Flere nyheder

03. februar 2017

Frikommuneforsøg bekymrer Spastikerforeningen

Regeringen har afsluttet gennemgangen af den første runde af ansøgninger til frikommuneforsøg og giver grønt lys til 17 forsøg. 11 forsøg skal afklares yderligere, mens fem er afvist. Det er dog vigtigt at understrege, at alle forslagene – også de der er imødekommet af ministeriet - skal vedtages af Folketinget, inden de er endelig godkendt og kan iværksættes. Der kommer således en politisk proces, hvor vi får mulighed for at påvirke, hvilke forsøg der endeligt godkendes og i hvilken form. Blandt de godkendte forslag er der tre forsøg, som har særlig interesse for mennesker med cerebral parese. Det drejer sig om en udvidet adgang til at benytte teknologiske hjælpemidler som supplement til pædagogisk støtte og omsorg – også selv om borgeren ikke kan give samtykke (tovholder på dette forsøg er Silkeborg Kommune). Tilsvarende har ministeriet imødekommet et ønske om udvidet mulighed for at tilkøbe hjælp efter servicelovens §§ 83 og 85. Det er de paragraffer, der handler om hjælp til personlig pleje, hjemmehjælp og socialpædagogisk støtte (tovholder er Holstebro Kommune). Og endelig har ministeriet imødekommet et forsøg med en mere lempelig adgang til at flytte beboere fra et botilbud til et andet botilbud, selvom borgeren ikke er i stand til at give sit samtykke (tovholder er Favrskov Kommune). Spastikerforeningen er generelt bekymret over udsigten til, at kommunerne får udvidet og lettere adgang til at bruge tvangsforanstaltninger over for borgere, som ikke aktivt kan give samtykke til eksempelvis at flytte eller blive overvåget via teknologiske løsninger. Det er helt afgørende, at borgernes, og især de svagest stillede borgeres, retssikkerhed respekteres. Dispensation fra bygningsreglementets tilgængelighedskrav Hvis de nævnte forsøgsprojekter ender med at blive endeligt godkendt, så vil det i hvert fald være helt afgørende, at de lokale handicapråd og de relevante lokale handicaporganisationer involveres tæt i både selve forsøgsdesignet, undervejs i forsøget og ved evalueringen af forsøget. Vi vil holde en tæt kontakt til de deltagende kommuners handicapråd. Yderligere to forsøg er på regeringens positivliste, men de kræver yderligere afklaring, inden det kan besluttes, om forsøgene skal indstilles til gennemførelse. Det drejer sig om et omfattende forsøg med indførelse af kommunal visitation til vederlagsfri fysioterapi (tovholder er Esbjerg Kommune). Og endelig skal det afklares, om København og Roskilde Kommuner kan få lov til at opføre billige boliger blandt andet ved at dispensere for bygningsreglementets tilgængelighedskrav. Begge forsøg er Spastikerforeningen dybt bekymret over. I forhold til den vederlagsfri fysioterapi så har den lægelige visitation i flere år udgjort det faglige bolværk mod kommunale nedskæringer på den vederlagsfri fysioterapi. Derfor frygter vi, at en kommunal visitationsret kan føre til massive nedskæringer i den vederlagsfri fysioterapi. For så vidt angår muligheden for at fravige handicapkravene i bygningsreglementet for at kunne bygge billigere boliger, så er det selvfølgelig helt uantageligt. Det er en kortsigtet hovsa-strategi. De boliger, vi bygger i dag, skal være hjem de næste 100 år – også for mennesker med handicap. Derfor må vi ikke lade et kortsigtet akut behov for ekstremt billige boliger til flygtninge og hjemløse føre til byggeri af utilgængelige boliger, som vi skal trækkes med i generationer fremover. Den eneste rimelige løsning er, at man enten hæver forsørgelsesgrundlaget for de pågældende grupper, så de har råd til at bo i de boliger, vi bygger, eller også må staten kompensere kommunerne for en evt. merudgift til handicaptilgængelighed. Spastikerforeningen vil selvfølgelig følge den videre proces for disse centrale frikommuneforsøg. Frikommuneforsøgene kan følges på Økonomi- og Indenrigsministeriets hjemmeside.

Læs mere
02. februar 2017

Få en uges sommerhusferie ved Roskilde Fjord

Lyder en uges ferie i et handicap-tilgængeligt sommerhus ved Roskilde Fjord fristende? Så læs nærmere, for Spastikerforeningens medlemmer har igen i år mulighed for at låne Margrethehuset. Der skal kun betales for vand og el - huset har elradiatorer og en stor varmepumpe, fast pris for vandforbrug er 150 kroner per påbegyndt uge.   Huset er et handicap-tilgængeligt sommerhus i Gershøj ved Roskilde Fjord, der har et værelse med to enkelt senge og et værelse med to køjesenge og en enkelt seng med hejs. Huset udlånes fra uge 15 (påsken) til og med uge 42, èn uge ad gangen fra lørdag til lørdag. Det er Odd Fellow Ordenen Søsterloge nr. 5, Dr. Margrethe, Roskilde, der ejer huset, og det er dem, man skal henvende sig til, hvis man ønsker at lægge billet ind på et ophold. Ansøgning skal indsendes senest den 17. februar 2017 til Lillith Bleibach på mail: lillith@email.dk – med angivelse af navn og adresse, samt telefonnummer/mobilnummer, i hvilken uge huset ønskes (og gerne alternative ugeønsker i prioriteret rækkefølge) samt antal personer. Ansøgning fra private skal desuden indeholde oplysninger om handicappets art samt boligforhold. Forældre med børn får fortrinsret i skolernes sommer- og efterårsferie. Samtlige ansøgere vil senest den 18. marts 2017 modtage besked om, hvorvidt ansøgningen er imødekommet, eller om der er givet afslag.

Læs mere
01. februar 2017

Se kurserne for 2017

Du kan se alle kurserne her på hjemmesiden. Men du kan også læse om nogle af dem her: Love og regler Vi starter året med kurset 'Love og regler'. Mange forældre har fint styr på, hvilke tilbud Serviceloven giver frem til barnets 18. år, men når barnet bliver myndigt, begynder en helt ny lovgivning. Kurset ’Love og regler’ giver en grundig gennemgang af Servicelovens støttemuligheder og klæder forældrene på, så de bedst muligt kan planlægge overgangen fra barn til myndig. I løbet af dagen kommer vi blandt andet ind på: Tabt arbejdsfortjeneste, støtte til køb af ny bil og hjælp til indretning af ny bolig. Det er vores socialrådgiver Jens Tamborg, der underviser, og kurset holdes i vores eget hus i Taastrup. Barnebarn med cerebral parese Det kan være et stort chok at få et barnebarn med en alvorlig hjerneskade. Mange bedsteforældre aner ikke, hvor de kan adressere deres spørgsmål, for de vil ikke besvære deres børn, der allerede har nok at se til. Kurset ’Barnebarn med cerebral parese’ giver en introduktion til det familieliv, der kan følge med et barn med et handicap, og vi giver flere bud på, hvordan livet med cerebral parese kan forme sig: Underviser Leif Nord er psykolog og har mange års erfaring med at vejlede familier, informatør Christa Nielsen har cerebral parese, og Kirsten Jensen er bedstemor til et barn med CP. Trop op, når vi holder kursus i Aarhus den 1. april. Fyraftensmøder giver en hurtig viden Kan du ikke afsætte en hel dag, men kun et par timer, er vores fyraftensmøder måske noget for dig. I løbet af foråret har vi adskillige på programmet. Sidst i april får vi besøg af udviklingsdirektør Peder Esben Bilde fra Elsass Instituttet, der fortæller om aldring med cerebral parese. For hvad sker der med kroppen, når vi bliver ældre? Og kan vi selv gøre noget for at ruste kroppen til at få en bedre alderdom? Et par dage senere har vi fokus på uddannelse, når psykolog Klaus Christensen holder kurset ’Klar til uddannelse’ på Trinity i Fredericia. I løbet af et par timer kommer han rundt om emnet og giver deltagerne redskaber til at komme godt igennem studiestart. Foråret byder også på motion – i hvert fald på et teoretisk plan – når fysioterapeuterne Jonas Skafte Jensen og Helle Hüche Larsen fra Elsass Instituttet sætter fokus på kroppen med og uden funktionsnedsættelse, og hvorfor det er så vigtigt at røre sig. Teenagere, kom så! Er du ung, og har du lyst til at bruge en weekend uden dine forældre? Så er Teenageweekenden løsningen. Vi er rykket til Musholm Feriecenter ved Korsør, men som altid får vi hjælp af Tor Bjerregaard og Susanne Heibøll, der har mange års erfaring som pædagoger med at inkludere alle i et fællesskab. Denne weekend står på nye venner, aktiviteter, som er tilpasset den enkelte, hygge, udfordringer og fællesskab. Sæt kryds i kalenderen 16.-18. juni. Al tilmelding og betaling af kurser foregår her på vores hjemmeside, men du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du vil vide mere. Kontakt os på kursus@spastik.dk eller ring til vores kursuskonsulent Trine Kamp Larsen på 38 88 45 75. Se alle kurserne her: Kurser 2017

Læs mere
26. januar 2017

Elsass Fonden bliver hovedsponsor for Parasport Danmark

Elsass Fonden har i mange år støttet parasporten på lige fod med forskning, uddannelse, boligprojekter, ernæring og fysisk træning. Støtten af handicapatleter med cerebral parese går helt tilbage til de Paralympiske Lege (PL) i Beijing i 2008 og efterfølgende i London i 2012. De mange gode resultater fik fonden til at melde sig på banen som team-sponsor for Parasport Danmark forud for PL i Rio sidste år. Her fik hele PL-holdet og de individuelle CP-atleter en betydelig økonomisk støtte frem mod deres mål i Rio. Det har ikke alene skabt glæde blandt paraatleterne, men også hos bestyrelsen i Elsass Fonden, der nu har valgt at gå all-in og blive hovedsponsor for Parasport Danmark - i lighed med JYSK og Pressalit. Sponsoratet blev offentliggjort ved en velbesøgt reception på Elsass Instituttet onsdag, hvor HKH Prinsesse Benedikte deltog. Som protektor for både Spastikerforeningen, Elsass Fonden, Parasport Danmark og Dansk Rideforbund havde Prinsessen stor interesse i arrangementet og Elsass Fondens sponsorat, som hun var synligt glad for. Sport og Elsass hænger sammen I sin begrundelse for nu at indgå som hovedsponsor sagde formanden for Elsass Fonden, Nick Elsass, blandt andet: - Sidste år så vi, hvor ufatteligt passionerede og talentfulde paraatleter Danmark har. Vi håber, at vores øgede støtte frem mod 2020 kan give parasporten endnu et løft og bidrage til mange flere succesoplevelser i årene, der kommer. Med det nye Parasport Danmark-sponsorat støtter Elsass Fonden alle PL-atleter, men specifikt atleter med cerebral parese frem mod PL 2020, og som hovedsponsor vil fonden blive synlige på en helt anden måde end tidligere. Elsass Fondens logo vil, op til PL, være påtrykt alt materiale, tøj, tasker osv., der har relation til atleternes sportsaktiviteter frem mod PL i Tokyo. Pressemødet hos Elsass Fonden bød på endnu en afsløring, da bordtennisspilleren Peter Rosenmeier, som vandt guld ved PL i Rio, modtog Pressalits Keep Living-pris 2016 som årets parasportsudøver. Fakta: Et hovedsponsorat i Parasport Danmark er defineret som et organisations-, elite- og breddesponsorat. Herunder støtte til træningssamlinger, nationale og internationale stævner for Parasport Danmarks eliteidrætsudøvere samt udvalgte regionale og landsdækkende idrætsaktiviteter indenfor Parasport Danmarks breddeaktiviteter.   Parasport Danmarks formand, Karl Vilhelm Nielsen, elite- og teamchef Michael Møllgaard Nielsen og formand for Elsass Fonden, Nick Elsass.

