Fremrykket vaccination for corona
07. april 2021

Fremrykket vaccination for corona

Et nyt notat fra Sundhedsstyrelsen viser prioritering af målgrupper for vaccination mod corona - særligt inden for socialområdet, herunder både borgere og personale.

Sundhedsstyrelsen har offentliggjort reviderede retningslinjer for vaccination på socialområdet.

Retningslinjerne omfatter blandt andet vaccination i målgruppe 4, 5 og 6, og det fremgår således, at hjælpere i BPA-ordninger er omfattet af fremrykket vaccination. Det samme er tilfældet for borgere, der har en BPA-ordning eller får hjælp efter §95.

Pårørende til personer i særligt øget risiko kan også visiteres til fremrykket vaccination, og så er botilbud efter §108 og alm. boliglovens §105 med §85-støtte også omfattet af fremrykket vaccination.

Tilhører du en af de nævnte grupper – og er du endnu ikke visiteret eller indkaldt til vaccination - så tag kontakt til den ansvarlige for visitationen.

Det fremgår af notatet under de forskellige målgrupper, hvordan visitationen foregår.

Du kan læse de nye retningslinjer i Sundhedsstyrelsens notat, som du finder her: Sundhedsstyrelsen

Sidst opdateret:
Gå til top Top