Socialminister Astrid Krag fremsætter lovforslag om overvågning
20. maj 2020

Socialminister Astrid Krag fremsætter lovforslag om overvågning

Socialministeren har fremsat lovforslag om overvågning, men CP Danmark er ikke tilfreds med forslaget.

Efter lang tids venten og lange forhandlinger har socialministeren nu endelig fremsat et lovforslag, som åbner mulighed for, at der kan gives støtte til overvågning i eget hjem efter serviceloven.

Med det nye lovinitiativ åbnes der mulighed for, at der kan bevilges følgende:

- Hjælp til ansættelse af hjælpere til at yde overvågning og støtte i forbindelse hermed om natten til unge i alderen fra 18 år til og med 23 år

- Overvågning kan kun bevilges i nattetimerne

- Der foreslås også en dispensationsmulighed, så den unge ved det fyldte 24. år – hvis den unge efter en lægelig vurdering lider af en aktuelt livstruende sygdom - fortsat kan få hjælp til overvågning og støtte i forbindelse hermed, indtil den unge afgår ved døden, dog højst i to år.

- Endelig foreslås det, at den unges forældre ikke må ansættes som hjælpere til at udføre overvågningen og støtten i forbindelse hermed

Sagen har været en mærkesag for CP Danmark i flere år, og vi glæder os selvfølgelig over, at der nu langt om længe kommer hul på bylden.

Men vi er selvsagt ikke tilfredse med resultatet, som det foreligger. Tidsrammen fra 18-23 år er alt for snæver, og det er helt håbløst, at ordningen kun kan benyttes om natten.

Det har vi selvfølgelig gjort både ministeren, ministeriet og de handicappolitiske ordførere fra partierne opmærksom på af mange omgange.

Men det er desværre vores opfattelse, at der i øjeblikket ikke er mulighed for at nå længere. Derfor glæder vi os på vegne af de, der får hjælp, mens vi i øvrigt alene betragter det nuværende lovforslag som et skridt på vejen.

Synspunkt deles ikke af kommunerne

Det er vores helt klare opfattelse, at der - inden for den ramme på 60 mio. kroner som er afsat til ordningen på finansloven - er plads til en ordning, som reelt løser overvågningsproblemet for alle de familier, som har udfordringen. Men det er ikke nogen hemmelighed, at det synspunkt ikke deles af kommunerne og KL.

Vi har derfor opfordret ministeriet til at sikre, at den arbejdsgruppe, som er beskrevet i finanslovsaftalen om overvågning, får til opgave at evaluere de nye regler og følge op på, om pengene bliver brugt eller om der er penge til en udvidelse af ordningen.

Vi er ikke tilfredse med den kommende ordning – og CP Danmark vil fortsætte kampen, indtil vi har en ordning, som løser det problem, familierne har.

Læs vores høringssvar her.

Sidst opdateret:
Gå til top Top