Vær med til at afdække forholdene i særforsorgen
19. oktober 2020

Vær med til at afdække forholdene i særforsorgen

Interviewpersoner efterlyses til at afdække forholdene i særforsorgen.

For et stykke tid siden opfordrede vi ældre med CP, der har været anbragt i særforsorgen mellem 1933 og 1980, til at melde sig som videnspersoner til afdækning af forholdene i den periode.

Det er Danmarks Forsorgsmuseum – Svendborg Museum – der indsamler data og interviews til en stor rapport om forholdene under særforsorgen som Socialministeret har bestilt.

En midtvejsstatus viser, at museet har fået indsamlet en del materiale, men desværre kun tre interviews med mennesker med CP.

Det er lige i underkanten, mener museet, hvorfor de opfordrer foreningens medlemmer og alle andre med CP i den ældre målgruppe om at melde sig. Opfordringen gælder i øvrigt både personer, der har været anbragt i forsorgen, eksempelvis i foreningens gamle institutioner, men også personer, der arbejdede der dengang.

- Jeg håber, at vi ved fælles hjælp kan finde en måde at nå ud til nogle flere, der gerne vil bidrage til udredningen, siger Line Poulsen fra Svendborg Museum, til hvem man skal rette henvendelse til, hvis man har lyst til at bidrage.

Du kan læse mere i denne folder.

Kontakt Line Poulsen
Mail: lp@svendborgmuseum.dk
Telefon: 29 16 99 01

Sidst opdateret:
Gå til top Top