Ingen bekymring for retskravet på STU
19. april 2017

Ingen bekymring for retskravet på STU

Undervisningsminister Merete Riisager var tirsdag kaldt i åbent samråd i Undervisningsudvalget for at svare på spørgsmål om den særligt tilrettelagte ungdomsuddannelse (STU).

På samrådet, der var indkaldt af Dansk Folkeparti, gentog ministeren to gange, at der ikke er grund til bekymring for retskravet på STU. Retskravet er ikke en del af evalueringen, sagde ministeren.

Ikke desto mindre brugte ministeren samtidig en stor del af sin taletid på at understrege, hvor vigtigt det er, at målgruppen ikke må vokse – at målgruppen skal være skarpt afgrænset, så STU’en reserveres til de rigtige.

Når man ikke vil ændre på retskravet, så kan den udmelding kun betyde, at man vil se på de ordinære ungdomsuddannelsers evne og vilje til at inkludere unge med særlige behov.

Målgruppen er klart afgrænset til alle de unge, der ikke kan profitere af en ordinær ungdomsuddannelse. Derfor er der kun én skrue, hvis man vil justere målgruppen, nemlig de ordinære ungdomsuddannelsers evne til at opsuge en del af de unge, som i dag tilbydes et STU-forløb frem for en ordinær ungdomsuddannelse.

For Spastikerforeningen er det vigtigt, at retskravet fastholdes, så ingen afvises med henvisning til, at de ikke kan undervises. Men vi deltager også gerne i en drøftelse af, hvordan man kan udbygge de ordinære ungdomsuddannelsers tilgængelighed, så de i højere grad kan rumme unge med særlige behov.

Overbygning til den nuværende STU?

En del unge med cerebral parese får i dag tilbudt en STU – ikke fordi det nødvendigvis er det rigtige tilbud, men fordi de ordinære ungdomsuddannelser ikke i fornødent omfang stiller op med den rigtige og relevante støtte.

Undervisningsminister Merete Riisager blev på samrådet også spurgt om, hvorvidt hun og regeringen vil arbejde for, at der kommer en overbygning til den nuværende STU, så de elever, for hvem det er relevant, får et retskrav på yderligere uddannelse efter STU’en.

Men selv om flere udvalgsmedlemmer pressede på, så fik hverken vi, der lyttede på, eller udvalget noget klart svar. Ministeren henviste igen til evalueringen. Først når evalueringen er gennemført, vil regeringen drøfte med sig selv – og sidenhen med Folketingets partier – om der kunne være behov for en overbygning til STU’en.

Spastikerforeningens synspunkter omkring STU’en er i øvrigt præciseret i landsformand Lone Møllers leder i medlemsbladet Spastikeren nr. 2 – læs lederen her.

Og i direktør Mogens Wiederholts kommentar i Altinget, som du kan læse her.

Sidst opdateret:
Gå til top Top