Læs mere
25. januar 2017

Ny digtsamling af Caspar Eric

Caspar Eric, der har cerebral parese, udgav i 2015 langdigtet NIKE, hvor udgangspunktet var Caspar Erics cerebral parese, og hvilken betydning det har at leve med et handicap i et samfund som vores. Nu har han udgivet den 112-sider lange ’Avatar’, hvor han bevæger sig fra livet mod døden i sin serie af digtsamlinger om den nutidige popkultur, hvor 7/11 og Nike tidligere er udkommet. I ’Avatar’ er de otte digte eller suiter baseret på forskellige tekster, udsagn eller kunstværker af og om unge mænd, der har begået selvmord, og som tematiserer melankoli, kapitalisme, kravet om det gode liv og selvmordet. Således bevæger serien sig fra det vrede og smadrede til det desperate og ødelæggende. Du kan læse mere om Caspar Eric og om ’Avatar’ i artiklen ”Jeg savner et fælles sprog om selvmordet” på kristeligt-dagblad.dk  

Læs mere
10. januar 2017

Med Anna i USA – En oplevelse for livet

Anna Sterlie er 21 år og læser kommunikation og digitale medier på Aalborg Universitet i København. Hun lader sig ikke begrænse af sin cerebral parese og har derfor valgt at læse 5. semester på et universitet i staten Georgia i USA. Hun startede i september som udvekslingsstuderende og kom hjem i december. Oplevelserne og de mange indtryk kan du læse om i hendes fjerde rejsebrev her: Af Anna Sterlie, udvekslingsstuderende Med Anna i USA - En oplevelse for livet   Der er gået lidt tid, siden mit udvekslingsophold i Gainesville, Georgia i USA tog sin ende, men det føles alt sammen uvirkeligt. Det er som om, de sidste 4-5 måneder kun er sket i min bevidsthed, som om det hele er noget, jeg har drømt. Hvis jeg skal være ærlig, så ved jeg ikke, hvor jeg skal begynde, og hvor jeg skal slutte i denne sidste del af min rejsefortælling. Nyt mod på udfordringer Den rejse, jeg netop har afsluttet, er helt sikkert den vildeste, jeg nogensinde har været på. Det er svært at sætte ord på hvad, der har gjort rejsen og oplevelserne så positive og overvældende. Måske er det bare det faktum, at oplevelserne overhovedet har fundet sted, der er det bedste af det hele. Som jeg skrev i den første del af min rejsefortælling, har jeg altid drømt om at se en større del af verden. Især har jeg drømt om at opleve USA – the land of opportunities. Men jeg havde aldrig turde tro på, at jeg kom afsted - ikke før jeg sad i flyet og var på vej i hvert fald. Grundet min cerebral parese har jeg altid været meget forsigtig med at bevæge mig ud i situationer, hvor jeg var usikker på slutresultatet og konsekvensen af situationens udfald. Jeg oplever, at jeg grundet mit handicap har en indbygget alarmknap, der aktiveres langt oftere end de fleste andres. Min alarmknap er klart funktionel, for den sikrer, at jeg ikke havner i situationer, jeg fysisk ikke kan håndtere. Og det hjælper mig til at tage hånd om mine fysiske udfordringer og skjule min sårbarhed, når det kommer til at gøre min cerebral parese synlig. En egenskab der, i et samfund hvor der er stor fokus på at passe ind i den almene boks og have det korrekte udseende, klart er brugbar. Med min overfølsomme alarmknap har jeg til en vis grad kunnet styre, hvilke dele af mit handicap jeg gav udtryk for og dermed også i hvor høj grad, jeg skilte mig ud fra mængden. Men efter at jeg har været på udveksling, har jeg for alvor oplevet, at alarmknappen også har negative konsekvenser. Knappen har i højere grad holdt mig tilbage fremfor at beskytte mig. Den her rejse har lært mig, at det er fint at vove pelsen en gang imellem. De gange, du udfordrer dig selv, er også de gange, hvor du bliver mest overrasket og får mest tilbage. Den oplevelse, jeg har fået, er en oplevelse for livet, og det er meget svært for mig at sætte ord på præcist, hvad jeg har fået ud af min udveksling i USA. Men den største gevinst af dem alle er, at jeg har fået mod på at træde ud i det ukendte og stole på, at der findes mulighed for, at jeg kan blive positivt overrasket. Tænk dig om før du tager afsted Jeg bliver nødt til at gentage mig selv fra min første rejsefortælling. Eventyrlyst er en god ting, og den har, som I nok kan læse jer til, givet mig en oplevelse for livet. Som handicappet dur det ikke at tabe hovedet i begejstring. Man er nødt til at være realistisk omkring, hvilke begrænsninger og behov man individuelt har. Hvis ikke du er det, så ender din rejse med at blive en lang fysisk kamp. Det vigtigste for mig ved denne rejse var, at det netop ikke var mine fysiske begrænsninger, der skulle fylde på denne her rejse og dermed overskygge den udvekslings- og oplevelsestur, jeg har været på. For at undgå dette har jeg tænkt meget over, hvilke fysiske rammer jeg ville være tryg i, og hvordan jeg kunne gøre det mest behageligt og nemt for mig selv. For selv om jeg med min udvekslingsrejse er blevet bekræftet i, at jeg kan mere, end jeg selv var klar over, så er jeg også nu, mere end før, blevet klar over, at dit handicap ikke forsvinder, selvom du rejser væk, tværtimod. Jeg havde de samme fysiske problemer som altid, og jeg var mere end før nødt til at give udtryk for dem, for jeg var den eneste, der kendte til dem. Jeg ville lyve, hvis jeg sagde, at udveksling ikke også er noget af det hårdeste og mest krævende, jeg har gjort. Især er det ensomheden, der er hård i starten. Du kommer til et helt andet land, hvor du absolut ingen kender, og du er virkeligt nødt til at arbejde for at skabe dig et netværk og få nogle bekendtskaber. Du er meget alene i den første tid, og du har, i hvert fald i starten, kun dig selv. Det kan, når dagene er hårde og udfordrende, være rigtig trist og ubehageligt. Det overraskede mig, hvor stor en del at tiden, jeg tilbragte alene. Men selvom det ofte var hårdt, så var det også de mange alene-timer, der gjorde, at jeg arbejdede ekstra hårdt for at få nogle gode bekendtskaber og komme ud at opleve noget nyt og spændende - og arbejdet bar frugt. Jeg har mødt nogle fantastiske mennesker, som jeg virkeligt sætter pris på, og jeg har fået nogle oplevelser, jeg aldrig i mit liv vil glemme. I de sidste måneder at mit ophold skete der faktisk så meget socialt, at jeg næsten savnede lidt tid alene. Jeg vil til hver en tid anbefale at tage ud i verden og udfordre dig selv! Hvis du har mod på det og har bare den mindste snert af rejselyst, så udforsk den. Du vil helt sikkert få en oplevelse for livet! Jeg fandt ud af, at jeg kan meget mere, end jeg selv troede – og jeg er sikker på, at du vil finde det samme. Stol på din egen styrke. Anna Sterlie er vendt hjem til Danmark efter et spændende ophold i USA.

Læs mere
05. januar 2017

Forringelser for handicappede efter strukturreformen

For ti år siden blev det kommunale Danmarkskort ændret med strukturreformen, der skar antallet af kommuner ned til 98 og tryllede 14 amter om til 5 regioner. Nu konstaterer en af de uafhængige eksperter bag reformen, den tidligere direktør og departementschef Erik Bonnerup, at særligt de handicappede blev svigtet i sammenlægningen. Spastikerforeningens direktør Mogens Wiederholt siger i en kommentar: - Nogle af forringelserne, vi har set på handicapområdet gennem de seneste ti år, skyldes givet den afspecialisering, der blev en konsekvens af strukturreformen. Men andre forringelser skyldes den økonomiske krise, som ramte Danmark og resten af verden samtidig med udrulningen af strukturreformen. Det, der er sket på handicapområdet de seneste 10 år, er givet mere komplekst og sammensat end blot en ligefrem og direkte konsekvens af strukturreformen. Og Mogens Wiederholt uddyber: - Det, der er så forstemmende, er den hårdnakkede kommunale fornægtelse af, at der er et problem. Strukturreformen var nødvendig, og kommunerne er ansvarlige for stort set al borgernær service - så det skal de selvfølgelig også være på handicapområdet. Men det er aldrig lykkedes at få skabt en frugtbar og lyttende dialog med kommunerne om, hvordan de får lært at løfte og løse den kæmpe opgave de fik med strukturreformen. Den alvorligste konsekvens af strukturreformen er måske i virkeligheden fraværet af en sammenhængende, national og visionær handicappolitisk debat om mål og ambitioner på handicapområdet. Kommunernes Landsforening (KL) har for nyligt meldt ud, at ”socialpolitik er noget vi skaber i fællesskab”. Så lad os genskabe en visionær handicappolitik sammen.

Læs mere
22. december 2016

Julehilsen fra landsformanden

Kære medlemmer Spastikerforeningen har haft et godt og travlt 2016 med blandt andet et vellykket landsmøde, ny hjemmeside og stor fokus på den politiske arena med blandt andet reformen af serviceloven og kontanthjælpsreformen. I 2017 bliver der nok at tage fat på. I løbet af 2017 vil vi se frugterne af vores øgede fokus på medlemsaktiviteter i form af blandt andet den nye Ung-til-ung-linje, oplysningspakker til børneambulatorierne og forældre til nydiagnosticerede CP-børn, en række nye kurser og ikke mindst vores kommende CP-konference. Og så er der jo selvfølgelig kommunalvalget til efteråret. Der bliver nok at se til. Jeg vil benytte denne lejlighed til at ønske alle medlemmer af Spastikerforeningen, og alle andre der bakker op om vores sag, en rigtig glædelig jul og et godt nytår. Venlig hilsen Lone Møller, landsformand

Læs mere
19. december 2016

Jul på kontanthjælpsloftet

Folk der smiler, tænker bedre! Og der er brug for, at vi alle tænker på de personer, der rammes af kontanthjælpsloftet. Og der er brug for, at de politikere, der indførte kontanthjælpsloftet, tænker sig om. Derfor giver Spastikerforeningen hver søndag, frem til jul, en satirisk kommentar til livet på kontanthjælpsloftet her i den søde juletid. Følg med på Facebook facebook.com/spastikerforeningen  

Læs mere
15. december 2016

Lav et kunstværk til ’Hjerneugen’

I anledning af hjerneugen, som uge 11 er udnævnt til i 2017, har Spastikerforeningen indgået et samarbejde med en række andre såkaldte ’hjerneforeninger’ om at skabe en stor og spændende kunstudstilling i Handicaporganisationernes Hus i Høje Taastrup. Hertil skal Spastikerforeningen, ligesom de andre foreninger, levere fem værker. Og det er her, at du kommer ind i billedet, for værkerne skal nemlig være skabt af de respektive foreningers medlemmer. For at udstillingen kan blive så mangfoldig som mulig, er alle kunstarter velkommen. Uanset om det er akryl- eller oliemaleri, tegnekunst, papirklip, decoupage eller akvarel, du er god til, eller måske har evner som billedhugger eller alternativ installationskunstner, så er der fri bane til at skabe et kunstværk, der rykker. Eneste betingelse er, at det skal være inspireret af udstillingens titel: Hjernen i fokus. Send et foto af kunstværket Når du har skabt dit kunstværk, som du mener kan berige udstillingen, skal du tage et foto af det og sende fotoet til Spastikerforeningen sammen med navn, adresse samt en angivelse af værkets størrelse. Foto og oplysninger sendes på mail til: spastik@spastik.dk inden den 1. februar 2017. En lille bedømmelseskomité vil herefter vurdere alle de indsendte bidrag og udvælge de fem værker, der skal indgå i den samlede udstilling. Herefter sikrer vi, at de udvalgte kunstværker bliver fysisk tilvejebragt til selve udstillingen i marts. Hjerneugens kunstudstilling åbnes med en fernisering torsdag den 9. marts kl. 15, hvor alle der har kunstværker med på udstillingen naturligvis bliver inviteret sammen med en række andre gæster. - Vi ved fra tidligere, at flere af Spastikerforeningens medlemmer er rigtig kreative, når det gælder kunstneriske udfordringer. Vi håber derfor, at mange har lyst til at bidrage, understreger landsformand Lone Møller, der står i spidsen for den lille bedømmelseskomité, der udvælger Spastikerforeningens bidrag.

