Voksne med CP betragtes nu som i øget risiko
11. februar 2021

Voksne med CP betragtes nu som i øget risiko

Sundhedsstyrelsen opdaterer løbende oversigten over, hvilke grupper der betragtes som værende i øget risiko for at få et alvorligt forløb, hvis de smittes med corona, og dermed hvornår de kan forvente at blive vaccineret.

Sundhedsstyrelsen udgav den 10. februar en ny og revideret ”Beskrivelse af hvem, der er i øget risiko ved COVID-19”.

Af den nye beskrivelse fremgår det, at kroniske neurologiske sygdomme, som cerebral parese, er optaget på listen over tilstande, der kan medføre alvorlige forløb ved smitte med corona (side 17). Derfor betragtes voksne med cerebral parese nu som i øget risiko.

Det fremgår ligeledes af de nye retningslinjer, at det indebærer, at langt de fleste voksne med cerebral parese betragtes som personer med øget risiko og derfor tilhører vaccinationsplanens målgruppe 10, som forventes vaccineret i slutningen af april/starten af maj. Tidspunktet afhænger af tilførslen af vacciner.

Kritisk forløb

En mindre gruppe voksne og unge under 18 år med CP, som har alvorlige følgelidelser, der kan resultere i et kritisk forløb, hvis man smittes med corona, er i en særligt øget risikogruppe.

Denne mindre gruppe tilhører målgruppe 5 i vaccinationsplanen og vaccineres i øjeblikket og forventes færdigvaccineret ved udgangen af marts.

Læs nærmere i Sundhedsstyrelsens: ”Opdaterede beskrivelse af hvem, der er i øget risiko ved COVID-19” 

Er du i tvivl?

Er du i tvivl om, hvorvidt du tilhører den mindre gruppe, der betragtes som værende i særligt øget risiko, så skal du kontakte din egen læge eller den behandlende læge, hvis du er i et hospitalsforløb.

Men som vi skrev på Facebook i søndags, så er Sundhedsstyrelsen lige nu ved at identificere de grupper til vaccination, som er i særlig øget risiko, hvis de smittes med corona. Det er de grupper, som er beskrevet i målgruppe 5 i Sundhedsstyrelsen vaccinationsplan.

De fleste vil blive fundet ved kontrolbesøg på hospitaler og ved udtræk fra hospitalernes patientjournaler. Enkelte vil skulle findes via praktiserende læge. Sundhedssystemet kender i forvejen til langt de fleste i gruppen og forsikrer, at ingen glemmes og opfordrer samtidig til tålmodighed.

Læs orienteringen fra Sundhedsstyrelsen - er du stadig i tvivl, så kontakt din egen læge.

Sidst opdateret:
Gå til top Top