Nye regler for fornyelse af handicapparkeringskort
01. april 2020

Nye regler for fornyelse af handicapparkeringskort

Transportministeren vil midlertidigt ændre reglerne for fornyelse af handicapparkeringskort, så borgere ikke risikerer at få en parkeringsafgift på baggrund af manglende lægeerklæringer.

Det gælder i første omgang for borgere med et gyldigt handicapparkeringskort, der udløber i perioden fra 15. marts 2020 til og med 30. juni 2020. Borgere, der ønsker et gyldigt parkeringskort fra og med den 1. juli 2020, skal ansøge herom. Vær opmærksom på, at Danske Handicaporganisationer har en sagsbehandlingstid på op til fire uger for fornyelse af handicapparkeringskort.

Efter de gældende regler gælder et handicapparkeringskort i udgangspunktet i 10 år. Fornyelse af handicapparkeringskortet kræver en fornyet lægeerklæring. Danske Handicaporganisationer har oplyst til Transport- og Boligministeriet, at det i den nuværende COVID19-situation ikke er muligt for borgerne at få fornyet lægeerklæring.

For borgere med et handicapparkeringskort, der udløber fra den 15. marts 2020, betyder det, at de kan risikere at få en afgift, hvis de parkerer efter de lempelige regler, der gælder i medfør af parkeringskortet.

Ministeren vil således forlænge gyldigheden for de parkeringskort, der udløber den 15. marts 2020, til og med den 30. juni 2020. Det betyder, at private og offentlige parkeringsvagter ikke kan give afgifter, hvis et i øvrigt gyldigt handicapparkeringskort er udløbet i perioden.

Borgere, der ønsker et gyldigt handicapparkeringskort fra og med 1. juli 2020, skal ansøge herom efter de almindelige regler. Dette indebærer, at der ved ansøgning om fornyelse af handicapparkeringskort skal foreligge gyldig lægeerklæring fra autoriserede læge.

Sidst opdateret:
Gå til top Top