Nye regler om besøgsforbud hos nære pårørende på botilbud
06. april 2020

Nye regler om besøgsforbud hos nære pårørende på botilbud

Folketinget har vedtaget ny lovgivning omkring coronavirus, som påvirker nære pårørendes mulighed for at besøge deres pårørende på botilbud. De nye regler, trådte i kraft søndag, den 5. april klokken 10.

Det besøgsforbud, som blev sat i værk med virkning fra den 18. marts, gælder fortsat. Men der er med de nye regler ændret i de undtagelser, der gælder for besøgsforbuddet.

Af bekendtgørelsen fremgår det, at:

- Man som nært pårørende kan besøge en kritisk syg eller døende person
- Forældre eller andre nært pårørende kan besøge et barn under 18 år

Det fremgår desuden, som noget nyt, at:

- forældres eller andre nære pårørende kan besøge en voksen med en sådan kognitiv funktionsnedsættelse, at personen mangler evnen til at forstå og acceptere formålet med besøgsrestriktionerne og dermed har et helt særligt behov for besøg.

Ledelsen på botilbuddet træffer afgørelsen

Det er ledelsen på botilbuddet, som træffer afgørelse om, hvorvidt der i den konkrete situation kan gives tilladelse til besøg efter disse regler.

Ledelsen skal med baggrund i sit kendskab til beboeren, forældrene og de nære pårørende foretage en konkret individuel vurdering af, om besøgsforbuddet kan tilsidesættes i den konkrete situation.

Det er ligeledes ledelsen på de enkelte botilbud, som beslutter, hvordan besøg kan gennemføres. Besøg skal gennemføres efter anvisning fra det enkelte tilbuds ledelse og under hensyntagen til tilbuddets personale og øvrige beboere.

Besøg kan udskydes, hvis tilbuddets ledelse i den konkrete situation vurderer, at besøget ikke kan gennemføres på forsvarlig vis.

Besøgsforbuddet gælder alle botilbud

Besøgsforbuddet omfatter alle botilbud – både botilbud efter servicelovens § 107 og § 108, ligesom det i henhold til Sundhedsministeriets bekendtgørelse også omfatter botilbud efter loven om almene boliger § 105.

Besøgsforbuddet er midlertidigt og vil blive ophævet, når det vurderes at være sundhedsfagligt forsvarligt.

CP Danmark opfordrer til konstruktiv dialog

CP Danmark opfordrer til, at man går i en konstruktiv dialog med ledelsen på botilbuddet, hvis man mener ens pårørende er omfattet af undtagelserne fra besøgsforbuddet.

Det er en svær og vanskelig situation, alle befinder sig i – og der er mange forskellige hensyn, der skal afvejes. Derfor er dialog og respekt for hinandens perspektiver helt afgørende.

Den nye bekendtgørelse og ministeriets orienteringsskrivelse, kan læses her:

Link til Socialministeriets bekendtgørelse

Link til Socialministeriets orienteringsskrivelse 

Link til Sundhedsministeriets bekendtgørelse

Sidst opdateret:
Gå til top Top