernes handicapråd. Interessen er stigende, og antallet er gradvist øget, siden kommunalreformen i 2007 satte nye standarder for det handicappolitiske arbejde.

Danmarkskort.Som nogle sikkert husker, blev Danske Handicaporganisationers (DH) amtsstruktur i 2007 afløst af et kommunalt netværk af lokalafdelinger. I alt 97 – kun Læsø er fortsat uden DH-afdeling.

I det kommunale regi blev det obligatorisk med et handicapråd bestående af såvel politikere som repræsentanter fra handicapforeningerne, primært DH.

I enkelte kommuner var et handicapråd allerede nedsat inden kommunalreformen, men nu blev det lovbestemt for alle kommuner som en del af reformpakken. Det er vigtigt at være med ved bordet, hvis man vil have opmærksomhed om sine udfordringer.

Så det er noget, Spastikerforeningen – såvel centralt som lokalt – bruger en del ressourcer på at få til at fungere.

De hvide områder skal farves

Den seneste opgørelse viser, at Spastikerforeningen er repræsenteret i DH’s lokalafdelinger i 52 kommuner, og i de 29 har foreningen tillige en repræsentant i kommunens handicapråd.

Derudover er Spastikerforeningen repræsenteret i Arbejdsmarkedsrådet i Region Syddanmark samt i det lokale beskæftigelsesråd i Randers.

Men som det kan ses af illustrationen, så er der stadigvæk blanke områder, hvor Spastikerforeningen ikke er repræsenteret. Og det vil vi i den kommende tid forsøge at gøre noget ved.

Hvis du har interesse for DH’s eller handicaprådets arbejde i din kommune, så vil vi gerne opfordre dig til at kontakte din lokale kredsformand eller Spastikerforeningens sekretariat.

Der er forskellige procedurer, der skal overholdes, bl.a. en tilslutningserklæring for nye kandidater til DH-afdelinger og en kandidaterklæring, hvis man ønsker at stille op til en plads i kommunens handicapråd.

De, der i dag sidder i et handicapråd, skal ligeledes udfylde en kandidaterklæring, da alle rådets medlemmer er på valg hvert fjerde år. Erklæringerne skal enten underskrives af din lokale kredsformand eller af Spastikerforeningens sekretariat. Perioderne følger byrådets valgperioder.

Sidst opdateret:
Gå til top Top