KV21: Mærkesager

Selv om det løbende gælder om at kæmpe for sine mærkesager og hele tiden italesætte udfordringerne, så er perioden op til et kommunalvalg en ekstra god mulighed for at markere sine synspunkter. Som organisation er der imidlertid mange om buddet, så det skal gøres målrettet og med stor omtanke.

Her kan du se CP Danmarks mærkesager op til kommunal- og regionsvalget:

Ansæt borgerrådgivere i alle kommuner

For at skabe bedre dialog, større retssikkerhed og en større tillid mellem borger og kommune foreslås det at ansætte en borgerrådgiver i alle landets kommuner. Borgerrådgiveren skal have kompetence og sikres uafhængighed og initiativret, derfor skal der være krav til borgerråd giverens ansættelse og funktion.

Stop heksejagten på BPA-ordningen

Færre og færre bevilges BPA. Det reducerer muligheden for at leve et liv på egne vilkår og på lige fod med andre. Samtidig misbruges arbejdsledervurderingen til at skubbe medlemmerne ud af ordningen, ligesom problemer med tildeling af rådighedstimer og forringelse af hjælpervilkårene gør det svært at rekruttere hjælpere og få hverdagen til at hænge sammen

STU skal forbedres

Det er vigtigt, at STU fortsat er en særligt tilrettelagt uddannelse og ikke en præfabrikeret enhed, som alle unge skal presses ind i. Det er ofte oplevelsen, når kommunerne henviser til egne tilbud. Eleven og forældrene har alt for ringe indflydelse på valg af uddannelsessted – det frie valg er helt afgørende. Samtidig skal livet efter STU sikres, så eleverne kommer godt videre.

Regionernes nye rolle

I CP Danmark ønsker vi, at evalueringen af handicapområdet resulterer i, at regionerne fremover får en større rolle på handicapområdet. Regionerne skal være et bolværk mod afspecialisering, de skal have ansvaret for vidensområdet og vidensdelingen, og så skal ansvaret for hjælpemidler og kommunikationsområdet være en del af visitationen og finansieringen.

Etablering af voksenambulatorier

Cerebral parese (CP) er ikke en børnesygdom, men ikke desto mindre findes der i dag kun børneambulatorier, der har CP på diagnoselisten. Som voksen er man overladt til sin egen læge. Derfor arbejder CP Danmark på at få etableret et tværfagligt ambulatorium i hver region, der har en sundhedsfaglig tovholderfunktion, der giver sammenhæng i indsatsen og sikrer, at voksne med CP kommer i kontakt med den relevante
ekspertise.

Fortsat fokus på tilgængeligheden

Selv om vi i en lang periode har haft fokus på de 17 verdensmål, og i dag skriver 2021, så halter det stadig med tilgængeligheden mange steder i Danmark. De findes fortsat, de offentlige bygninger, uddannelsessteder, byrum, busser og kulturattraktioner, som ikke kan benyttes, hvis du er kørestolsbruger. Det skal der rettes op på.

Sidst opdateret:
Gå til top Top