Sundhedstjek af voksne på botilbud
29. september 2021

Sundhedstjek af voksne på botilbud

CP Danmark har i flere år arbejdet for et regelmæssigt sundhedstjek af voksne på botilbud, og nu er aftalen på plads.

Mennesker med svære fysiske og/eller psykiske funktionsnedsættelser, som for eksempel mennesker med cerebral parese, lever i gennemsnit 15 år mindre en befolkningen i øvrigt.

Det er der flere grunde til, men én grund er, at alt for mange alt for længe går med uopdagede og derfor ubehandlede somatiske sygdomme. De kommer simpelthen ikke til læge i tide – og konsekvensen kan være fatal. Alvorlige og livstruende sygdomme opdages ikke eller for sent.

Derfor er CP Danmark glad for, at der nu er indgået en aftale mellem de praktiserende læger, KL og Danske Regioner om betaling for, at de praktiserende læger tager på hjemmebesøg og laver sundhedstjek hos beboere på botilbud.

Mindst hvert andet år

Men en takst for hjemmebesøg på botilbud gør det selvfølgelig ikke alene. Lovgivningen skal implementeres, og der skal skabes en rutine, så den praktiserende læge regelmæssigt - og mindst hvert andet år som det fremgår af aftalen - kommer på besøg hos beboerne på botilbud.

- Den enkelte læge ved jo ikke nødvendigvis, at der ligger et botilbud i området. Derfor er det personalet på botilbuddet, der i første omgang er ansvarlig for, at beboeren regelmæssigt bliver tilset og tjekket af en læge. Når den første kontakt er skabt, så er det lægen, der er ansvarlig for at følge op og komme tilbage til hver enkelt beboer – mindst hvert andet år, fortæller Mogens Wiederholt, direktør i CP Danmark, og uddyber:

- Men det er selvsagt en meget skrøbelig konstruktion. Mange steder vil det ikke ske medmindre pårørende holder øje med, at det sker og insisterer på, at deres barn, søster eller bror bliver tjekket. Derfor er det helt afgørende, at pårørende kender til muligheden og taler med personalet om, at denne nye mulighed findes og skal bruges. Så spørg ind til, hvad man gør, på det botilbud, hvor du kommer.

Udvide ordningen til voksne i lejlighed

Der bor ca. 25.000 personer i botilbud, og det er rigtig glædeligt, at de nu får forbedret deres mulighed for at se en læge. Men der bor også mennesker med cerebral parese og andre handicap i helt almindelige lejligheder, som kan have svært ved at komme til lægen i tide. Derfor skal vi også udvide ordningen til at gælde voksne i egen lejlighed, så de også får tilbuddet.

Hjælp med at sprede kendskabet til ordningen. Spørg på botilbuddet og tag det op med personalet og ledelsen, så der skabes opmærksomhed om det.

Du kan læse om ordningen her - aftaleteksten om sundhedstjek fremgår fra side 7-10: laeger.dk

Sidst opdateret:
Gå til top Top