Taktisk udmelding fra kommunerne på handicapområdet
18. maj 2021

Taktisk udmelding fra kommunerne på handicapområdet

For få dage siden meldte Kommunernes Landsforening (KL) ud, at de vil gå til økonomiforhandlingerne med regeringen med et krav om op mod 5 mia. til en løsning af udfordringerne på socialområdet - og specielt på handicapområdet.

Kommunernes Landsforening har meldt ud, at de vil bruge årets økonomiforhandlinger til at lave en treårsplan for socialområdet og prioritere området med op mod 5 milliarder kroner. CP Danmark har med spænding ventet på planens indhold, der blev afsløret i dag.

- Desværre var forventningens glæde størst, konkluderer CP Danmarks direktør, Mogens Wiederholt.

KL præsenterede i dag et notat, som under tre hovedoverskrifter præsenterer 13 forskellige forslag til en forstærket indsats. De tre hovedoverskrifter lyder: Styrket kvalitet i sagsbehandlingen, styrket kvalitet og større kapacitet på de specialiserede tilbud og styrket forskning og viden.

- Det er jo rigtig relevante overskrifter, ligesom der også er mange interessante og helt relevante initiativer og idéer i de underliggende 13 indsatser. Men omvendt må vi desværre også konstatere, at de fleste initiativer er ret løst formulerede hensigtserklæringer, hvor det er meget svært at se, hvilken garanti der er for øget kvalitet for vores medlemmer og andre mennesker med handicap, siger Mogens Wiederholt.

Mangler kobling til evalueringen af handicapområdet

Oplægget har et stærkt fokus på institutioner, mens områder som for eksempel hjælpemiddelforsyning, BPA og andre af de mange ydelser, som ikke er knyttet specifikt til et botilbud, er yderst indirekte berørt. Derudover springer det i øjnene, at den aktuelt absolut varmeste dagsorden, borgernes retssikkerhed, stort set ikke adresseres i udspillet. Det er ret uforståeligt.

Men den største udfordring ved KL's udspil er nok, at det slet ikke kobler udspillet med den igangværende evaluering af handicapområdet.

- Både CP Danmark og mange andre har i forbindelse med evalueringen rejst en række systemproblemer på handicapområdet, som ikke bare løses af flere penge. En finansieringsreform, som forholder sig til, hvordan pengene skal fordeles, og en ny arbejdsdeling mellem regioner og kommuner, som definerer, hvem der skal fordele pengene, er ikke en del af KL’s oplæg. Og på samme måde begrænser KL sig til at foreslå mere forskning på handicapområdet. Det er jeg enig i, men lige så vigtigt er det, hvordan den viden, der findes, distribueres ud til de sagsbehandlere og borgere, som skal bruge viden i deres konkrete sag, siger Mogens Wiederholt og tilføjer:

- Vi glæder os over, at KL har meldt sig ind i kampen. Men flere penge gør det ikke alene. Det er helt afgørende, at vi får den omfattende reform af handicapområdet, som evalueringen lægger op til. Den proces skal føres til ende og må ikke kortsluttes af en forhandling i et lukket rum mellem KL og finansministeren. Det er handicapområdet alt for vigtigt til.

Du kan læse udspillet fra KL her: Altinget.dk

Sidst opdateret:
Gå til top Top