Læs mere
14. december 2016

Jul på kontanthjælpsloftet

Folk der smiler, tænker bedre! Og der er brug for, at vi alle tænker på de personer, der rammes af kontanthjælpsloftet. Og der er brug for, at de politikere, der indførte kontanthjælpsloftet, tænker sig om. Derfor giver Spastikerforeningen hver søndag, frem til jul, en satirisk kommentar til livet på kontanthjælpsloftet her i den søde juletid. Følg med på Facebook facebook.com/spastikerforeningen

Læs mere
08. december 2016

Hvad er medicinsk cannabis? Læs tema i Spastikeren

I Spastikerforeningens medlemskreds har en hel del i mange år været interesseret i at benytte cannabis i medicinsk øjemed. Dels til at klare smerter og eliminere spasmer og dels til at få skabt ro i kroppen, som ikke anden medicin har kunnet klare. Nu er medicinsk cannabis på vej i en forsøgsordning. Læs et tema i december-udgaven af Spastikeren om, hvad medicinsk cannabis egentlig er, hvad det kan gøre og om der er håb forude, for at mennesker med cerebral parese kan bruge det. Familiesag med store omkostninger 19-årige Mikkel Thorkildsen fra Gørlev syd for Kalundborg søgte sin kommune om mulighederne for en borgerstyret personlig assistance (BPA). Men sagen blev afvist af kommunen, der stemplede 19-årige Mikkel som retarderet. Læs hele historien i Spastikeren, hvor du også kan læse om reformen af serviceloven, Team Tvilling i Esbjerg, feriehuset på Samsø og Egmont Højskolens 60-års jubilæum. Du finder bladet her: Spastikeren

Læs mere
06. december 2016

Jul på kontanthjælpsloftet

Folk der smiler, tænker bedre! Og der er brug for, at vi alle tænker på de personer, der rammes af kontanthjælpsloftet. Og der er brug for, at de politikere, der indførte kontanthjælpsloftet, tænker sig om. Derfor giver Spastikerforeningen hver søndag, frem til jul, en satirisk kommentar til livet på kontanthjælpsloftet her i den søde juletid. Følg med på Facebook facebook.com/spastikerforeningen

Læs mere
01. december 2016

Med Anna i USA – Chokvalg

Anna Sterlie er 21 år og læser kommunikation og digitale medier på Aalborg Universitet i København. Hun lader sig ikke begrænse af sin cerebral parese og har derfor valgt at læse 5. semester på et universitet i staten Georgia i USA. Hun startede i september som udvekslingsstuderende, og i det første rejsebrev berettede hun om drømmen – og de første udfordringer. Nu har hun boet derovre et stykke tid - læs tredje del af Annas rejsebrev her: Af Anna Sterlie, udvekslingsstuderende Med Anna i USA - Chokvalg USA har fået en ny præsident, og hele verden har fuldt tæt med. Ikke bare på selve valgdagen, men hele vejen fra det første primærvalg og frem til den 8. november, hvor Amerikas skæbne blev afgjort. Den 45. præsident er valgt, og slutresultatet har sendt et chok gennem USA og ud til resten af verden. Jeg er ikke politisk ekspert nærmest tværtimod, og det amerikanske to-kammer system er indviklet, når man som dansker kommer fra et repræsentativt flerparti-system. Men jeg kan ikke undlade at reagere på det amerikanske præsidentvalg. Chokket er ligeså stille begyndt at lægge sig. Election day 2016 var for hele verden en af de mest overraskende politiske begivenheder i nyere tid. Op til valgdagen var prognosen klar, Hillary Clinton blev Amerikas første kvindelige præsident, og det skulle ikke bare blive en sejr til det demokratiske parti, den skulle være overbevisende. Istedet blev resultatet det fuldstændig modsatte. Trump er blevet Amerikas nye overhoved, og det var der få, der havde regnet med. Det er svært at sætte ord på de reaktioner, folk har haft, for der er mange, men en, som jeg har set ofte siden valgresultatet blev klart, er chok. Det er som om, at virkeligheden ikke rigtigt er gået op for folk endnu. Chokket var så stort, at der dagen efter valget foregik en live nedtælling på Facebook til det næste valg - om lige knap fire år. Følelserne sidder udenpå tøjet Denne valgkamp er af mange blevet kaldt den mest ekstreme og voldsomme nogensinde. De to kandidater har mildt sagt været hårde ved hinanden, og skældsord fra den ene kandidat til den anden har været en naturlig del af valgkampen. Men det er ikke kun kandidaterne, der er hårde, for mig har det været interessant, hvordan det også for vælgerne handler om at tale den anden kandidat ned, så man på den måde tydeliggør, hvilken kandidat man støtter. Forskellige ikke særligt flatterende hashtags og øgenavne har de sidste mange måneder floreret på forskellige platforme, som folk bruger til at vise, hvor i det politiske kapløb de lægger deres stemme. Jeg oplever, at politik er meget personligt for mange amerikanere. Dit politiske synspunkt bliver en del af din personlighed. Hvis nogen kritiserer den kandidat, du støtter, så kritiserer de også dig. Du stemmer ikke på det demokratiske parti, du ER demokrat. For amerikanerne er det politiske parti en del af deres persona, og det er tydeligt som udefrakommende at fornemme, at der er mange flere følelser involveret i valgkampen såvel som selve valgdagen. Men for mig, som dansker, der er vant til at diskutere politik på daglig basis under en valgkamp, har det været særligt interesant at opleve, hvordan amerikanerne meget sjældent diskuterer politik. Netop fordi at din politiske holdning er en så personlig sag, føles det meget intimiderende og ubehageligt, hvis det parti du støtter bliver kritiseret. Politik kan derfor meget hurtigt skabe konflikt mellem kollegaer og venner. Jeg oplever det som et underligt paradoks. Det er svært overhovedet at få lov til at tale med folk om politik og deres holdning heromkring, men når folk så udtrykker sig, så foregår det med stor passion og i en virkelig hård og voldsom tone. Land og by er delt – Amerika er delt i to Hvad skete der, hvorfor har alle de politiske kommentatorer og meningsmålinger taget så meget fejl? I medierne herovre kan man høre samtlige journalister stille samme spørgsmål. Ifølge dem har Amerika delt sig i to grupper, og det har man i meningsmålingerne glemt at tage højde for. Meningsmålingerne tegner et billede af, hvordan amerikanerne stemmer i de store byer, men glemmer de mindre byer. Det er præcis her, at Trump har vundet. Hvis man ikke medtager de mindre byer i meningsmålingerne, tegner man altså et skævt billede af slutresultatet, for en stor del af vælgerne bor netop i de mindre byer. Valgresultatet har ikke blot sendt en chokbølge gennem USA, men også en stor vrede. Alle de demokratisk vælgere er forargede og bange for, hvad der nu skal ske - især kvinder og medlemmer af de større minoritetsgrupper, som Mr. Trump  ofte har fornærmet under sin valgkamp. Blandt andet er Trump blevet stærkt kritiseret for at nedgøre en handicappet journalist på tv. De demokratiske vælgere frygter, at der er sandhed og ikke mindst handling bag de ord, Trump gik i valgkamp med. Men de som støttede Trump, glæder sig til den forandring som han kan bringe til det politiske landskab. Man vil gerne forandre og genfinde The Great America. Men om Trump kan leve op til republikanernes store forventninger, det er nu spørgsmålet. Der er ingen tvivl om, at Trump er klar over, at han står overfor en stor opgave. Som han selv sagde i sin sejrstale: “It’s time to bind the wounds of division”. Spørgsmålet er om han formår dette. Ingen ved med sikkerhed, hvad der nu skal ske, men vi venter alle i spænding, Mr. Trump. Stay tuned! Kys fra USA

Læs mere
28. november 2016

Mai Mercado ny minister for handicapområdet

- Jeg ønsker Mai Mercado hjertelig velkommen i ministerjobbet. Vi kender Mai Mercado fra flere møder i hendes egenskab af handicapordfører, jeg er derfor ikke i tvivl om, at vi får en minister, som kender og er engageret i handicapområdet. Vi glæder os rigtig meget til samarbejdet, siger Spastikerforeningens landsformand Lone Møller. Den nye minister får samtidig et større afsnit af regeringsgrundlaget at arbejde ud fra. - Det er i sig selv både positivt og lidt usædvanligt, at handicapområdet fylder så meget i regeringsgrundlaget. Vi vælger at forstå det som et signal om, at den ny regering vil opprioritere handicappolitikken, siger Spastikerforeningens direktør Mogens Wiederholt i en kommentar til regeringsgrundlaget og tilføjer: - Indholdsmæssigt må vi se, hvad tiden bringer. Jeg håber og forventer, at formuleringerne i regeringsgrundlaget betyder, at Mai Mercado vil udmønte den brede politiske aftale om servicelovens voksenbestemmelser. Vi har behov for ro omkring serviceloven oven på de senere års reformproces. Større gennemsigtighed og bedre sammenhæng Det fremgår ikke præcist af regeringsgrundlaget, hvad man mere konkret vil på handicapområdet. Formuleringerne er for en stor del genbrug af den gamle regerings ”10 mål for social mobilitet”, hvor der peges på behovet for bedre uddannelse til unge med handicap og øget fokus på at skaffe mennesker med handicap i job. - Helt rigtige pointer, men hvad vil regeringen gøre for at få det til at ske? Det savner vi stadig svar på, konstaterer Mogens Wiederholt og fortsætter: - Der er dog én formulering, som jeg er spændt på at få afkodet. I regeringsgrundlaget hedder det således, at ”der skal være større gennemsigtighed og bedre sammenhæng mellem ydelse, pris og kvalitet på det specialiserede socialområde (…)”. Gennemsigtighed og sammenhæng er jo altid godt, men hvilke ydelser, hvilken kvalitet og til hvilken pris, tales der om her? Det er lidt uklart. Men hvis det er udtryk for et ønske om at skabe en mere solidarisk finansieringsform kommunerne imellem og større gennemsigtighed, når kommunerne indbyrdes køber og sælger for eksempel døgnpladser, så skal det være velkomment, slutter Mogens Wiederholt. Handicapområdet fremgår af regeringsgrundlaget kapitel 19. Andre af regeringsgrundlagets kapitler kan også have interesse for handicapområdet. Hele regeringsgrundlaget kan læses her.

