Stor donation skal sikre landets første tilbud til voksne med cerebral parese
29. oktober 2021

Stor donation skal sikre landets første tilbud til voksne med cerebral parese

Elsass Fonden har bevilget 30 millioner kroner til udvikling og afprøvning af et nyt udrednings- og rehabiliteringstilbud til voksne med cerebral parese. Tilbuddet skal udvikles på Regionshospitalet Hammel Neurocenter i Hospitalsenhed Midt.

Mens børn med diagnosen cerebral parese følges på børneafdelinger på en række af landets hospitaler, findes der i dag ikke et tilsvarende tilbud til voksne, selvom en del får koordinering af forløb i voksenlivet også via egen praktiserende læge.

Men det er snart fortid. For en donation fra Elsass Fonden på knap 30 millioner kroner giver nu Regionshospitalet Hammel Neurocenter i Hospitalsenhed Midt mulighed for at udvikle et konkret udrednings- og habiliteringstilbud for voksne med cerebral parese.

Cerebral parese er et livslangt handicap, som skyldes en skade i hjernen. 10.000 lever med forskellige grader af cerebral parese i Danmark.

- Det har i årevis været et stort ønske for Elsass Fonden – og vores gode samarbejdspartner CP Danmark – at sikre udvikling af et tilbud til voksne med cerebral parese, der i dag ikke tilbydes samme systematiske opfølgning som de yngste med CP. Vi er glade for, at det er lykkedes at etablere et projektsamarbejde med en så kompetent aktør som Regionshospitalet Hammel Neurocenter, som vi har fuld tillid til kan løfte den vigtige opgave, siger administrerende direktør i Elsass Fonden, Peter Lindegaard.

Udvikler og afprøver nyt tilbud

I projektplanen indgår et tilbud til borgeren om udredning enten ambulant eller under en kortere indlæggelse, afhængig af hvor komplekst et forløb personen har. Derudover får borgere med udækkede habiliteringsbehov mulighed for to ugers habilitering under indlæggelse på Regionshospitalet Hammel Neurocenter, hvor målrettet træning skal afdække aktivitetsfærdigheder og -kompetencer.

- Mennesker med cerebral parese har fortsat brug for behandling, efter de fylder 18 år, så de kan opretholde et aktivt hverdagsliv og indgå værdigt i sociale og arbejdsrelaterede netværk, der kan fremme et selvstændigt og meningsfuldt liv. Med det nye tilbud vil vi oprette koordinerede forløb af høj kvalitet for denne patientgruppe. Derfor er vi naturligvis rigtig glade for at modtage donationen fra Elsass Fonden, hvilket muliggør arbejdet med at etablere et hospitalsbaseret udrednings- og behandlingstilbud til voksne med cerebral parese, siger Kåre Eg Severinsen, ledende overlæge på Regionshospitalet Hammel Neurocenter i Hospitalsenhed Midt.

Elsass Fonden har gennem mange år bidraget til forskning, udvikling og aktivitetstilbud for personer med cerebral parese. Sammen med Regionshospitalet Hammel Neurocenters erfaringer inden for højtspecialiseret neurorehabilitering danner det et solidt grundlag for et samarbejde om projektet og det nye tilbud, som på sigt kan blive landsdækkende.

Ved etableringen af tilbuddet samles en række indsatser dermed i højtspecialiserede og koordinerede forløb, som tidligere har været baseret på borgerens lejlighedsvise behov for specialiserede indsatser i hospitalsregi.

Trinvis udvikling af tilbuddet

Et omfattende udviklingsarbejde af tilbuddet går i gang i første halvår af 2022. Udviklingsarbejdet er nødvendigt, da patientgruppen er ny på Regionshospitalet Hammel Neurocenter. Hospitalet forventer derefter at kunne tage de første voksne med cerebral parese ind i udrednings- og behandlingsforløb sidst på foråret eller i forsommeren 2022.

For at opnå en solid udvikling af det nye tilbud, rulles tilbuddet ud i 2-3 udvalgte kommuner i Region Midtjylland det første år. Her skal Regionshospitalet Hammel Neurocenter opnå god erfaring med udredning og habilitering af målgruppen og med tværsektorielt samarbejde om borgerne.

Efter en gradvis udbredelse af tilbuddet de første år er det efter 4-5 år planen, at den nyudviklede model fra Regionshospitalet Hammel Neurocenter danner baggrund for lignende tilbud andre steder i landet. Bevillingen fra Elsass Fonden dækker udgifterne til at udvikle og afprøve tilbuddet de første år.

Foto: Agata Lenczewska-Madsen

Sidst opdateret:
Gå til top Top