Kommunen skal sikre forberedelse af overgangen til voksenlivet
11. januar 2021

Kommunen skal sikre forberedelse af overgangen til voksenlivet

Nye regler: Siden den 1. januar 2021 har det været en pligt for kommunerne at påbegynde forberedelsen af overgangen til voksenlivet, når en ung med handicap fylder 16 år.

Indtil nu har det ikke været et krav, at kommunerne skulle forberede overgangen til voksenlivet for en ung med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller indgribende kronisk eller langvarig lidelse.

Men nye regler betyder, at fra den 1. januar 2021 har kommunerne haft pligt til at forberede overgangen, fra det øjeblik den unge fylder 16 år. Forberedelsen skal være tværgående og helhedsorienteret og skal foregå i dialog med den unge og forældrene.

Baggrunden er at skabe sikkerhed for, at den unge og forældrene er godt forberedte på overgangen, så den unge ikke står med et udækket hjælpebehov ved 18 års alderen.

Samarbejde og dialog

Indtil nu har kommunerne haft forskellige måder at håndtere forberedelsen på, og mange kommuner har da også forberedt de unge på overgangen, men måske har kommunen først startet processen, når den unge er 17 år. Mange kommuner vil nok fortsætte deres praksis – dog nu allerede fra den unges 16 års fødselsdag.

I forbindelse med de nye regler har Socialstyrelsen udarbejdet et inspirationsmateriale til kommunerne, som giver forslag til, hvordan overgangen kan tilrettelægges på en måde, som understøtter samarbejdet og en god dialog med den unge og dennes forældre.

CP Danmark har bidraget til inspirationsmaterialet, hvor socialrådgiver Mia Ibæk Touborg har været med i arbejdsgruppen ”Bedre rammer for overgangen til voksenlivet for unge med handicap".

Du kan finde inspirationsmaterialet her: ’Overgangen til voksenlivet for unge med handicap’

Sidst opdateret:
Gå til top Top