Fortsat stor tillidskløft på handicapområdet
14. april 2021

Fortsat stor tillidskløft på handicapområdet

Der er stadig stor forskel på borgernes og sagsbehandlernes oplevelser af den kommunale sagsbehandling. Det viser en ny undersøgelse, som VIVE har foretaget for Det Centrale Handicapråd.

Der er fortsat stor tillidskløft mellem borgere og kommunale sagsbehandleres oplevelse af sagsbehandlingen og inddragelse på handicapområdet.

Det viser en ny undersøgelse - en såkaldt GAP-undersøgelse – som Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd, VIVE, har foretaget for Det Centrale Handicapråd.

Det er blandt andet i spørgsmålene omkring sagsbehandlerens brug af relevant ekspertviden i forhold til at iværksætte tiltag over for borgeren herunder medindflydelse på tiltagene, hvorvidt der vurderes at være taget hensyn til borgerens individuelle situation samt om borgeren får den hjælp, som vedkommende har behov for, at de største mangler på tillid findes.

Undersøgelsen fra VIVE – ”Inddragelse og tillid i mødet mellem kommunerne og borgere med handicap” – skal ses som en opfølgning på den analyse, som Advice foretog for Det Centrale Handicapråd tilbage i 2015.

Både denne og sidste gang er formålet at se nærmere på henholdsvis borgerne med handicap og de kommunale aktørers egen vurdering af de forskellige områder af sagsbehandlingen.

Du kan læse mere om undersøgelsen og finde selve undersøgelsen hos: Det Centrale Handicapråd

Sidst opdateret:
Gå til top Top