Læs mere
27. november 2016

Jul på kontanthjælpsloftet

Folk der smiler, tænker bedre! Og der er brug for, at vi alle tænker på de personer, der rammes af kontanthjælpsloftet. Og der er brug for, at de politikere, der indførte kontanthjælpsloftet, tænker sig om. Derfor giver Spastikerforeningen hver søndag, frem til jul, en satirisk kommentar til livet på kontanthjælpsloftet her i den søde juletid. Følg med på Facebook facebook.com/spastikerforeningen

Læs mere
22. november 2016

10 millioner kroner til forskning i livskvalitet for mennesker med bevægelseshandicap

Bevica Fonden inviterer nu landets videns- og forskningsinstitutioner til at komme med bud på idéer til forskning, der kan bidrage til at styrke forudsætningerne for det selvstændige og uafhængige liv for mennesker med bevægelseshandicap. Planen er at udvælge 4-6 idéer til viderebearbejdning og konkretisering og dernæst udvælge 2-3 forskningsprojekter til realisering, gerne i form af et Bevica Professorat eller et Bevica Center. Forskningsprojekterne skal tage udgangspunkt i konkrete problemstillinger, der knytter sig til forudsætningerne for det selvstændige og uafhængige liv. De kan eksempelvis tage afsæt i uligheden på arbejdsmarkedet, hvor mennesker med bevægelseshandicap er mindre repræsenteret end mennesker uden handicap. De kan også tage afsæt i, hvordan man via forskning, behandling og udvikling af hjælpemidler kan styrke kroppen, så forudsætningerne for det selvstændige og uafhængige liv bliver så optimale som muligt. Nye initiativer, nye hjælpemidler og nye og bedre behandlingsmetoder Men det kan også handle om andre problemstillinger, så længe fokus er på at styrke livskvaliteten for mennesker med bevægelseshandicap. - I Bevica Fonden har vi en lang tradition for at støtte forskning, der kan bidrage til ny viden til gavn for mennesker med et bevægelseshandicap. Det er grundfæstet i vores DNA, og det er en væsentlig parameter i vores strategi. Ny viden kan skabe grundlaget for udvikling af nye initiativer, nye hjælpemidler og nye og bedre behandlingsmetoder, som kan bidrage til at styrke den enkeltes livskvalitet og mulighed for at kunne leve et selvstændigt og uafhængigt liv, siger Bevica Fondens bestyrelsesformand Torben Svanberg. Ifølge formanden for Danske Handicaporganisationer, Thorkild Olesen, er det vigtigt med mere fokus på forskning inden for handicapområdet: - Mennesker med handicap møder fortsat alt for mange barrierer for at kunne leve et værdigt liv. Derfor er det helt afgørende, at der gennem forskning bliver skabt ny viden, der kan være med til at fjerne barrierer og styrke livskvaliteten for mennesker med handicap. I Sammenslutningen af Unge Med Handicap er formand Sigrid Stilling Netteberg enig i behovet for mere viden og derfor glad for Bevica Fondens initiativ: - Der er en del udfordringer at tage fat på. Eksempelvis er det ikke alle børn og unge med handicap, der har mulighed for at udfolde sig fysisk på traditionel vis. Men det er vigtigt at få brugt kroppen og opleve den tilfredshed, der følger med. Både mentalt og fysisk. Call for Den Gode Forskningside Bevica Fonden har afsat en ramme på 10 millioner kroner til et call for den gode forskningsidé, som kan bidrage til at styrke forudsætningerne for det selvstændige og uafhængige liv for mennesker med bevægelses-handicap. Callet er målrettet landets videns- og forskningsinstitutioner og vil være en åben invitation til at byde ind med idéer til større forskningsprojekter. Gerne i form af et Bevica Professorat eller et Bevica Center. Deadline for indsendelse af forskningsidéer er 28. februar 2017. Læs mere på: bevica.dk

Læs mere
15. november 2016

Nyt website for mennesker med cerebral parese

Foreningens tidligere hjemmeside havde mange år bag sig og fungerede ikke sammen med mobiltelefoner og tablets, som flere og flere bruger. Det gør den nu. Målrettet indhold På indholdssiden har foreningen arbejdet med at gøre den nye hjemmeside mere målrettet til foreningens medlemsgrupper. Der er kommet relevant indhold om livet med cerebral parese til de fire målgrupper: børn/forældre, unge, voksne og ældre med cerebral parese. - Vi håber, at det nye indhold og den nye organisering af indholdet vil hjælpe mennesker med cerebral parese til hurtigere viden og lettere svar på de mange spørgsmål og bekymringer om deres hverdag, som kan følge med diagnosen, siger Spastikerforeningens direktør, Mogens Wiederholt. Nemmere oversigt Udover at siden er blevet mere brugerorienteret, så har foreningen også haft fokus på, at det skal være lettere at tilmelde sig kurser og finde relevante netværk. Siden giver således en bedre oversigt over foreningens tilbud til medlemmerne, en opdateret viden om diagnosen cerebral parese og aktivitetsoversigter. - Vi er meget tilfredse med den nye hjemmeside, men den skal naturligvis hele tiden videreudvikles i takt med nye funktioner, muligheder og krav, siger Mogens Wiederholt. Tak til fonde Spastikerforeningens hjemmeside er realiseret takket være bevillinger fra blandt andet Knud & Dagny Gad Andresen Fonden, der har doneret 50.000 kroner til projektet. - Vi er meget taknemmelige for den støtte, vi har fået fra forskellige fonde. Takket være den har vi kunne realisere websitet, så mennesker med cerebral parese døgnet rundt har adgang til viden, tilbud og fællesskaber med andre, der er i samme situation som dem selv, siger Mogens Wiederholt. Øvrige bevillinger kom fra Det Saxild’ske Familiefond, Aage og Johanne Louis-Hansens Fond, Ernst og Vibeke Husmans Fond og Oda og Hans Svenningsens Fond.

Læs mere
10. november 2016

Vellykket CP-fodboldstævne i Slangerup

Takket være støtte fra Spastikerforeningen, Elsass Fonden og en række lokale firmaer kunne stævnet afholdes helt gratis for deltagerne. Det var CP-talentholdet og landsholdet, der holdt træningssamling og spillede eftermiddagens to opvisningskampe mod lokale hold. Selvom tilskuerne i starten trodsede det dårlige vejr, måtte mange til sidst søge ly i deres biler. Men det betød samtidig, at et nyt koncept var opfundet: Drive in fodbold. Men det primære for weekenden var sammenholdet og det sociale element. De mange spillere fra forskellige klubhold, CP-talentholdet og landsholdet mødtes derfor fredag aften til indkvartering på Byvangskolen, hvor der var arrangeret sandwich-buffet, fælles hygge og besøg af Silverstar Linedances. Det blev til en svedig time, hvor samtlige deltagere med stort engagement og mange grin fik afprøvet deres kunnen indenfor line dance. Mange kampe i hallen Lørdag morgen var der fælles morgenmad, hvorefter stævnet officielt blev åbnet af byrådsmedlem Anne-Lise Kuhre. Indenfor deltog alle klubspillerne i to turneringer. Først som små klubhold derefter efter fysisk og erfaringsmæssig fodboldkunnen. I alt blev der afviklet knap 40 kampe, før vinderne af de to turneringer blev fundet. Alle hold modtog erindringspokal, og samtlige klubspillere fik medalje. Efter de regnfulde opvisningskampe blev hele stævnet afsluttet i svømmehallen, hvor rigtig mange nød at kunne slappe af i varmtvandsbassinet. Et fint punktum for et par forrygende dage i Slangerup, hvor der blev knyttet mange fodboldmæssige og sociale bånd. Lige fra landstrænerne Henrik Notlev og Len Nossell, over CP-talenttrænerne Klaus og Stine til alle klubtrænerne og helt ned til den mindste spiller på klubholdene. Der var stor enighed om at gentage stævnet til næste år, hvor man håber at kunne tiltrække endnu flere børn og unge med cerebral parese til en god blanding af sociale aktiviteter og fodbold. ---------------------------------- Kort om CP-fodbold CP-fodbold i Danmark er i disse år i fremgang. For seks år siden var der på landsplan tre små klubhold og et CP-landshold. I dag er der seks veletablerede klubber, nogle endda med flere hold. Desuden er der etableret et CP-talenthold samt et CP-landshold under Parasport Danmark (Dansk Handicap-Idræts Forbund). I de første år mødtes holdene til interne stævner, hvor også det sociale blev vægtet højt. I de sidste tre år har klubberne deltaget i forbundsmesterskaber under Parasport Danmark. Her kan du finde CP-fodboldklubber:Skovbakken (Aarhus), Vejle/Kolding, Melby og Slangerup (Nordsjælland), Jægersborg og KB (København). Derudover er et nyt hold ved at blive etableret i Odense. Klubberne kan kontaktes via Camilla Voigt fra Sport for Brains.

Læs mere
07. november 2016

Med Anna i USA - åbensindede mennesker

Anna Sterlie er 21 år og læser kommunikation og digitale medier på Aalborg Universitet i København. Hun lader sig ikke begrænse af sin cerebral parese og har derfor valgt at læse 5. semester på et universitet i staten Georgia i USA. Hun startede i september som udvekslingsstuderende, og i det første rejsebrev berettede hun om drømmen – og de første udfordringer. Nu har hun boet derovre et stykke tid - læs anden del af Annas rejsebrev her: Med Anna i USA - åbensindede mennesker Af Anna Sterlie, udvekslingsstuderende Nu har jeg efterhånden været i Gainesville, Georgia, USA i over en måned, og det er for alvor gået op for mig, at jeg ikke skal hjem til Nørrebro lige foreløbig. Men denne fornemmelse er bestemt ikke trist. Tværtimod er det rigtigt spændende, det meste af tiden i hvert fald. Den største overraskelse, jeg har fået indtil videre, er, at alle folk hernede ved, hvad cerebral parese er. Dette siger for mig noget om, at vi danskere sagtens kan lære noget af amerikanerne, især når det kommer til vores tolerance, viden og hjælpsomhed overfor det, der er anderledes. Anna i Atlanta.De mennesker, jeg har mødt hernede, er nogle af de mest hjælpsomme og åbensindede mennesker, jeg nogensinde har truffet. Min personlige erfaring fra Danmark er, at hjælp og forståelse ofte er noget, du skal opsøge. For amerikanerne er hjælp og forståelse noget, du giver. Det at hjælpe en dansker, som mig, med at købe dagligvarer ind, er et tilbud og ikke en byrde. Jeg bliver tilbudt hjælpen, før jeg har bedt om den, og det bliver næsten anset som uhøfligt, hvis jeg ikke tager imod den. Hjemme i Danmark er det næsten modsat. Den amerikanske opfattelse af hjælpsomhed er helt sikkert en af de vigtigste ting, jeg tager med mig hjem igen. Hverdagen er noget man skaber Det, at føle sig hjemme i et fremmed land, kan, selvom det er spændende og udfordrende på den gode måde, også være hårdt og svært. Man kommer herned uden nogen form for tilknytning. Tiden går i starten meget langsomt, man har kun sig selv, og med mindre man aktivt gør noget for at ændre det, kommer man til at være “me-myself and I” det meste af tiden. Den erfaring, jeg efterhånden har gjort, er, at humørsvingninger er hverdagskost. Den ene dag kan du føle dig helt ekstatisk over de mange nye indtryk, mennesker og oplevelser, mens du den anden dag føler dig som Palle alene i verden, og allermest undrer dig over hvorfor du overhovedet er taget afsted. Dit humør kommer til at være meget skiftende, i takt med at der ikke er en fast og sikker rutine i det miljø, du er landet i. Den måde, jeg har fundet mest effektiv til at håndtere humørets uforudsigelighed på, er at sætte pris på hele paletten - det sure som det søde. De hårde dage er for mig en ligeså stor del af oplevelsen. Jeg er sikker på, at det er de hårde dage, man ender med at lære mest af. Det er i de hårde dage, jeg har lært mig selv at kende for alvor! Men de hårde oplevelser skal afveksles med en overvægt af gode. Derfor er det at skabe en hverdag, hvor du har noget at bruge tiden på, og hvor du føler dig godt tilpas, noget af det bedste du kan gøre for dig selv. For mig er studiet en måde at give hverdagen i USA et formål. Find ud af hvordan du bedst kan føle dig hjemme. Hernede er det eneste permanente, at intet er det. Uforudsigeligheden har sin værdi, men den er også noget at det sværeste ved at være væk hjemmefra. Derfor er det vigtigt for mig hernede, at jeg, når tingene bliver hårde, kan gå et sted hen og koble fra og tænke over tingene. Jeg skal kunne føle mig hjemme her i Gainesville, også selvom jeg godt ved, at jeg ikke er det. Jeg har rykket rundt på møblerne på mit værelse, så nu står de, som jeg godt kan lide. Jeg har købt en el-kedel, så jeg kan lave morgenkaffe på mit værelse, og jeg har købt det blødeste sengetøj i Walmart. Det er de små ting, der gør, at jeg kan koble af og få lov til at ånde ud. Det har jeg haft stærkt brug for ovenpå alle de nye indtryk og oplevelser. Det er guld værd. En rigtig rutsjebanetur Hvis jeg med ét ord skal beskrive, hvad jeg indtil videre har fået ud af min rejse, så er det nok: rutsjebanetur. Jeg kan allerede nu, helt uden at tøve, sige, at rejsen er det vildeste og fedeste, men også det hårdeste jeg nogensinde har prøvet. Jeg har allerede nu lært, at verden er ubeskriveligt meget større, end man går og tror hjemme i Danmark. En ting, som kan føles banal hjemme i lille Danmark, føles hernede kæmpestort – hver gang. En lille ting som at tage ud at spise med et par dejlige mennesker, du lige har mødt, kan være nok til at gøre dig super glad resten af ugen. Selvom de gode dage er ubeskrivelige, så ville det være løgn at sige, at man ikke skal arbejde for dem. Du skal ikke være bange for at presse dig selv og dine grænser en smule, det du får tilbage vil være alle dine anstrengelser værd. Der ligger en masse oplevelser og venter på dig, det eneste, du skal gøre, er at opsøge dem. Spring ud af din comfortzone, du vil møde helt nye mennesker og få anderledes oplevelser som belønning. Jeg kan i hvert fald sige, at jeg er glad for at have taget springet, og jeg glæder mig til at give jer besked, når jeg ved, hvad jeg finder, når jeg lander igen. Until next time – kys fra USA!

