Fornuftige aftryk på handicapområdet i finansloven for 2022
06. december 2021

Fornuftige aftryk på handicapområdet i finansloven for 2022

Regeringen, støttepartierne (Enhedslisten, SF, Radikale Venstre) og Alternativet samt Kristendemokraterne har for få timer siden landet finanslovaftalen for 2022, der har flere gode initiativer på handicapområdet.

Finanslovsaftalen kunne have været bedre, men retningen er den rigtige – og der er flere gode initiativer, som vil få konkret positiv effekt for CP Danmarks medlemmer.

Forbedringer af BPA-ordningen: Færre rådighedstimer og flere aktivtimer

Med den nye finanslov afsættes der således 15 mio. kroner i 2022 og herefter 30. mio. kroner til en markant forbedring af reglerne for brug af rådighedstimer i BPA’en. Den konkrete model for en reduceret brug af rådighedstimer skal forhandles, men CP Danmarks udgangspunkt er, at rådighedstimer bruges mindst muligt og udelukkende om natten.

Forbedret varslingsordning

Samtidig er det aftalt, at den nuværende 14-ugers varslingsordning - som indebærer, at kommunerne ikke kan frakende eller ændre en ydelse med mindre end 14 ugers varsel – forbedres og udbredes betydeligt. Fremover vil varslingsordningen også komme til at omfatte hjemmetræning, socialpædagogisk støtte, ledsagelse, beskæftigelses-, samværs- og aktivitetstilbud, merudgifter til både børn og voksne samt midlertidige og varige botilbud. Samtidig udvides ”fast track-ordningen”, så Ankestyrelsen kan tage stilling til klager i disse sager inden for 14-ugers perioden. Der er afsat 15 mio. kroner til udvidelsen i 2023 og frem.

100 mio. kroner til opfølgning på evalueringen af det specialiserede socialområde

Endelig udvides rammen for opfølgning på den igangværende evaluering af handicapområdet. Aftalen indebærer, at de 45 mio. kroner, som regeringen havde afsat i sit finanslovudspil, udvides med yderligere 55 mio., så der, fra 2022, årligt er 100 mio. til opfølgning på evalueringen.

På vej men langt fra i mål

I CP Danmark er vi glade for de mærker, som ikke mindst støttepartierne har sikret, på handicapområdet i årets finanslov. Der lægges op til en stor og betydningsfuld udvidelse af varslingsordningen. Det vil få konkret og praktisk betydning for mange medlemmers hverdag. Det er et stort skridt frem. Tilsvarende er opgøret med kommunernes misbrug af rådighedstimer en vigtig sejr, som betyder en bedre BPA-ordning for mange. Men vi er langt fra færdige med at tale om BPA. Der er stadig mange og uafklarede udeståender, som kræver løsninger. Det vil vi forfølge. Men vi er på rette vej.

100 mio. kroner til opfølgning på evalueringen af det specialiserede socialområde - det er mere end en fordobling af det beløb, regeringen oprindeligt havde meldt ud. Så det er selvfølgelig også en sejr, ikke mindst for de støttepartier som har kæmpet det igennem.

Men det er samtidig helt nødvendigt at slå fast, at 100 mio. kroner ikke rækker til den reform af handicapområdet, vi ønsker. 100 mio. kroner er et fornuftigt udgangspunkt til de etablerings- og omstillingsomkostninger, der skal afholdes. Finansieringen af reformen må forhandles i de reform-forhandlinger, der følger i det nye år.

Sidst opdateret:
Gå til top Top