Nu kan vi få lov at definere betydningen af vores egen diagnose

Af Sigrid Stilling Netteberg

Jeg er så glad for vores forenings navneskifte. Jeg er særlig glad, fordi de færreste udenfor vores kreds kender betegnelsen cerebral parese eller CP. Og hvorfor så det? Det gør jeg af den simple grund, at så får jeg lov til at definere den over for dem. Jeg får lov til at sætte ord på, hvad min diagnose er.

Når jeg i sin tid brugte ordet spastiker, oplevede jeg ofte, at folk nikkede indforståede og sagde, at det vidste de godt, hvad var. Det gjorde de sjældent. Og jeg havde en oplevelse af at blive sat i bås og tillagt en masse betydninger, egenskaber og antagelser om, hvem jeg var og kun ud fra det diagnosenavn.

Jeg mener, at det nye navn har visket tavlen ren for tidligere tiders fordomme og antagelser og giver os mulighed for at fylde den på ny med vores egne definitioner af vores diagnose.

Sigrid Stilling Netteberg.

Med artiklen ’Jeg er mere end et ord’, satte Sigrid Stilling Netteberg allerede i 2013 gang i navnedebatten.

Sidst opdateret:
Gå til top Top