Læs mere
04. november 2016

Politisk enighed om reform af servicelovens voksenbestemmelser

- Vi er ganske tilfredse med resultatet, siger Spastikerforeningens direktør Mogens Wiederholt i en kommentar til udmeldingen fra socialministeren. Mogens Wiederholt har, på vegne af Danske Handicaporganisationer, siddet med i den følgegruppe, som har drøftet reformen, og han uddyber: - En række af de værste tidsler er blevet forhandlet ud af det oprindelige reformudkast. Det gælder ikke mindst forslaget om indsatskataloget (tilbudsviften) og det øgede kommunale skøn. Det er vi rigtig glade for. Desværre kom der så ikke det skærpede fokus på bedre udredning og en mere kvalificeret brug af handleplaner, som vi havde håbet på. Det er rigtig ærgerligt. Men jeg synes faktisk, at reformen er endt med at indeholde en række initiativer, som kan få positiv effekt for vores medlemmer, siger Mogens Wiederholt. Formålsbestemmelsen får et stærkere fokus på kompensationsprincippet og understreger behovet for en mere (re)habiliterende tilgang til handicappolitikken. Vi får også en mere enkel bestemmelse om merudgifter, og der kommer en mere udbredt brug af ”tro-og-love-erklæringer”, som bliver obligatorisk og skal sikre en ubureaukratisk procedure ved genbevilling af hjælpemidler. Fremskridt for retssikkerhedenDer kommer også en meget interessant nyskabelse omkring varsling af ændringer i borgerens hjælp. I fremtiden vil kommunerne i god tid – 14 uger forud - skulle varsle en borger om ændringer i hjælpen. For eksempel reduktioner i timetallet i en BPA. Det giver borgeren mulighed for at klage i tide og få en afgørelse, inden ændringen føres ud i livet. Samtidig indfører Ankestyrelsen et ”fast track”, så man kan være sikker på, at der træffes en afgørelse, inden kommunen evt. fjerner eller reducerer ens hjælp. - Alt dette er et betydeligt fremskridt for retssikkerheden, men vi skal dog have set lidt grundigere på, hvilke bestemmelser, der er omfattet af varslingen. Jeg savner blandt andet beskyttet beskæftigelse, dagtilbud og socialpædagogisk bistand, konkluderer Mogens Wiederholt. Omkring ledsagelse i forbindelse med ferie, hvis man bor i botilbud, er der en større udfordring. Det står fast, at der kommer en ordning, så man kan betale for at få personalet i botilbuddet med på ferierejser. - Om det er et fremskridt eller et tilbageskridt, det er endnu nok for tidligt at konstatere. Der er i aftalen om tilkøbsordningen indskrevet en række fornuftige og helt nødvendige præciseringer og vilkår, som skal efterleves. Og så er der afsat satspuljemidler til en evaluering. Så må vi se, hvad effekten er blevet, siger Mogens Wiederholt og konkluderer: - Alt i alt er der grund til at være tilfreds med resultatet. Det er selvfølgelig altid en fattig trøst, at det kunne have været meget værre, men sådan er vilkårene. Jeg synes, der er væsentlige elementer, som klart peger den rigtige vej. Den fulde aftaletekst kan læses her: sim.dk

Læs mere
01. november 2016

60 års jubilar: Egmont Højskolen fylder rundt

Egmont Højskolen har i tidens løb givet masser af oplevelser til mange unge med cerebral parese, og i dag er skolen faktisk landets største højskole med et årselevtal på mere end 220. Allerede i torsdags tog Egmont Højskolen hul på festlighederne, da skolen – med forstander Ole Lauth som repræsentant - modtog Bevica Fondens tilgængelighedspris på 100.000 kroner. Og i dag går det så løs på skolen i Østjylland med åbent hus og reception. Der vil være foredrag, musikalske indslag, fællessang samt præsentation af projektet “Egmonts Livskraft”. Programmet for den åbne del af arrangementet begynder klokken 14, hvor journalist Poul Smidt holder foredrag med afsæt i sin nye biografi om tidligere stats- og finansminister Viggo Kampmann, og klokken 15-18 foregår den egentlige reception, hvor der vil være taler, fællessang, lidt historiske fortællinger fra skolens virke samt musikalske indslag fra forskellige bands bestående af både nuværende og tidligere elever. Klokken 16 præsenteres projektet ”Egmonts Livskraft”, som er et kunstnerisk projekt og en undersøgelse af den særlige livskraft, der til daglig udspiller sig på Egmont Højskolen. Projektet, der er støttet af Egmont Fonden, er skabt på initiativ af fotograf Tina Enghoff og projektkonsulent Anette Molbech, mens en stor del af materialet til projektet er produceret af elever og personale på Egmont Højskolen.

Læs mere
26. oktober 2016

Human Afvikling: Teater der giver stof til eftertanke

Er Jacobs liv værd at leve? Orker han det selv efter knap 30 år op ad bakke? Har drømmen om kæreste, børn og job nogen som helst gang på jord? Og hvis den har - tør han så udleve den? Der var premiere på Human Afvikling i fredags, og efter en 100 minutters sublim scenecocktail af nyskabende teater, psykologisk forskning og interaktiv holdningsbearbejdelse, kvitterede publikum med stående ovationer og tre fremkaldelser. Holdning og videnskabI løbet af forestillingen, der er skrevet af Jacob Nossell, Magnus luel Berg og Thomas Corneliussen, der også har stået for iscenesættelsen, bliver publikum konfronteret med en række menneskelige og etiske dilemmaer, som de her og nu skal tage stilling til. Det føles ikke ubehageligt, men alligevel tankevækkende, fordi det giver anledning til selvransagelse. For det er jo alle os andre, der mener, at Jacob ikke er normal. Set indefra Jacobs hoved er han helt normal. Det er en betragtning, der har givet ham en hulens masse problemer gennem livet. Og måske var det også bedst, hvis det fik en ende? Publikums holdningstilkendegivelser under forestillingen vil i øvrigt efterfølgende blive brugt til psykologisk og social forskning. Det er det, der ligger i betegnelsen Stages of Science. Teaterbøtten er vendtHuman Afvikling spillede én gang på Det Kgl. Teaters Gamle scene i 2014 som en del af den prisbelønnede dokumentarfilm 'Naturens Uorden'. Nu er bøtten vendt, og en del af dokumentarfilmen indgår i den nye teaterforestilling, som kan opleves helt frem til den 19. november i Skuespilhuset. Har man ikke allerede sikret sig billet til Human Afvikling, så er det absolut anbefalelsesværdigt at gøre det. Det er en god og eftertænksom oplevelse – både under og efter forestillingen. Medvirkende: Jacob Yoon Egeskov Nossell, Kristoffer Fabricius, Peter Kær og Josephine Raahauge. Iscenesættelse: Thomas Corneliussen. Forskningsleder Stages og Science: Kristian Moltke Martiny. Billetter og mere om forestillingen på: www.kglteater.dk Foto: Per Morten Abrahamsen

Læs mere
20. oktober 2016

Kan spastikere piskes i arbejde?

Den 1. oktober trådte de nye regler om kontanthjælpsloftet i kraft. Reglerne betyder, at en gruppe spastikere, som modtager kontanthjælp, risikerer at få reduceret den økonomiske hjælp, de får fra kommunen, ganske betydeligt. Der lægges et loft over, hvor meget man som borger samlet kan få i kontanthjælp, uddannelseshjælp, integrationsydelse, boligstøtte og særlig støtte fra kommunen. Overstiger ens hidtidige hjælp loftet, så vil din boligstøtte og særlige støtte blive skåret ned, indtil du når loftet. Regeringen siger, at loftet er nødvendigt for at give alle kontanthjælpsmodtagere en tilskyndelse til at skaffe sig et job, så de tjener deres egne penge - og dermed får bedre råd til at betale f.eks. husleje. Problemet er bare, at rigtig mange af de mennesker, som får reduceret deres ydelser for at tilskynde dem til at skaffe sig et job, samtidig er vurderet til at have en så stor funktionsnedsættelse, at de ikke kan finde et job. De er officielt fritaget fra den såkaldte 225-timers regel – det vil sige kravet om at skulle have mindst 225 timers arbejde om året for at kunne bevare kontanthjælpen. Summa summarum: man svinger med den ene hånd pisken over en gruppe borgere for at få dem til at finde et job – mens man med den anden hånd erkender, at den selvsamme borger ikke har en chance for at skaffe sig et job. Det er det, der er situationen for Lene, som har cerebral parese. Lene har været på kontanthjælp i 12 år og igennem adskillige afklaringsforløb – uden det har ført til beskæftigelse. Alligevel får Lene nu reduceret sin boligstøtte med godt 2.100 kroner om måneden og skal fremover klare sig for ca. 3.800 kroner pr. måned, når de faste udgifter til bolig er betalt. 3.800 kroner til mad, tøj, tandlæge, medicin, forsikring, gaver osv. Det er svært at se for sig! Vi anerkender fuldt ud, at en mindre gruppe af vores medlemmer er fritaget fra loven. Men det er desværre kun en lille gruppe. Kontanthjælpsloftet er en grusom misforståelse, som rammer en stor gruppe borgere på deres økonomi. Borgere, som i forvejen er hårdt økonomisk presset og værst af alt, borgere der ikke har det, der ligner chancen for at ændre på deres egen situation. Det har systemet for længst erkendt ved at fritage de samme borgere fra 225-timers reglen. Reglerne er vedtaget og trådt i kraft. Men vi opfordrer alligevel alle som rammes af de nye regler til at kontakte vores rådgivning. Vores eneste chance for at påvirke politikerne og måske få ændret reglerne er, at vi kan vise og dokumentere, hvor hårdt og uretfærdigt de rammer. Lone Møller, landsformand ---------------------------------- I Spastikeren nr. 5 kan du blandt andet læse: - Landsmødet- Reformudspil ingen er glade for- Kanalrundfart i våddragt- Temaet ’Er der plads til os?’- Iværksætteren Kasper- Nyt fra CP Ung- Flotte resultater til PL Du finder bladet her: Spastikeren

