Retningslinjer for vaccination mod corona på handicapområdet
19. januar 2021

Retningslinjer for vaccination mod corona på handicapområdet

Sundhedsstyrelsen har netop udsendt et notat, som præciserer retningslinjerne for prioritering af udvalgte grupper til vaccination mod corona.

Retningslinjerne præciserer, hvordan udvalgte grupper af mennesker med handicap indgår i prioriteringen.

Sundhedsstyrelsen har tidligere udsendt en oversigt over, hvilke borgere der vil blive prioriteret til vaccination mod corona. Oversigten inddeler borgerne i 12 grupper - se dem her: Sundhedsstyrelsen

Sundhedsstyrelsen har ligeledes udarbejdet en kalender, som viser, hvornår hver af de 12 grupper kan forvente at blive vaccineret. Se kalenderen her: Sundhedsstyrelsen

Med det nye notat har Sundhedsstyrelsen præciseret, hvilke personer der hører hjemme i målgrupperne 4, 5, 6 og 10.

Af særlig interesse for handicapområdet er:

Gruppe 4:

Personale på botilbud, ansatte som hjælpere i en BPA-ordning (servicelovens §96) og hjælpere ansat til at hjælpe i hjemmet (servicelovens §95) vaccineres som led i gruppe 4.

Det er arbejdsgiveren, der visiterer.

Personale på dag- og beskæftigelsestilbud efter servicelovens §103 og §104 er ikke omfattet af gruppe 4.

Gruppe 5:

Beboere på botilbud efter servicelovens § 108 og beboere på tilsvarende botilbud, som er oprettet efter almenboliglovens § 105, vaccineres i gruppe 5.

I det omfang, der er behov for at prioritere inden for disse målgrupper, vil der i den indledende vaccinationsindsats primært være fokus på borgere over 65 år i gruppen.

Gruppe 6:

Pårørende, der er involveret i helt særlige plejeopgaver, som medfører særlig øget risiko for smitte; for eksempel hvor den pårørende er en uundværlig omsorgs- eller plejeperson, for eksempel forældre til børn med svært nedsat immunforsvar vil blive vaccineret i gruppe 6. Det kan for eksempel være forældre til børn/unge, der får hjælp efter § 95.

Det er den behandlingsansvarlige læge eller den pårørendes praktiserede læge, der visiterer.

Gruppe 10:

Beboere på botilbud, som ikke er servicelovens § 108 eller tilsvarende botilbud efter almenboliglovens § 105, vaccineres i gruppe 10.

Endelig skriver Sundhedsstyrelsen, at det – af logistiske grunde – kan være nødvendigt at vaccinere borgere på botilbud på selve botilbuddet, svarende til den udkørende vaccinationsindsats, der er anvendt på plejehjemmene.

Notatet fra Sundhedsstyrelsen kan læses her.

Sidst opdateret:
Gå til top Top