Gradvis genåbning af fysioterapibehandling
21. april 2020

Gradvis genåbning af fysioterapibehandling

Sundhedsstyrelsen genåbner gradvis adgangen til fysioterapiklinikker. Det er dog en forudsætning, at klinikkerne overholder en række sundhedsfaglige krav for at begrænse smittespredning.

Der er godt nyt til alle, der har behov for fysioterapibehandling, for Sundhedsstyrelsen genåbner gradvis adgangen til fysioterapiklinikker.

Med den seneste aftale om at genåbne yderligere dele af samfundet, er det besluttet, at fysioterapiklinikker kan genåbne.

Det betyder, at der er åbnet op for, at fysioterapiklinikker kan genoptage deres behandlinger – i princippet op til normal drift.

Det er dog en forudsætning, at klinikkerne overholder en række sundhedsfaglige krav, som sikrer, at risikoen for smittespredning begrænses mest muligt.

Derfor skal man forvente, at en fysioterapibehandling ikke bare normaliseres hen over natten. Det vil tage tid at åbne op, og der vil i en længere tid fremover også være en række begrænsninger og restriktioner på klinikkernes kapacitet.

Kriterier for prioritering

De sundhedsfaglige krav, klinikkerne skal overholde, vil medføre begrænsninger i, hvor mange behandlinger der kan gennemføres.

Sundhedsstyrelsen har derfor også udarbejdet en liste over kriterier, som klinikkerne skal prioritere efter, hvis de ikke har kapacitet til at imødekomme alle behov for behandling. De kriterier, der kan indgå i prioriteringen, er for eksempel:

• Alvorligheden og sværhedsgraden af sygdommen/tilstanden

• Risikoen for at sygdommen forværres, hvis man ikke behandler, herunder om der er risiko for øget medicinforbrug som følge af dette

• Risikoen for at sygdommen/tilstanden bliver kronisk, hvis den ikke behandles på en horisont over et par måneder

• Påvirkning af livskvaliteten

• Påvirkning af funktions- og/eller erhvervsevne

Sundhedsstyrelsen understreger dog, at det altid skal være en konkret individuel faglig vurdering af borgerens behov, der afgør, om man skal tilbydes behandling.

Sundhedsstyrelsen påpeger også, at gruppeaktiviteter (holdtræning) ikke skal prioriteres, da holdtræning kan udgøre en større risiko for smittespredning. Det betyder i realiteten, at holdtræning ikke gennemføres. Styrelsen anbefaler, at man i stedet overvejer at konvertere holdtræning til individuel træning.

Det er dog ikke forbudt at gennemføre holdtræning. Hvis det vurderes, at det er fagligt nødvendigt at gennemføre holdtræning, så kan det gøres, blot deltagerantallet er under 10 inklusiv instruktøren.

Hvis du ikke allerede er blevet kontaktet af din fysioterapeut, så er det CP Danmarks anbefaling, at du tager telefonisk kontakt til din fysioterapiklinik.

Der vil være et stort pres på klinikkerne her i starten – så udvis forståelse.

Sundhedsstyrelsens retningslinjer for genåbning af fysioterapiklinikker (og andre sundhedstilbud) kan læses her: sst.dk

Sidst opdateret:
Gå til top Top