Vellykket landsmøde 2018

Det blev på alle måder et godt landsmøde med stor deltagelse, god stemning og fin debatlyst. Samtidig viste det sig endnu en gang, at Egmont Højskolen - specielt med de seneste udvidelser - er en god ramme for et landsmøde. Det er en højskole, ja – men indretningen og atmosfæren har en rummelighed, der giver plads til alle. Også når arrangementet har deltagelse af knap 30 kørestolsbrugere.

Landsmøde 2018.Det handicappolitiske program, der finder sted på landsmødets første dag, gav en god debat om foreningens arbejde og ikke mindst gode pejlemærker for, hvor vi skal hen i fremtiden. Der blev vedtaget en strategiplan, hvor medlemmet er i centrum for flere og mere målrettede aktiviteter, og der blev vedtaget et nyt navn, så foreningen ikke længere er en bremse for yderligere tilgang af nye medlemmer.

De seneste år har nemlig vist, at de eneste, der sætter folk i bås som ’spastiker’, det er Spastikerforeningen. Alle andre steder omkring os i det sundhedsfaglige og uddannelsesmæssige system bruges betegnelsen cerebral parese. Det er også den betegnelse, forældre til ny-diagnosticerede børn lærer at arbejde med.

Med et flertal på 2/3 del af stemmerne vedtog landsmødet at skifte navn, og et stort flertal valgte efterfølgende navnet CP Danmark. Når de juridiske og markedsføringsmæssige opgaver er på plads, vil CP Danmark i fremtiden være det navn, som skal føre foreningen videre i udviklingen. Det sker med fuld kraft fra foråret 2019.

Valg af formand og næstformand

Landsmødet genvalgte Lone Møller som landsformand uden modkandidat, men sagde farvel til Karen Nisbeth, der har været næstformand gennem de sidste 10 år. Hun valgte ikke at genopstille, men vil dog stadig være kredsformand for Bornholm og have plads i hovedbestyrelsen. Der var kampvalg til posten mellem Jens Peder Roed fra Sydøstjylland, Jørgen Knudsen fra Midtjylland og Mads Witt Demant fra kredsen på Fyn.

De havde forud for landsmødet præsenteret deres kandidatur og fik på landsmødet lejlighed til at knytte et par afsluttende kommentarer. Resultatet af afstemningen var klar. Mads Witt Demant fik over halvdelen af stemmerne og er dermed valgt for de næste to år.

Der var stor ros til Karen Nisbeth for mange års engageret arbejde som næstformand, der faktisk har været udført i to perioder, da hun også bestred posten tilbage i midt 90’erne. Hun var tryg ved at overlade stafetten til Mads Witt Demant og blev hyldet med stående ovationer.

Dialog med ledelsen

Det handicappolitiske program blev afsluttet med en dialog med ledelsen. Her havde alle deltagere lejlighed til at stille spørgsmål til foreningens forretningsudvalg og direktør.

Hvor vil vi hen med foreningen, og hvor står vi i 2030? Det var blandt de spørgsmål, forsamlingen diskuterede. Diskussionen pegede i to retninger:

Vi er blevet større og har fået slået vores (nye) navn fast i den brede befolkning, kendskabet til diagnosen cerebral parese er øget og dermed har vi også formået at skille handicappet fra mennesket.

I dialogen var der også bred enighed om, at fremtiden byder på mere frivillig arbejdskraft, og at mange projekter fremover vil blive løst gennem frivillighed. På den måde kommer vi til at supplere sekretariatets arbejde med projekter og initiativer løftet af frivillige.

Endeligt var der også røster, der antydede, at kredsene som vi kender dem i dag, vil blive afløst af ad hoc-grupper, der arbejder med et særligt projekt, og som nedlægger sig selv igen, når opgaven er løst. Dialogen varede omkring to timer, og der var stor diskussions- og spørgelyst. Alene dét, tyder på at foreningen er på rette vej og har mange gode kræfter, som brænder for sagen.

Du kan læse mere om lørdagens program, der omfattede den sundhedspolitiske temadel: Lighed i sundhed her og her.

 

Sidst opdateret:
Gå til top Top