Socialområdet vender tilbage til normalen – tjek dine ydelser
11. juni 2020

Socialområdet vender tilbage til normalen – tjek dine ydelser

Det er ikke længere muligt for kommunerne at fratage eller ændre sociale ydelser pga. coronasituationen. Derfor skal du nu være opmærksom på, at du får dine berettigede ydelser tilbage.

Som et led i genåbningen af Danmark bliver den bekendtgørelse, der- på grund af coronakrisen - gav kommunerne mulighed for at fratage eller ændre ydelser på socialområdet, nu ophævet.

Bekendtgørelsen blev indført for at give kommunerne mulighed for at kunne prioritere personaleressourcer og -kapacitet i forhold til opgaver, der ikke blev anset for at være kritiske.

Ophævelsen betyder, at kommunerne blandt andet skal rådgive og behandle alle sociale sager som normalt. Sociale ydelser, man har haft ret til, men som under nedlukningen midlertidigt er ophørt eller ændret, skal igen gives som normalt.

Kommunerne får nu maksimalt syv dage (fra den 10. juni) til at normalisere de forhold, hvor de har brugt reglerne i bekendtgørelsen til at fratage eller ændre ydelser. Det betyder, at de midlertidige afgørelser automatisk bortfalder efter de syv dage, hvor borgernes oprindelige afgørelser igen træder i kraft – og borgerne derfor skal have de ydelser, som de fik før corona.

I en undersøgelse fra DH, viser tal på CP-området, at 40 procent har oplevet ændringer i støtten fra kommunen pga. coronavirus – se resultaterne fra undersøgelsen her.

Tjek at du får dine ydelser tilbage

Hvis hensynet til borgeren i den aktuelle smittesituation gør, at dette ikke er hensigtsmæssigt, f.eks. fordi borgeren er i en særlig risikogruppe, skal der træffes en ny afgørelse om hjælp, der kan afhjælpe borgerens behov, efter de almindelige regler i serviceloven.

Kommunerne har syv dage til at normalisere sagsbehandlingen i sager om børn, unge og voksne med handicap. Det betyder, at møder m.v. i disse sager efter overgangsperioden igen skal afholdes ved fysisk fremmøde.

- Vi er glade for, at socialområdet vender tilbage til normalen. Men det er vigtigt, at borgere, der har fået frataget eller ændret deres ydelser pga. coronabekendtgørelsen, er opmærksomme på, at de får deres berettigede ydelser tilbage. Hvis ikke det sker automatisk, skal man kontakte CP Danmarks rådgivning, siger CP Danmarks direktør, Mogens Wiederholt.

Læs nyheden hos Social- og Indenrigsministeriet

CP Danmarks rådgivning

Sidst opdateret:
Gå til top Top