Ny vaccinationsstrategi: CP Danmark er kritisk
18. marts 2021

Ny vaccinationsstrategi: CP Danmark er kritisk

Onsdag meldte Sundhedsstyrelsen en stor og principiel ændring af vaccinationsstrategien ud. Den betyder, at unge med CP nu sættes bag i køen efter raske og sunde midaldrende borgere, blot fordi det er lettere at vaccinere efter alder.

Sundhedsstyrelsen har onsdag udmeldt en stor og principiel ændring af vaccinationsstrategien. De væsentligste ændringer er:

• At vaccination af borgere i målgruppe 5 stort set betragtes som afsluttet
• Og målgrupperne 10, 11 og 12 slås sammen til én gruppe, som vaccineres efter alder

Målgruppe 5

Styrelsen betragter i alt væsentligt vaccination af personer i målgruppe 5 for afsluttet. Det er Sundhedsstyrelsens opfattelse, at stort set alle, som skal vaccineres i gruppe 5, er visiteret.

Styrelsen siger dog, at de er bekendt med, at der findes borgere, som er visiteret til vaccination, men ikke har modtaget nogen invitation i deres e-Boks. Styrelsen opfordrer alle, som ved, at de er visiteret, men endnu ikke har fået en invitation til vaccination, om at tage kontakt til den læge eller det hospital, som har visiteret, for at følge op og få tjekket visitationen.

Mener du selv, at du er i målgruppen for vaccination i gruppe 5, men ikke visiteret til vaccination, så skal du tage kontakt til din behandlende læge på hospitalet eller din praktiserende læge, hvis du ikke er i behandling på et hospital.

Der vil ikke blive lukket helt for vaccination i gruppe 5, men det er Sundhedsstyrelsens opfattelse, at det på nuværende tidspunkt kun er ganske få, der vil komme frem i køen i gruppe 5.

Målgrupperne 10, 11 og 12 slås sammen

De tre sidste målgrupper i den ”gamle” vaccinationsplan slås sammen til én ny målgruppe. Det betyder, at de borgere, som tidligere er blevet defineret som tilhørende en af disse tre grupper, nu vaccineres samtidigt og udelukkende efter alder.

Det betyder, at de mennesker med CP i gruppe 10, der hidtil er blevet betragtet som havende en øget risiko for et alvorligt forløb, nu vaccineres på linje med den resterende befolkning - udelukkende efter alder.

Konsekvensen er, at unge og yngre voksne med CP kan blive vaccineret senere end raske 50-årige uden anden særlig risiko end alder.

Sundhedsstyrelsen begrunder den nye strategi med, at alder i alt væsentligt er en større risiko, end fx de fleste varianter af CP. Og så begrunder styrelsen den nye strategi med, at erfaringerne (fra gruppe 5) med at finde og visitere de rigtig borgere til rigtig målgruppe har været meget besværlig og ressourcekrævende.

Derfor mener man, at det vil være lettere og gå hurtigere – når vi i april/maj får rigeligt med vacciner – alene at indkalde til vaccination efter alder.

Det bliver dog således, at man vaccinerer efter alder oppefra, indtil man har vaccineret ned til 50 år, hvorefter man fortsætter nedefra med de 16-årige. De 30-34 årige bliver vaccineret som de sidste.

Du kan læse nærmere om de nye retningslinjer, læse notatet ”Justeringer af målgrupper i vaccinationsindsatsen” og se en opdateret version af vaccinationskalenderen her: Sundhedsstyrelsen

CP Danmark og Danske Handicaporganisationer er kritiske

I CP Danmark har vi desværre ikke haft indflydelse på de nye retningslinjer endsige været draget med på råd. Vi fik først de nye retningslinjer præsenteret på et møde med Sundhedsstyrelsen onsdag eftermiddag - efter de nye retningslinjer var præsenteret og offentliggjort.

Idéerne om den nye strategi har dog verseret gennem nogen tid, siden forslaget om en ændring blev bragt op af Danske Regioner og Praktiserende Lægers Organisation (PLO), og vi har ved forskellige lejligheder udtalt os stærkt kritiske over for den nye strategi.

Vi er i CP Danmark helt på det rene med, at CP ikke i sig selv udgør en særlig risiko. Men det er mindre end én måned siden, sundhedsmyndighederne ændrede deres faglige retningslinjer og meddelte, at alle voksne med CP er i øget risiko.

Derfor mener vi ikke, det på nogen måde er acceptabelt, at unge handicappede med CP (eller andre handicap), som har levet i over ét år med angst for corona og isoleret af frygt for at blive smittet, nu sættes bag i køen efter raske og sunde midaldrende, blot fordi det er lettere at vaccinere efter alder.

Det synspunkt er vi imidlertid ikke slået igennem med eller blevet hørt om. Vi må derfor tage de nye retningslinjer til efterretning og selvfølgelig hjælpe med at sikre, at vores medlemmer får information om ændringerne, så man ved mest muligt om, hvor i vaccinationskøen, man står.

Fakta: Sådan så de oprindelige 12 målgrupper ud:

1. Personer som bor i plejebolig mv.
2. Personer med alder ≥ 65 år som modtager både personlig pleje og praktisk hjælp.
3. Personer med alder ≥ 85 år.
4. Personale i sundheds-, ældre- og udvalgte dele af socialsektoren med særlig risiko for
smitte, eller som varetager en kritisk funktion.
5. Udvalgte personer med tilstande og sygdomme, som medfører særligt øget risiko for
alvorligt forløb ved COVID-19.
6. Udvalgte pårørende til personer med særligt øget risiko for et alvorligt forløb ved COVID-
19 eller pårørende, som er en uundværlig omsorgs- eller plejeperson.
7. Personer på 80-84 år.
8. Personer på 75-79 år.
9. Personer på 65-74 år.
10. Personer på under 65 år, som har tilstande og sygdomme, som medfører øget risiko for
alvorligt forløb ved COVID-19.
11. Personale, der varetager øvrige samfundskritiske funktioner.
12. Øvrige befolkning, fx segmenteret efter alder.

Sidst opdateret:
Gå til top Top