Jobudfordringer som nyuddannet

Hvis din cerebral parese giver dig handicaprelaterede udfordringer, så rummer jobcentret flere muligheder for at komme i job efter endt uddannelse.

Mange med cerebral parese kender til det. Du er færdig med din uddannelse og står klar til at springe ud på jobmarkedet. Efter et veludført uddannelsesforløb er det en dejlig situation, som giver forhåbninger, men ofte også en stor usikkerhed, specielt hvis du har særlige handicaprelaterede udfordringer. Hvad gør jeg så? Det er et spørgsmål, vi ofte støder på i Spastikerforeningens rådgivningsteam. Vi vil derfor, som en hjælp for denne gruppe mennesker, give en bred orientering om de muligheder, det lokale jobcenter rummer. For det er nemlig dem, der har nøglen til at bevillige forskellige støtteordninger, alt afhængig af dit behov og din arbejdsevne.

Personlig assistance

En personlig assistent er en person, som assisterer ved de arbejdsfunktioner, som en person med cerebral parese ikke selv
kan klare. Det kan f.eks. dreje sig om at hente og bringe, læse op, fungere som sekretær eller tolke for døve.

Hjælpemidler

Hjælpemidler kan både være arbejdsredskaber og mindre arbejdspladsindretninger, men for at få støtte til det, skal hjælpemidlet være afgørende for, at du kan udføre dit arbejde.

Mentorordning

Mentorrollen handler om at række en hånd til et menneske, der har brug for støtte på flere områder. Det kan f.eks. være støtte, sparring eller coaching nogle få timer om ugen.

Fortrinsadgang

En offentlig arbejdsgiver er forpligtet til at indkalde en ansøger med handicap til jobsamtale, hvis ansøgeren har de fornødne kvalifikationer til jobbet og ønsker at anvende fortrinsadgang. Men arbejdsgiveren er ikke forpligtet til at ansætte personen, ligesom personen heller ikke er forpligtet til at skrive noget om sit handicap. I de fleste tilfælde er det dog en god idé.

Isbryderordning

Det er en ordning, der giver et løntilskud til nyuddannede i op til 12 måneder. Til forskel fra ordinært løntilskud får den ansatte fuld løn under isbryderordningen. Ansættelse under isbryderordningen skal være påbegyndt senest to år efter, at uddannelsen er afsluttet.

Fleksjob

Fleksjob kan være en mulighed, men det er generelt omstændeligt at bevillige og forudsætter, at alle muligheder for at bevare tilknytning til arbejdsmarkedet på ordinære vilkår er afprøvet. Jobsøgende skal således først i arbejdsprøvning og afprøve de handicapkompenserende ordninger, hvis de er relevante, før en indstilling til fleksjob kan komme på tale. Sker det, skal et tværfagligt rehabiliteringsteam i kommunen derefter udarbejde en rehabiliteringsplan, som er selve grundlaget for indstilling til fleksjob.

Kontakt jobcentret tidligt i uddannelsesforløbet

Erfaring viser, at jo bedre dokumenteret den jobsøgendes diagnose og udfordringer er beskrevet, jo kortere vil afklaringsforløbet være. Alligevel oplever mange nyuddannede med CP en meget usmidig overgang fra uddannelse til afklaringsforløb. I den idéelle verden har en nyuddannet med behov for job på særlige vilkår allerede fået afklaret sin arbejdsevne fra første ledighedsdag, så man straks, når eksamensbeviset er i hånden, kan gå i gang med at søge job. Men da dette langt fra er tilfældet, er anbefalingen, at man tidligst muligt i sit uddannelsesforløb kontakter jobcentret i sin kommune og her får talt om de aktuelle støttemuligheder. Dermed er du godt forberedt, når eksamen er afsluttet.

Sidst opdateret:
Gå til top Top