Kommunerne skal være opmærksomme når de ændrer hjælpen pga. Covid-19
19. maj 2020

Kommunerne skal være opmærksomme når de ændrer hjælpen pga. Covid-19

For at kunne håndtere Covid-19-situationen bedst muligt har kommunerne fået friere rammer til at prioritere opgaver. Hjemmelsgrundlaget skal dog være til stede, hvis kommunen suspenderer eller nedsætter en borgers hjælp.

Mia Ibæk Touborg.Kommunerne kan kun træffe bindende afgørelser over for borgerne, hvis afgørelsen har hjemmel i en lov eller bekendtgørelse.

Efter epidemiloven er der på social- og beskæftigelsesområdet udstedt en række bekendtgørelser, der giver kommunerne lov til blandt andet at suspendere eller helt standse hjælpen til borgerne.

Kommunerne kan efter en konkret vurdering prioritere opgaverne, så ressourcerne bruges til at håndtere Covid-19. Der er ikke hjemmel til midlertidigt at suspendere eller nedsætte hjælp i de almindelige regler på social- og beskæftigelsesområdet.

Det betyder, at kommunerne skal sørge for, at deres afgørelser ligger inden for den ramme, som de særlige Covid-19-bekendtgørelser giver.

Det er vigtigt, at borgeren og Ankestyrelsen kan se i afgørelsen, hvilke regler og hvilket retsgrundlag, en kommune har brugt, da den traf afgørelsen.

- Får du som borger suspenderet eller nedsat din hjælp, skal du altså være opmærksom på, hvilket grundlag kommunen bruger for at lave ændringen. Det skal fremgå af afgørelsen, forklarer CP Danmarks socialrådgiver, Mia Ibæk Touborg.

Klageadgang

En række af de særlige COVID-19-bekendtgørelser afskærer klageadgangen til Ankestyrelsen. Det er derfor vigtigt, at kommunerne er opmærksom på at give den korrekte klagevejledning.

Hvis der ikke er klageadgang til Ankestyrelsen, skal kommunerne ikke anvise den sædvanlige klagevej. Om klageadgangen er afskåret, vil fremgå af de enkelte bekendtgørelser.

Det er også vigtigt, hvornår de særlige Covid-19-bekendtgørelser trådte i kraft. Har en kommune med henvisning til covid-19-situationen truffet afgørelse inden bekendtgørelsen trådte i kraft, er afgørelsen ulovlig. Det er derfor vigtigt, at kommunerne har undersøgt, hvornår de regler, man vil anvende i en afgørelse, trådte i kraft.

Har du spørgsmål til en afgørelse kan du kontakte CP Danmarks rådgivning.

Sidst opdateret:
Gå til top Top