Fokus på ambulatorier for voksne med cerebral parese
12. august 2020

Fokus på ambulatorier for voksne med cerebral parese

Lene Maj Pedersen er i virksomhedspraktik i CP Danmark og vil de næste fire uger arbejde med behovet for regionale voksenambulatorier.

Lene Maj Pedersen.Hvilken behandling har man brug for, når man bliver voksen og ældre med cerebral parese, og hvilke ønsker er der til, hvad de forhåbentlig kommende regionale voksenambulatorier skal kunne?

De spørgsmål vil Lene Maj Pedersen arbejde med de næste fire uger, hvor hun er i virksomhedspraktik i CP Danmark.

Lene er jurist og har tidligere arbejdet i Det Centrale Handicapråd med blandt andet sundhedsområdet.

Analysearbejdet indledes med et fokusgruppemøde med repræsentanter fra CP Danmarks medlemmer og suppleres eventuelt med en spørgeskemaundersøgelse.

Konklusionerne bliver samlet i et notat, som CP Danmark skal bruge til at arbejde for regionale voksenambulatorier og dermed bedre behandling til voksne med cerebral parese.

Sidst opdateret:
Gå til top Top