Sådan blev foreningen stiftet for 70 år siden
28. oktober 2020

Sådan blev foreningen stiftet for 70 år siden

Det var en oktober-aften i København, at ”Foreningen for spastisk lammede børn” blev stiftet af en række fagfolk og forældre til børn med cerebral parese.

Sådan startede det hele:

Klokken var 20.00, stedet var medicinsk-anatomisk institut på Nørre Allé 63 i København og cirka 400 personer var mødt op.

Kalenderen stod på den 30. oktober 1950, og anledningen til at så mange mennesker var samlet var invitationen til den konstituerende generalforsamling for at stifte ”Foreningen for spastisk lammede børn”.

En af baggrundene for initiativet til foreningen var det ringe kendskab læger generelt havde til behandlingen af børn med cerebral parese på det tidspunkt, og formålet var blandt andet at klargøre, hvor mange børn, der var anbragt på åndssvageanstalter.

På Nørre Alle om aftenen den 30. oktober valgte 348 personer at melde sig ind i den nystiftede forening – kontingent: 10 kroner om året.

I arbejdet med behandlingen af CP var USA en stor inspirationskilde. På den anden side af den store dam havde læger erfaret, at systematisk behandling havde en positiv effekt.

Tidligere blev mennesker med CP betragtet som håbløse tilfælde i Danmark, så man håbede derfor at kunne opnå de samme gode resultater herhjemme som i USA. Ingeniør Helmer Mejdal blev foreningens første formand med forstander J. Ubbesen, der selv havde CP, som næstformand.

Helmer Mejdal blev dog ikke længe på posten og blev afløst af Bjørn Magnussen, der sad i formandsstolen resten af årtiet. Foreningen opnåede ret hurtigt at få skabt good-will hos presse, politikere og befolkningen, og starten på den nye forening var en ubetinget succes.

I 1952 blev foreningens administration ansat, indtil da var arbejdet foregået hjemme i bestyrelsesmedlemmernes dagligstuer.

Foreningens første kontor var i Kattesundet 11, 1. sal i det indre København, men også rundt omkring i landet blev der udvidet.

Året efter kunne foreningen prale af lokale kredsforeninger i Aarhus, Randers, Odense, Esbjerg og Vejle, og udviklingen af foreningen fortsatte med ansættelsen af flere medarbejdere - blandt andet en sekretær, en fysioterapeut og en forretningsfører, og kvadratmetrene i Kattesundet blev udvidet.

Medlemstallet rundede 1.500 i 1954/1955, og foreningen stod blandt andet bag oprettelsen af en behandlingsbørnehave i Odense og et hjem for børn med CP i Søllerød.

De årlige mærkedage indbragte 180-200.000 kroner i snit til foreningen sammen med andre bidrag fra kommuner, amter, faglige organisationer, private etc. Og til fordel for foreningen blev der afholdt en midnatskabaret med Otto Leisner som konferencier og med deltagelse af blandt andre Poul Reichardt og Kjeld Petersen.

I 1957 var administrationsopgaverne vokset så meget, at foreningen søgte nye lokaler, og Vangehusvej 12 i Hellerup blev købt for 120.000 kroner.

Siden har foreningen udviklet sig på mange områder blandt andet med etablering af en række tilbud og aktiviteter som hen over årene har støttet mange børn, unge og voksne med cerebral parese og deres familier.

Nogle af de fysiske tilbud som Jonstrupvang-Bebyggelsen, Centerbørnehaven, Dagcentret og Østerskoven er fortsat mange år efter stadig i drift og har vist deres berettigelse.

Sidst opdateret:
Gå til top Top