Test af BPA-hjælpere og medarbejdere og besøgende på sociale tilbud
20. december 2021

Test af BPA-hjælpere og medarbejdere og besøgende på sociale tilbud

Hjælpere i en BPA-ordning, medarbejdere i ældreplejen og på sociale tilbud og besøgende til borgere på sociale tilbud med sårbare borgere får nu mulighed for selvtest, før de påbegynder arbejdsdagen eller besøger et familiemedlem.

Fra den 20. december deles der selvtest ud til medarbejdere i ældreplejen og på sociale tilbud, hvor der er sårbare borgere, samt til besøgende på plejehjem og sociale tilbud.

Det sker for at supplere de testmuligheder, der allerede findes i dag og for at skærme borgere i ældreplejen og på sociale tilbud mod den stigende coronasmitte.

Det betyder at besøgende de pågældende steder bliver tilbudt en selvtest af personalet og dermed kan bidrage til at holde smitten ude. Besøgende skal altså være forberedt på at bruge tid på testen, der dog er frivillig.

Myndighederne håber at tiltaget vil sikre, at man lokalt kan værne mod at bringe smitten ind, og at der fjernes en af de barrierer, der i en travl hverdag kan afholde nogle medarbejdere og pårørende fra at blive testet, før de kommer i kontakt med ældre og sårbare mennesker.

Selvtest bliver givet til følgende grupper:

Personale på sociale tilbud, som har beboere/brugere, der er i risiko for et alvorligt sygdomsforløb med smitte med covid-19, uanset vaccinationsstatus

Personale i ældreplejen som et ekstra supplement til den eksisterende screening, uanset vaccinationsstatus

Besøgende på plejehjem og sociale tilbud som en mulighed for de besøgende, uanset vaccinationsstatus.

Tilbuddet om selvtest gælder også hjælpere ansat i en BPA-ordning

Hjælpere, der er ansat i en BPA-ordning, er også omfattet af de nye regler for selvtest. Det betyder, at man som hjælper gratis kan få udleveret en selvtest, så man – om nødvendigt - kan teste sig selv, inden arbejdet påbegyndes. Det er dog frivilligt at lade sig teste, men man skal huske, at man som hjælper er forpligtet til at vise gyldigt coronapas, hvis arbejdsgiveren kræver det.

I første omgang sørger myndighederne for, at de indkøbte testkit kommer ud til kommunerne, derfor skal BPA-brugere henvende sig til deres kommune – deres sagsbehandler/kontaktperson – for at få udleveret selvtest til hjælperne. Det gælder både BPA-brugere, der har overdraget deres arbejdsgiveransvar, og de der selv er arbejdsgivere.

I første omgang vil man kun kunne få få test udleveret, men på lidt længere sigt, vil man kunne få en større pakke, så man har til en længere periode.

Læs mere her: Aftale om selvtest

Sidst opdateret:
Gå til top Top