Læs mere
12. oktober 2016

Med Anna i USA - de første udfordringer

Af Anna Sterlie, udvekslingsstuderende USA har altid fascineret mig. Især de store byer og collegelivet, som man ser det i de amerikanske film. Jeg har længe gerne ville opleve kulturen på egen hånd, og min eventyrlyst er bestemt ikke blevet mindre af at starte på universitetet. Anna Sterlie.Jeg havde virkelig brug for, at der skulle ske noget nyt, og brug for at højne min egen horisont og udfordre mig selv. Og så havde jeg brug for at se andet end mine egne begrænsninger. Ud over udfordringen er jeg taget afsted for at skabe vigtig international erfaring, der skal gavne min læring og kvalitet, så jeg senere er godt rustet til arbejdsmarkedet. For den erfaring, som et udvekslingsophold i USA kan give mig, nægter jeg at være foruden på grund af mit handicap. Så jeg er taget på eventyr i USA - nærmere bestemt på Universitetet Brenau i den lille by Gainesville i staten Georgia. Her skal jeg studere de næste fire måneder. Idéen er god – men springet stort Springet fra rejselysten til at du rent faktisk sidder i flyet kan dog føles uendelig lang - og dyr. Der er en masse praktiske skridt, man er nødt til at tage, før man kan planlægge afrejsen. Det første var en beslutning om at rejse ud på en såkaldt samarbejdsaftale, der, som ordet indikerer, er en aftale, som dit universitet hjemme i Danmark indgår med et internationalt universitet om at bytte studerende. Du rejser ned til dem, de rejser hjem til dig. Ud over den noget besværlige ansøgningsproces, er det meget vigtigt før afrejsen at skrive en meritansøgning. Det er den, der betyder, at dit ophold i udlandet tæller som en del af din danske uddannelse. Her er jeg allerede kommet i problemer. Det altafgørende er, at du har merit for det, der svarer til et semester. Jeg har ikke længere fuld merit. Derfor skal jeg søge merit igen, og hvis jeg ikke får fuld merit, risikerer jeg at skulle tage mit 5. semester om. Men noget som merit kan din internationale vejleder hjælpe dig med, så hvis en sådan vejleder findes på dit universitet, så brug vedkommende. Det handler om at være realistisk Udover alle de studieorienterede forberedelser var der for mig én forberedelse, der var meget vigtigere, nemlig at være fuldstændig realistisk omkring alle de fysiske og psykiske begrænsninger, som mit handicap forårsager. Og vigtigst af alt at give udtryk for dem. Lad ikke dine begrænsninger styre dig, tag derimod styring over dine begrænsninger. Den bedste måde at gøre det på er ved at være realistisk omkring dem og acceptere dem. Det er derfor vigtigt at bede om hjælp, når du har behov for hjælp. Alle er interesseret i at hjælpe dig, men det kan de ikke, hvis ikke du giver udtryk for, hvad det er du har brug for hjælp til. Du kender dit handicap bedst og ved, hvordan det påvirker dig. Ved at bede om hjælp hver gang, hjælper du dig selv til at minimere påvirkningerne. På den måde har jeg i hvert fald fundet ud af, at de måder mit handicap påvirker mig på virker langt mere overkommelige. Stol på dig selv! Ingen kender dig bedre end dig selv, så lær dine Anna Sterlie.begrænsninger at kende og bliv tryg ved dem. Det er det vigtigste råd, jeg kan give. Rejsetid: 27 timer Det sidste store skridt er rejsen. Den var overvældende besværlig og tog mig i alt 27 timer. Men jeg nåede frem. Jeg havde bestilt ’special assistance’, som en del af min flybillet, hvilket betyder, at man får speciel hjælp i lufthavnen. Det betød, at jeg blev transporteret til og fra gaten i hver lufthavn. Når man bestiller ’special assistance’, skal man dog være forberedt på, at de mennesker der skal hjælpe dig rundt i lufthavnen ikke nødvendigvis snakker engelsk (Anna mellemlandede i Istanbul, red.). Det bliver derfor en smule stressende, forvirrende og overvældende på én gang, da du ofte bliver ført et sted hen, uden at få klar besked om hvad der skal ske. Jeg var nødt til at stole 100 procent på, at servicemedarbejderne havde tjek på tingene. Til min store frygt var der ikke altid helt tjek på tingene. Jeg blev ikke hentet ved gaten. Eller også hentede de mig efter alle andre passagerer var gået ombord på flyet. En semikomisk situation, når jeg ser tilbage på den dag, hvor en meget forvirret servicemedarbejder kom løbende, svedende og forpustet tværs igennem Istanbul lufthavn for at hente mig. For at undgå disse situationer er det vigtigt, at du selv holder styr på tiden og dine afgange. Gør opmærksom på dig selv, ligegyldigt hvor mange gange! I sidste ende er det din rejse, og det er dit ansvar, at du kommer derhen, hvor du skal, så bed om den hjælp du har brug for for at komme til din destination. Fremme i god behold Men trods rejsekaos, forvirring og en tømt bank-konto er jeg nu fremme på Brenau University i god behold. Det vigtigste, jeg har lært indtil videre, er, at jeg er nødt til at gøre opmærksom på mig selv og de begrænsninger, som min cerebral parese giver mig. Samtidig skal jeg være realistisk og bede om den hjælp, jeg har brug for. Jeg kan ikke vente med at lære endnu mere! Så stay tuned, som man siger her. Det ville betyde alverden! Kys fra USA!

Læs mere
20. september 2016

Genvalg til Spastikerforeningens formandskab

Det skete på weekendens landsmøde på Egmont Højskolen, hvor valg til formandskabet, dialog med ledelsen og vedtagelse af den nye strategiplan: ’Vi skal være endnu flere for at ku’ meget mere’ var højdepunkterne på den første dags politiske program. De godt 100 landsmødedeltagere brugte weekenden til dels at drøfte, hvor foreningens handicappolitiske fokus skal ligge i de kommende år og dels fordybe sig i emnet: Er der (stadig) plads til os? - og temaet ensomhed – der er valgt på grund af det stigende pres, mange oplever i disse år. Gode oplæg af Jesper Dammeyer, der er lektor i psykologi på Københavns Universitet, Anette Laigaard, formand for Det Centrale Handicapråd, cand.mag. og forfatter Lisbeth Riisager Henriksen samt Mette Elmose, der er adjunkt på Psykologisk Institut, satte tankerne i sving om de vigtige emner. Senere fulgte workshops med Lone Barsøe og repræsentanter fra bostedet Koglerne som oplægsholdere. Et meget spændende og effektfuldt landsmøde-punktum blev sat af Thomas Blachman, der på velkendt bramfri - men kærlig - manér i en samtale med direktør Mogens Wiederholt og dialog med salen gav sine bud på, hvordan man kan komme ensomheden til livs.

Læs mere
08. september 2016

Centerbørnehaven fejrede 50 års fødselsdag med fest på legepladsen

Børn og voksne fra nær og fjern tog imod invitationen og hyggede sig hele eftermiddagen med mad, drikke, ballonkunst, snak og leg. Og i hyggekrogene sad flere af de tidligere børn i Centerbørnehaven, der nu er blevet voksne, og udvekslede minder fra deres tid på Borgervænget. Også Københavns børne- og ungeborgmester, Pia Allerslev (V), havde fundet vej, og efter en velkomst af forældrebestyrelsens næstformand, Lena Larsen, indledte Pia Allerslev talerækken med en hyldest til institutionen på Borgervænget: - Her føler man sig glad og elsket, så der er meget at fejre og meget at sige tak for, sagde borgmesteren blandt andet i sin tale, hvor hun fremhævede det gode faglige miljø og de tværfaglige indsatser, hvor barnet altid er i centrum. Faglighed og udviklingSpastikerforeningens direktør, Mogens Wiederholt, gav deltagerne en lille historisk gennemgang af institutionens virke og konkluderede, at man ikke overlever 50 år som specialtilbud, uden at man udvikler sig og følger med tiden. - Jeres store dygtighed og faglighed er jeres livsforsikring, understregede Mogens Wiederholt, der udtrykte stor glæde over, at Spastikerforeningen for alvor havde involveret sig i arbejdet fra 1991, hvor Centerbørnehaven havde en lille midtvejskrise. Dorit Laursen, mor til Vibeke, der lærte børnehaven at kende allerede i 1971, og som havde alt at takke børnehaven for, samt Kristian Christianden, der i mange år var bestyrelsesformand, sluttede talerækken, inden det var på sin plads at synge en ægte fødselsdagssang for Centerbørnehaven, hvor instrumenterne var tromme, guitar og sav…

Læs mere
08. september 2016

Afskaffelse af revalidering kan få store konsekvenser

Regeringen foreslår i deres 2025-plan at afskaffe revalidering, der er en støtte fra kommunen til enten en boglig uddannelse, optræning inden for dit arbejdsområde eller egentlig omskoling til et andet erhverv. Regeringens argument for at afskaffe revalidering er, at der findes mange andre aktiveringstilbud/ydelser, som kan benyttes, for eksempel ressourceforløb, kontanthjælp, uddannelsesydelse, SU etc. Men en afskaffelse af revalidering vil have store konsekvenser for mange mennesker med cerebral parese. For eksempel unge med cerebral parese der går på en ungdomsuddannelse (for eksempel HF eller gymnasie) og som alternativ til SU (922 kroner før skat til unge hjemmeboende på 18 – 19 år) er bevilget forrevalidering. Den unge revalidend er berettiget til kontanthjælp under forrevalideringen - pt. 3.411 kr. før skat, dækning af transportudgifter samt nødvendige undervisningsudgifter. Men det vil den unge miste, hvis revalidering bliver afskaffet. Spastikerforeningen har også flere medlemmer, der er berettiget til revalidering til videregående uddannelser, disse vil også blive hårdt ramt. Samtidig risikerer mange unge med cerebral parese at blive hårdt ramt af de nye SU-regler. - Det vil have store konsekvenser, hvis muligheden for revalidering bliver afskaffet. Det vil forringe unge spastikeres mulighed for at få en uddannelse og dermed deres mulighed for at få fodfæste på arbejdsmarkedet. Og vi ved jo, at mennesker med cerebral parese i forvejen er en gruppe borgere, der er ved at glide ud af arbejdsmarkedet, siger Spastikerforeningens direktør, Mogens Wiederholt.

Læs mere
30. august 2016

Ny håndbog om hjemmetræning af børn med handicap

Håndbog om hjemmetræning.Reviderede regler om hjemmetræning af børn og unge, der har betydelig og varigt nedsat funktionsevne, og som har behov for særlig støtte, trådte i kraft den 1. juli 2016. Socialstyrelsen har i den anledning revideret Håndbog om hjemmetræning. Bogen sætter fokus på centrale elementer i kommunale sagsbehandleres, fagpersoners og beslutningstageres arbejde med hjemmetræning og rummer mange praksisnære værktøjer. Håndbogen beskriver betingelserne og sagsbehandlingsprocesser i sager om hjemmetræning. Den kan bruges som inspiration til dialog mellem forældre og kommune om ordningen, og den kan ses som et opslagsværk og et supplement til lovgivning og vejledning om hjemmetræning. Håndbogen giver desuden et overblik over mulighederne for at få viden og rådgivning om hjemmetræning. Endelig rummer håndbogen et redskab, der kan benyttes af forældre og kommuner i dialogen ved forberedelse, gennemførelse og opsamling på tilsynsbesøgene. Den nye håndbog er en opdatering af ”Håndbog om udredning, visitation og hjemmetræning” fra 2008 - hent den her.

