Krav om coronapas skærpes på plejehjem og botilbud
29. november 2021

Krav om coronapas skærpes på plejehjem og botilbud

Fra i dag – den 29. november - skærpes de nuværende krav om coronapas for besøgende på plejehjem og sociale tilbud som for eksempel botilbud. Det betyder, at nære pårørende også skal fremvise et gyldigt coronapas.

De nuværende regler om krav om coronapas for besøgende på sociale tilbud og plejehjem m.v. skærpes, så der fra i dag - den 29. november - indføres krav om opsætning af informationsmateriale om kravet om coronapas, og at nære pårørende nu også skal have coronapas. Tidligere var nære pårørende undtaget.

Ud over kravet om coronapas gælder stadig en anbefaling om at følge de generelle sundhedsfaglige anbefalinger om bl.a. rengøring og hygiejne.

Kravet omfatter alle døgntilbud samt en række dagtilbud og andre steder, hvor der kan være sårbare mennesker:

• Plejehjem og plejeboliger
• Aflastningspladser, hvorved forstås tilbud om midlertidigt ophold
• Anbringelsessteder, botilbud og døgninstitutioner
• Midlertidige og længevarende botilbud
• Kvindekrisecentre
• Forsorgshjem, herberger, tilbud med stofmisbrugsbehandling
• Rehabiliteringsforløb
• Særlige klub- og dagtilbud for personer med funktionsnedsættelse

Følgende grupper er stadig undtaget fra kravet om coronapas:

• Børn under 15 år.
• Værger (herunder også forældremyndighedsindehavere), personlige repræsentanter og advokater m.v. for beboere og brugere på de sociale tilbud og plejehjem m.v., der er omfattet af bekendtgørelsen.
• Personer, hvor det sociale tilbud eller plejehjemmet m.v. vurderer, at der er ganske særlige grunde til at undtage den pågældende fra krav om coronapas.
• Personer, der kan fremvise dokumentation udstedt og underskrevet af et kommunalt borgerservicecenter for at være undtaget fra at få foretaget en covid-19-test.

Flere restriktioner

I dag træder også en række nye restriktioner i kraft, der betyder, at mundbindet og coronapasset skal frem - læs mere her:

www.dr.dk/nyheder/indland/har-du-husket-det-her-traeder-restriktionerne-i-kraft-i-dag

Sidst opdateret:
Gå til top Top