Handicap skal ikke afgøre boligmuligheder
15. juni 2021

Handicap skal ikke afgøre boligmuligheder

Borgere med handicap har ringe mulighed for selv at vælge bolig, viser en ny undersøgelse. CP Danmark genkender problemet.

Mennesker med handicap skal ligesom alle andre kunne vælge, hvor, hvordan og med hvem de ønsker at bo. De har ret til et selvstændigt liv. Sådan lyder det i handicapkonventionen, som Danmark tiltrådte i 2009.

Men mange mennesker med handicap oplever begrænsninger, når det gælder valg af bolig. Det viser undersøgelsen ’Boligvalg og retten til et selvstændigt liv for mennesker med handicap’, som Institut for Menneskerettigheder står bag og netop har offentliggjort.

I undersøgelsen svarer 230 sagsbehandlere fra 81 kommuner på spørgsmål om visitering af personer med handicap til botilbud og plejeboliger. Flere end hver tredje af sagsbehandlerne svarer, at borgere med handicap generelt har ringe valgfrihed, når det kommer til boform, og begrænset mulighed for at vælge mellem botilbud.

- Lovgivningen siger, at der er frit valg for de langvarige botilbud. Det er positivt. Men det er selvfølgelig helt afgørende, at det frie valg også slår igennem i praksis. Vores tal tyder på, at mange ikke selv får lov at vælge bolig, siger Nikolaj Nielsen, ligebehandlingschef ved Institut for Menneskerettigheder.

Borgere ender i kommunens tilbud

I CP Danmark kan socialrådgiver Mia Ibæk Touborg genkende problemstillingen:

- Der tages ikke altid hensyn til den enkelte borgers ønsker til bolig, da kommunerne ofte har nogle botilbud, som folk skal passe ind i. Selvom der i princippet er frit valg, når man taler om § 108 (varigt tilbud), så siger lovgivningen, at et tilbud ikke må være væsentligt dyrere end det tilbud, som kommunen vurderer kan opfylde borgerens behov. Og desværre er erfaringen, at kommunen næsten altid kan få borgeren til at passe ind i eget tilbud på en eller anden måde.

Ifølge Institut for Menneskerettigheder bør man løse problemet ved at den individuelle støtte bliver adskilt fra botilbuddet, så støtten følger borgeren og ikke botilbuddet.

Du kan læse mere og finde selve undersøgelsen her: menneskeret.dk

Sidst opdateret:
Gå til top Top