Historisk evaluering af handicapområdet
03. august 2020

Historisk evaluering af handicapområdet

Socialminister Astrid Krag præsenterede tidligt på sommeren kommissoriet for den længe ventede evaluering af handicapområdet. CP Danmarks direktør, Mogens Wiederholt, er optimistisk og er udpeget til at sidde i følgegruppen. 

De helt store ord var trukket ud af ordbogen, da socialminister Astrid Krag præsenterede kommissoriet for den længe ventede evaluering af handicapområdet. Historisk, socialreform, ambitiøs var nogle af de ord, der gik igen ved præsentationen.

- Og jeg deler optimismen, siger CP Danmarks direktør, Mogens Wiederholt, der deltog ved offentliggørelsen tidligt på sommeren.

- Der lægges op til en grundig og gennemgribende analyse af det specialiserede handicapområde, sådan som det tager sig ud nu og har udviklet sig i lyset af kommunalreformen i 2006. Vi er ikke i tvivl om, at der er sket en massiv afspecialisering, men nu lægges der op til, at vi kan få det afdækket og dokumenteret - og selvfølgelig også få gjort noget ved det.

- Derfor er jeg rigtig glad for at kunne konstatere, at alle de centrale elementer i diskussionen om afspecialisering er adresseret i kommissoriet: kommunernes visitationspraksis, finansieringen af handicapområdet, behovet for specialeplanlægning og retssikkerhed. Hvis jeg endelig skal pege på et hår i suppen, så havde jeg gerne set, at der var større fokus på vidensdistribution. Hvordan sikrer vi, at den bedste viden på området rent faktisk kommer ud til borgerne? Men også det skal vi nok få håndteret, når arbejdet går i gang, siger Mogens Wiederholt.

Evalueringen løber i tre spor: En afdækning af det specialiserede socialområde, udvikling af modeller for beskrivelse af specialiseringsniveauer og initiativer/løsninger, som kan understøtte specialisering og forebygge afspecialisering og løfte kvaliteten af indsatsen på handicapområdet.

Mogens Wiederholt er sammen med tre andre udpeget af Danske Handicaporganisationer til at sidde i følgegruppen for evalueringen.

Arbejdet med evalueringen forventes afsluttet ved udgangen af 2021, hvor de politiske drøftelser om nye initiativer skal afsluttes.

Kommissoriet kan læses her: sim.dk

Sidst opdateret:
Gå til top Top