Læs mere
30. august 2016

Netværk for voksne med CP er klar til ny sæson

Spastikerforeningens netværk for voksne med CP har efterhånden kørt i et par sæsoner i københavnsområdet, og vi glæder os til at snuppe endnu en sæson - nu med netværkslederne Bente Maimann og Peder Stausholm. I Aarhus er det John Busk Sørensen, der er leder. Sjælland: Første arrangement er et besøg på Dyrehøj Vingaard i Kalundborg den 14. september kl. 16.30-19. Kan du lide vin, eller vil du bare gerne se, hvordan den bliver produceret, så tag med, når vi besøger Dyrehøj Vingaard midt i høsten. Vi starter med lidt kaffe og kage, drager ud på markerne og slutter af med en vinsmagning. Alle kan som udgangspunkt være med, men vinmarkerne er stejle, og det kan være en udfordring at komme rundt, hvis man er meget dårligt gående. Turen bliver dog tilrettelagt, så vi tilgodeser flest muligt. Kom glad – det bliver sjovt! Du kan læse mere om vingården på dyrehoj-vingaard.dk Julefrokost den 23. november kl. 16 i Karens Mindes kulturhus, Wagnersvej 19, København SV. Vi slutter sæsonen med tidlig julefrokost. Den står på underholdning og lidt mad bagefter. Zumba den 18. januar kl. 17 i vores eget hus i Taastrup - og hele arrangementet slutter ved 19-tiden. Sæsonafslutning for københavnernetværket bliver lidt utraditionelt i januar, hvor vi har hyret altid friske og energiske Lone Illum, der skal hjælpe os med at få pulsen op og smilet frem på læberne, når vi gi'r den gas til zumba. Alle kan være med, og det er altid en overraskelse at opdage muskler, man ikke anede eksisterede! Vi slutter den hårde, men sjove time af med en sandwich og godt selskab. Husk praktisk tøj og måske en ren t-shirt til bagefter. Du kan læse mere om zumba og om Lone her: zumillumba.dk Det koster 250 kroner at deltage i alle tre arrangementer. Det er ikke muligt kun at betale for det ene, så du må hellere komme hver gang, hvis du vil have fuld valuta for pengene! Alle er velkomne, så længe du er voksen, har cerebral parese og har lyst til at møde andre omkring en række sjove sociale arrangementer. Du skal selvfølgelig ikke betale for din hjælper, men han/hun skal tilmeldes af hensyn til forplejning. Det er Bente Maimann og Peder Stausholm, der står som ledere af netværket, men al tilmelding og betaling foregår hos Trine Kamp Larsen på tkl@spastik.dk Jylland: Vi arbejder også for at få netværket i Jylland op at flyve. Efteråret byder på: Torsdag den 27. oktober kl. 17-20 hos Handik@ på Engtoften 7, Viby J. Oplæg ved Spastikerforeningens psykolog Klaus Christensen, der kommer og fortæller om, hvilke udfordringer en hjerneskade giver i en almindelig hverdag – og giver lidt tips til, hvordan man kan kompensere. Onsdag den 16. november kl. 17-20 på ARoS i Aarhus: Vi slutter sæsonen af med et smut på kunstmuseet ARoS, hvor vi kigger på kunst og får nogle timer sammen i de inspirerende omgivelser. I Aarhus glæder netværksleder John Busk Sørensen sig til at byde alle velkommen. Det er John, der står for arrangementerne, men tilmelding og betaling foregår som altid gennem Trine Kamp Larsen på tkl@spastik.dk Præcis som på Sjælland koster det 250 kroner at deltage for de to arrangementer, og det er ikke muligt at tilmelde sig enkeltvis. Din hjælper er velkommen og skal selvfølgelig ikke betale, men husk at tilmelde ham eller hende.

Læs mere
30. august 2016

På vej mod PL i Rio: Christoffer Vienberg

Christoffer Vienberg deltager i atletikdisciplinen 1500 meter løb. Hans personlige rekord er: 4.20,0 min. Klub: Blovstrød Løverne Født i Gladsaxe og opvokset i Allerød, hvor han bor. Student fra Allerød Gymnasium. Han fik sin landsholdsdebut ved sommerens EM-stævne i Italien, hvor han opnåede sølv på 1500 meter og bronze på 800 meter. Udover EM-deltagelsen var hans hidtil største oplevelse at deltage i en træningslejr i Kenya i februar 2016 – og det var faktisk her, at han blev spottet af en af DHIF’s løbetrænere, som også var med. Efterfølgende blev han testet og PL-godkendt, udtaget til EM og nu er han altså på vej til de Paralympiske Lege i Rio. Hvordan er dine forberedelser til PL gået?De er gået ganske fint. Jeg har løbet omkring 100 km om ugen og forberedt mig meget målrettet på at forbedre min teknik, blandt andet har jeg haft meget fokus på at få en længere skridtlængde. Derudover har jeg haft et godt samarbejde med en kostvejleder fra Team Danmark. Hvad er dit mål?Jeg er i øjeblikket nr. 4 på verdensranglisten på 1500 meter, så en top 5 placering er mit mål. Hvad glæder du dig mest til?At få testet mig selv på højeste niveau indenfor handicapidrætten. Og så selvfølgelig opleve stemningen på det store stadion, ikke mindst åbningsceremonien. Hvor meget fylder selve oplevelsen i forhold til det sportslige?Det sportslige fylder mest. Jeg er jo i Rio på grund af sporten, men man skal også huske at nyde det mens man er der. Så det vil jeg forsøge at gøre. Hvor mange medaljer tror du det danske hold får med hjem fra Rio?Jeg tror på, at DHIF’s målsætning med 5 medaljer er et realistisk bud. Foto: Lars Møller

Læs mere
30. august 2016

Caspar Eric tildeles årets Michael Strunge-pris

Caspar Eric, der har cerebral parese, modtog den 16. juni årets Michael Strunge-pris for digtsamlingen Nike. Priskomitéen motiverer sit valg bl.a. således: Caspar Eric formår i digtværket Nike at se hverdagslivet i et mytologisk perspektiv, veksle mellem alvor og humor og indramme livet i det andet tiår af det 21. århundrede med sine præcise og tankevækkende vers om ungdom, kærlighed og handicap. Nike indfrier alle de håb, læseren kunne have efter hans fremragende debut med 7/11 i 2014. Hans svære to’er fra 2015 kommer flot i hus, og læsere i alle aldre må glæde sig. Prisen overrækkes på eller tæt på Michael Strunges fødselsdag og er på 50.000 kr. Den er siden 2012 blevet videreført af Gyldendal. Samtidig er fundatsen blevet ændret med accept fra stifterne, Michael Strunges forældre. Hvor hæderen tidligere skulle gives til en lyriker, der var debuteret efter 1986, tildeles den nu »en dansksproget skønlitterær forfatter for dennes anden skønlitterære udgivelse«. 29-årige Caspar Eric har været nomineret til Politikens Litteraturpris for Nike. Og for 7/11 har han både modtaget debutantprisen Bodil og Jørgen Munch-Christensens Kulturlegat og været shortlistet til BogForums Debutantpris. Michael Strunge-prisen blev sidste år overrakt til Olga Ravn. Blandt de tidligere modtagere er Theis Ørntoft, Sissel Bergfjord, Lars Skinnebach, Morten Søndergaard og Lone Hørslev. En komité på tre medlemmer vælger årets modtager. Den består p.t. af Anne-Marie Mai, Klaus Høeck, og Tue Andersen Nexø.

Læs mere
29. august 2016

Racerunning fejrer 25 års fødselsdag

Når Racerunning Danmark den 20. august afholder forbundsmesterskaber i racerunning, er det samtidig en markering af 25-års dagen for den første racerunners deltagelse i et løb. I 1991 var den nuværende cheflandstræner, Mansoor Siddiqi, med i Langelinieløbet i København. Mansoor Siddiqi husker tydeligt løbet, der var en helt speciel oplevelse for ham: - Løbet var et 5-kilometerløb arrangeret af Sparta. Det var et løb for motionister, men flere kørestolsracere deltog også. Efter løbet var mine sko fuldstændigt nedslidte, og det overraskede mig. Jeg var slet ikke vant til at løbe så langt, siger Mansoor Siddiqi. Siden løbet på Langelinie har idrætten gennemgået en rivende udvikling. Selve racerunning-cyklen er også blevet videreudviklet siden den første prototype, der blandt andet blev konstrueret af rørene fra en gammel støvsuger. Forventning om paralympisk disciplinBåde nationalt og internationalt er klubberne sidenhen skudt frem, og det anslås, at der på verdensplan i dag er over 500 racerunning-atleter. Hvert år samles en stor del af dem til RaceRunner’s Camp og Cup på Frederiksberg. I år var der således hele 82 løbere fra 11 forskellige nationer repræsenteret. Mansoor Siddiqi siger om idrættens udvikling gennem de seneste 25 år: - Visionen om at selv de sværest handicappede kan komme ud og bevæge sig, få følelsen af at løbe eller gå, er blevet til virkelighed i kraft af racerunning. Vi har samtidig en realistisk forventning om at blive paralympisk disciplin i nærmeste fremtid. Til jubilæumsstævnet i Odense den 20. august er der 25 tilmeldte atleter, og der vil blive konkurreret i disciplinerne 40 m, 60 m, 100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m og 5000 m. Læs mere om stævnet og om racerunning her: racerunning.dk

Læs mere
26. august 2016

Spastikerforeningen uddeler legatportioner for 2 millioner kroner

I samarbejde med Arvid Nilssons Fond uddeler Spastikerforeningen i efteråret i alt 200 legatportioner á 10.000 kroner. Du kan søge her. Ferie.Med denne legatuddeling har Spastikerforeningen nu i samarbejde med Arvid Nilssons Fond delt 20 millioner kroner ud til personer med cerebral parese. Og denne gang er kravet det samme som tidligere: Legaterne kan søges af alle, som har cerebral parese (spastikere), eller af forældre/værge på vegne af børn (under 18 år) med cerebral parese. Der kan søges støtte til: 1. Uddannelses-, studie- og lejrskoleophold2. Ferierejser, hvor hjælper er påkrævet – beboere på botilbud vil blive prioriteret3. Behandling og træning – herunder støtte til neuropsykologisk udredning Hvordan søger man?Du kan læse meget mere om, hvordan du søger på vores hjemmeside spastikerforeningen.dk/legatuddeling eller i august-udgaven af medlemsbladet Spastikeren. Ansøgningsfristen er den 1. oktober 2016.

Læs mere
26. august 2016

Seksualitet: Inspirationskatalog om etiske dilemmaer for personale

Seksualitet er en del af alle menneskers personlighed og udvikling. Det gælder også for borgere med meget omfattende funktionsnedsættelser, men de er dybt afhængige af deres omgivelser, hvis de skal udleve deres seksualitet. Det skaber en række etiske dilemmaer, for hvordan hjælper personale disse borgere uden at overskride deres eller personalets egne grænser? Sammenslutningen af Unge Med Handicap (SUMH) og Socialt Udviklingscenter SUS har lavet et inspirationskatalog, der tager fat på nogle af de etiske dilemmaer, som opstår, når professionelle skal give støtte til seksualiteten hos borgere med meget omfattende funktionsnedsættelser. Det drejer sig om mennesker med såkaldt multiple funktionsnedsættelser, det vil sige omfattende fysiske, psykiske og kommunikative funktionsnedsættelser, der har brug for hjælp 24 timer i døgnet. Inspirationskataloget bringer ny viden til et område, der længe har været underbelyst og forsømt. Med kataloget i hånden kan fagprofessionelle begynde at tale om seksualitet og handicap samt give konkret støtte til, at mennesker med de allersværeste handicap også får mulighed for at opleve seksualiteten på deres helt egne vilkår. Det handler hverken om prostitution eller personale-udførte seksuelle ydelser, det handler om at skabe nogle gode rammer for, at borgerne får glæde af deres egen seksualitet. Nogle gange skal der ikke mere til, end at en borger får mulighed for at ligge med åben ble eller se sin egen nøgne krop i et spejl. En god seksualitet i balance kan være med til at give livskvalitet for en gruppe borgere, der ellers kan leve et besværligt liv pga. deres svære funktionsnedsættelser. Fem forskellige bosteder og aflastningstilbud har afprøvet en række indsatser og tilgange til arbejdet med seksualitet. På baggrund af dette kommer inspirationskataloget med en række forslag, der både tilgodeser borgernes behov og tager hensyn til personalets grænser. Formanden for SUMH, Sigrid Stilling Netteberg, udtaler: ”I dagens Danmark er seksualitet og handicap stadig et område som er enormt tabubelagt. I Sammenslutningen af Unge Med Handicap arbejder vi for at bryde det tabu. Seksualitet er vigtig for alle mennesker og særligt, når man er ung uanset ens handicap. Særligt for unge med multiple funktionsnedsættelser kan det være svært at sætte ord på denne vigtighed, og derfor ønsker vi med denne rapport at være den stemme, som starter den samtale, der skal til for at nedbryde tabuet.” Inspirationskataloget kan bestilles på tryk og downloades fra ligelyst.dk/udgivelser

Læs mere
18. august 2016

Ulovlig parkering på handicappladser er stadig et problem

Til stor frustration for brugerne lader bilister sig stadig friste af parkeringspladser, der er forbeholdt handicappede. Det skriver dr.dk.For to år siden blev bødetaksterne for ulovlig parkering på en handicapplads ellers fordoblet. Men problemet er stadig stort, lyder det fra formanden for Danske Handicaporganisationer, Thorkild Olesen.- Det er et stigende problem i hele landet på trods af den højere bødetakst. Derfor må man se på, om bødetaksten skal være endnu højere, eller om der er andet, man kan gøre for at komme problemet til livs, siger han.Læs hele artiklen på dr.dk

Læs mere
09. februar 2017

Minister vil forbyde diskrimination på grund af handicap

Det skal være ulovligt at afvise en blind kvinde eller en mand med spastisk lammelse i døren til en butik eller en bar alene på grund af deres handicap. Det mener regeringen, der med børne- og socialminister Mai Mercado i spidsen vil give mennesker med handicap mulighed for at klage, hvis de diskrimineres på grund af deres handicap. - Det er et spørgsmål, vi har diskuteret i Danmark i mange år. På arbejdsmarkedet har vi i dag et forbud mod diskrimination på grund af handicap, men det skal også gælde alle andre steder. Og det er det, vi indfører nu. Med forslaget sender vi et stærkt signal: Vi accepterer ikke, at mennesker med handicap bliver diskrimineret. Jeg er stolt af, at vi nu tager skridtet mod et generelt forbud, siger børne- og socialminister Mai Mercado. I dag beskytter loven mennesker mod at blive diskrimineret på grund af køn, seksualitet, race, religion eller etnicitet. Regeringen vil sørge for, at mennesker med handicap får en tilsvarende beskyttelse uden for arbejdsmarkedet. Det egentlige lovarbejde går nu i gang. Det skal blandt andet besluttes, hvilken konkret model der skal være for klageadgang, og hvilke rammer man kan klage inden for. Læs også: "Gennembrud for danskere med handikap: Nu bliver det ulovligt at nægte en spastiker adgang til et diskotek" (politiken.dk).

