Pia Allerslev valgt til CP Danmarks hovedbestyrelse
22. juni 2020

Pia Allerslev valgt til CP Danmarks hovedbestyrelse

Der blev taget mange vigtige beslutninger, da CP Danmarks hovedbestyrelse var samlet den 20. juni i Handicaporganisationernes Hus.

Pia Allerslev.At CP Danmarks forårs-hovedbestyrelsesmøde (HB) først blev afholdt i midten af juni er vist aldrig sket før. Men da det altid har været afholdt som et fysisk møde var en udsættelse fra den ordinære termin i april nødvendig på grund af forårets corona-epidemi.

HB-mødet, der blev afholdt den 20. juni, var samtidig det sidste ordinære hovedbestyrelsesmøde med Lone Møller som landsformand, idet hun efter 10 år på formandsposten har valgt at takke af. Det sker på efterårets landsmøde, der efter planen skulle have været afholdt den sidste weekend i september på Egmont Højskolen.

Landsmøde i Høje Taastrup

Men også her har corona-situationen spillet foreningen et puds. Mange medlemmers bekymring for at deltage i et stort landsmøde på Egmont Højskolen, samtidig med højskolens egne udfordringer med at genhuse eleverne, betød, at hovedbestyrelsen valgte at reducere omfanget til et éndagsmøde i Handicaporganisationernes Hus i Høje Taastrup med et mindre antal deltagere.

Samtidig gav HB bemyndigelse til, hvis nødvendigt, at reducere antal delegerede fra tre personer pr. kreds til to. Sekretariatet har således et klart mandat at arbejde videre med, således at de vedtægtsmæssige procedurer for et landsmøde kan gennemføres, herunder valg af ny landsformand, valg af næstformand og fremlæggelse af handlingsplan for de kommende år.

Fremtiden tegner spændende

Udover gennemgang af beretningen for foreningens aktiviteter i det seneste år, fremlæggelse af regnskab samt yderligere et par punkter var der valg til forretningsudvalget. Her blev Jørgen Knudsen og Jacob Nossell genvalgt for to år og Frederik Walter Olsen valgt for ét år som afløser for Cecilie Nisbeth, der valgte at stoppe et år før tid.

Henrik Hansen, der har siddet med i hovedbestyrelsen i mange år, blev ligeledes genvalgt til hovedbestyrelsen for to år, og så kunne forsamlingen byde velkommen til et nyt medlem af hovedbestyrelsen.

Det er tidligere borgmester i Københavns Kommune, Pia Allerslev, der både har været kultur- og fritidsborgmester og børne- og ungeborgmester. Pia Allerslev har tidligere fået et nærmere kendskab til handicapområdet og har bl.a. ved flere lejligheder besøgt Centerbørnehaven Borgervænget.

Pia Allerslev er ikke længere aktiv i politik, men driver sit eget rådgivningsfirma med kommunikation og branding som speciale, men hun har stadig et stort og omfattende politisk netværk, som hun kan trække på.

Forretningsudvalget, som har indstillet Pia Allerslev til en plads i hovedbestyrelsen, er overbevist om, at hun kan bringe mange gode idéer med sig til foreningens udvikling. Det var hele hovedbestyrelsen fuldstændig enige i og valgte hende uden yderligere debat. Senere fik hovedbestyrelsen også lejlighed til at hilse på hende og udveksle forventninger og idéer til den kommende indsats.

Æresmedlem

CP Danmark besluttede på mødet, efter indstilling fra kreds Nordsjælland, at hædre Frank Dalhoff som æresmedlem efter hans mangeårige arbejde for foreningen og for mennesker uden verbalt sprog.

Sidst opdateret:
Gå til top Top