Nyt navn til foreningen

Spastikerforeningen skifter navn til CP Danmark

På Spastikerforeningens landsmøde i september 2018 besluttede et stort flertal at ændre foreningens navn til CP Danmark fra den 1. marts 2019.

CP DanmarkHvorfor skifter vi navn?

Der er flere grunde til navneskiftet til CP Danmark. Den væsentligste grund er, at forældre til et barn med cerebral parese samt unge og voksne med cerebral parese ser henholdsvis deres barn og sig selv som en, der har cerebral parese, og ikke som en, der er spastiker. Man er ikke sit handicap. Man er først og fremmest en person med drømme, ønsker og forhåbninger til et godt liv – nøjagtig som alle andre.

Dette har foreningen selvfølgelig altid ment. Mennesket vil altid og skal altid komme før funktionsnedsættelsen. Men når et flertal af de mennesker foreningen repræsenterer ikke bryder sig om at blive omtalt som ”spastiker”, og mange mener, at betegnelsen ikke er en samlende og en god betegnelse for mennesker med cerebral parese, er det indlysende, at foreningen må skifte navn.

Hvad betyder det for dig?

Foreningens fokus vil stadig være den samme: at sikre de bedste betingelser for dig med cerebral parese og for dig som er pårørende. Navneskiftet får derfor ikke anden betydning for dig, end at foreningen med navneskiftet vil blive endnu bedre til at repræsentere, hjælpe og støtte mennesker med cerebral parese.

Vores hjemmeside skifter til www.cpdanmark.dk den 1. marts og mailadresser til medarbejderne vil også ændre sig til: [initialer]@cpdanmark.dk

Læs mere om foreningens nye navn:

Leder: Velkommen til CP Danmark

CP Danmark: Det nye navn følger udviklingen

Familien Fuglsang: En rigtig god beslutning

Historisk tilbageblik om navne og logo

 

Sidst opdateret:
Gå til top Top