Kommunernes brug af resultatlønnede konsulenter er ulovlig
25. juni 2020

Kommunernes brug af resultatlønnede konsulenter er ulovlig

Brugen af private konsulenter med resultatløn i handicapsager er ulovlig, og kommunerne skal genoptage alle de pågældende sager. CP Danmark anbefaler, at man kontakter sin kommune, hvis man har mistanke om, at ens sag er afgjort med hjælp fra private konsulenter.

DanmarkskortDer har gennem længere tid været skrevet frem og tilbage om kommunernes brug af private konsulenter i handicapsager – konsulenter som ikke får almindelig konsulentløn, men resultatløn som kun kommer til udbetaling, hvis konsulenterne kan anvise besparelser for kommunen. Socialminister Astrid Krag bad ved juletid Ankestyrelsen om at undersøge området og klarlægge, om metoden er lovlig.

Nu har Ankestyrelsen afgivet sin konklusion – og den er klar. Kommunernes og konsulenternes praksis er ulovlig. Når man laver aftaler, hvor konsulenternes løn er afhængig af, om de finder besparelser, så har konsulenten en økonomisk interesse i udfaldet. Og det er ikke lovligt.

Det er klar tale fra Ankestyrelsen, og ministeren har efterfølgende været lige så klar: Kommunerne skal genoptage alle de sager, hvor de pågældende konsulenter og den nævnte betalingsmåde har være involveret.

Derfor er det CP Danmarks anbefaling, at alle, der har mistanke om, at deres sager er afgjort med hjælp fra private konsulenter på ”no-cure-no-pay-kontrakter” kontakter deres kommune for at få afklaret, om konsulenterne har været inde over deres sag – og om deres sag derfor bør genoptages. Vi anbefaler ligeledes, at man ved mistanke kontakter vores socialrådgiver for at få vejledning.

Vær opmærksom på, at det ikke er alle kommuner, der har benyttet de pågældende konsulenter og kontrakter. Så vidt vides, har 30 kommuner arbejdet sammen med de berørte konsulenter. Kun hvis man bor i en af de berørte kommuner, er der grund til at foretage sig noget.

Her er kort over, hvilke kommuner der berørt:

Danmarkskort

 

Kilde: Altinget.dk

Sidst opdateret:
Gå til top Top