Læs mere
15. februar 2017

Fremragende venskabsweekend for børn med cerebral parese

”Jeg kunne godt have brugt en dag mere,” sagde Pauline Sonne-Schmidts dreng, Valdemar, da venskabsweekenden den 3.-5. februar var slut. Han har cerebral parese ligesom 11 andre børn, der sammen med søskende og forældre tog til Hou Søsportcenter ved Egmont Højskolen for at hygge, lege og netværke. For et år siden mødtes otte familier, og flere af dem var klar igen i år, og det er netop også meningen, at det er de samme børn, der mødes, så de får skabt sammenhold og venskaber. Weekenden, der er støttet af Spastikerforeningen, bød på leg i multihallen på Egmont Højskolen, hvor både børnene med cerebral parese og deres søskende kunne lege løs i hele hallen. Efter frokost gav Spastikerforeningens socialrådgiver, Mia Ibæk Touborg, et oplæg om muligheder for hjælp i skolen, der var en øjenåbner for mange af forældrene. Dagen sluttede med en tur i svømmehallen Vandhalla, hvor der både var Halliwick-svømning og utallige rutsjebane-ture til de glade børn. Om aftenen var der voksenhygge, hvor der blev snakket erfaringer, viden og alt muligt andet. Pauline Sonne-Schmidt fik for eksempel nogle erfaringer fra en anden mor, hvis søn gik på den skole, som Pauline havde udset sig til sin søn. Og netop sådanne erfaringer på kryds og tværs er en bonus ved weekenden. - Det var en fremragende weekend i børnenes tegn, og tilbagemeldingerne viser, at sådan en weekend gør en forskel. Vi kunne se, at børnene kunne huske hinanden og havde glædet sig til at se de andre. De havde set frem til at møde nogle ligesindede, siger Pauline Sonne-Schmidt, der er initiativtager til venskabsweekenderne. Længerevarende venskaber En anden bonus ved weekenden er de mange søskende til børnene med cerebral parese, der møder andre, der står i samme situation som dem selv med en bror eller søster med et handicap. Langt de fleste familier kommer fra Jylland, og interessen for weekenden betød, at der var venteliste. Næste venskabsweekend er ved at blive planlagt, og af hensyn til børnene må arrangementet ikke blive for stort med for mange deltagere. Idéen med at skabe disse weekender er også, at der bliver et netværk, hvor man kan mødes i andre sammenhænge. Det er naturligvis nemmere jo tættere på hinanden folk bor, derfor opfordrer Pauline Sonne-Schmidt andre til at skabe lokale weekender/netværk. Søndag var der afrejse fra Hou, og Valdemar, og de andre børn, tog hjem med en t-shirt hvor der stod ’Venskabsweekend’ og var logo på. Og t-shirten ville han selvfølgelig beholde på derhjemme – også selvom den trængte til at blive vasket.

Læs mere
14. februar 2017

Friluftsliv skal være en naturlig del af hverdagen

Kunne du tænke dig, at der kom flere gode naturoplevelser for mennesker med fysisk handicap? Hvis ja - så er det nu, du skal slå til. Et nyt, stort projekt har nemlig sat sig for at undersøge og nedbryde de barrierer, der forhindrer mange i at komme ud i naturen og nyde friluftslivets glæder. Ved at være med i projektet, der blev lanceret i slutningen af januar ved to møder på Sjælland og i Jylland, kan du være med til at påvirke, hvad der fremover skal ske. Projektet er et samarbejde mellem Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, Statens Institut for Folkesundhed, Statens Byggeforskningsinstitut, Active Living (SDU) og Handicapidrættens Videnscenter og støttet af Bevica Fonden, 15. Juni Fonden, Friluftsrådet, Naturstyrelsen og Den Sociale Naturpulje. Vær med i udviklingen Det, som du melder dig til, er blandt andet et fokus-interview i marts og et mere dybdegående interview i april omkring dine ønsker og behov for at komme ud i naturen. Alle fra hele landet er naturligvis velkomne til at være med, men som en del af projektet er det planen at etablere et bevægelseslaboratorium i Arboretet i Hørsholm. Laboratoriet skal fungere som en evidensbaseret platform, hvor man i fællesskab med mennesker med bevægelseshandicap kan afprøve forskellige praktiske og designmæssige løsninger. Mål og vision Projektets målsætning er at mennesker med bevægelseshandicap får flere muligheder for sundhedsfremmende naturoplevelser og dermed et mere aktivt friluftsliv med en masse fysisk aktivitet og socialt samvær. Visionen er, at den viden og erfaring, der kommer ud af projektet, bliver formidlet til en bred vifte af relevante aktører og dermed aktivt bliver brugt i hele landet. Ønsket er, at sundhedsfremmende natur- og friluftsliv bliver en integreret del af hverdagen for folk med bevægelseshandicap.  

Læs mere
22. februar 2017

Nu kan fagfolk få styrket kommunikationskompetencerne

For at ruste fagfolk som lærere, pædagoger, vejledere, ergoterapeuter m.fl. i arbejdet med mennesker med komplekse kommunikationsbehov er et nyt modul på den pædagogiske diplomuddannelse nu klar. Håbet er at skabe en fuld diplomuddannelse – med tre moduler - i arbejdet med mennesker med komplekse kommunikationsbehov. Og som et led i det er det andet modul nu altså klar. Det nye modul retter sig imod det helt konkrete arbejde med at udvikle egne kompetencer for at blive den kompetente kommunikationspartner, herunder at kunne udvikle kommunikative kompetencer sammen med borgeren/brugeren, men også at indtænke læring og udvikling, kognitivt som socialt. Hvor første modul giver en indsigt i hele det overordnede og de bagvedliggende teorier, samt anvendelsen i praksis, går det andet modul i dybden med den professionelles direkte samspilskompetencer. Der inddrages også kendte metoder som PODD og andre strukturerede former, som perspektiveres og uddybes teoretisk. Dette modul inddrager praksis i form af video-dokumenterede afprøvninger i egen praksis og analyser og refleksioner over disse. Du kan læse mere om modulet her: ucc.dk  

Læs mere
01. marts 2017

Kritik af region for behandling af respiratorpatienter

Lars Lindqvist er spastisk lammet og trækker vejret gennem en respirator, så han skal derfor være under opsyn døgnet rundt. Men han har oplevet alt for ofte, at det plejefirma, der for under et år siden vandt udbuddet om plejen af hjemmeboende respiratorpatienter i Region Hovedstaden, aflyser vagterne hos ham. Det fortalte TV2 Lorry mandag (se indslag her). Tirsdag fulgte TV2 Lorry op med et indslag, hvor Spastikerforeningens direktør, Mogens Wiederholt, kritiserer de mange aflysninger og mener, at Region Hovedstaden har et forklaringsproblem. Du kan se indslaget her: TV2 Lorry Spastikerforeningen vil sammen med Muskelsvindfonden tage kontakt til regionen.

Læs mere
02. marts 2017

Spændende udspil om bedre veje til en ungdomsuddannelse

Hele tre ministre – undervisnings-, social- og beskæftigelsesministrene – var til stede, da ekspertgruppen "Bedre veje til en ungdomsuddannelse" tirsdag præsenterede sin meget omtalte og stærkt imødesete rapport. Det er meget interessant og meget omfattende læsning, derfor har vi heller ikke endnu det fulde overblik over, hvilken betydning rapportens anbefalinger kan få for mennesker med cerebral parese. Og vi ved naturligvis heller ikke, hvilke af ekspertgruppens anbefalinger regeringen vælger at gå videre med. STU’en bevares Men vi kan i hvert fald konstatere, at den særligt tilrettelagte ungdomsuddannelse (STU’en) ikke er inkluderet i den nye Forberedende Uddannelse, som ellers er tænkt som afløser af en række andre uddannelsestiltag for elever med særlige udfordringer. Produktionsskoler, erhvervsgrunduddannelsen (egu), den kombinerede ungdomsuddannelse (KUU), den almene voksenuddannelse (AVU), forberedende voksenuddannelse (FVU) og ordblindeundervisningen (OBU) lægges sammen og erstattes af en ny uddannelse, som kaldes Forberedende Uddannelse. Det er den sammenlægning, STU’en er holdt uden for. Det er vi som udgangspunkt meget tilfredse med, fordi det betyder, at der ikke umiddelbart røres ved målgruppen til og retskravet på en STU. Dvs. at alle, som ikke vil kunne deltage i en ordinær ungdomsuddannelse med udbytte – heller ikke selv om der stilles op med al relevant støtte – stadig vil have krav på en STU. STU’en skal evalueres over de kommende måneder, og her vil Spastikerforeningen naturligvis bidrage med vores erfaringer. Forberedende Uddannelse At man nu opretter en helt ny uddannelse, Forberedende Uddannelse, som skal hjælpe elever med særlige udfordringer fra grundskolen videre til en ungdomsuddannelse er i sig selv et interessant og spændende initiativ, som kan vise sig at rumme nye muligheder for unge med cerebral parese eller andre handicap. Det understreges, at den nye Forberedende Uddannelse skal tage udgangspunkt i den enkelte elevs forudsætninger, faglige niveau og potentiale: Det skal være et fleksibelt og varieret tilbud, som hjælper den enkelte frem mod yderligere uddannelse eller beskæftigelse. Der er endnu ikke taget stilling til, hvilken relation der mere præcist skal være mellem den Forberedende Uddannelse og STU’en. Men man kunne forestille sig, at en hel eller delvis Forberedende Uddannelse kunne indgå i eller lede frem til en STU. Den nye Forberedende Uddannelse vil få en indgang gennem det, rapporten kalder Den Kommunale Ungeindsats, som er en sammenlægning af UU-vejledningen, PPR, Den specialpædagogiske støtte og flere andre rådgivningsinstitutioner. Som sagt er der tale om et meget omfattende idekatalog, som skal foldes ud over de næste måneder for senere på året at resultere i egentlig lovgivning. Spastikerforeningen følger rapportens skæbne nøje – ligesom vi også er en aktiv del af evalueringen af STU.

Læs mere
07. marts 2017

Besøg af børne- og socialministeren

Børne- og socialminister Mai Mercado var tirsdag den 7. marts på besøg i Handicaporganisationernes Hus, hvor hun fik en kort snak med de enkelte organisationer, der hver kunne bringe to emner op. Spastikerforeningens landsformand Lone Møller fortalte ministeren, hvor vigtigt det er at skabe bedre tillid mellem borgeren og systemet. I dag er der for meget mistillid, og en større tillid kan også betyde færre ankesager. Ministeren svarede positivt, at det ikke kun handler om den rette sagsbehandling, men også om god dialog og god kommunikation. Direktør Mogens Wiederholt fortalte efterfølgende ministeren, hvor vigtig BPA’en er for mennesker med handicap - vi oplever, at BPA’en er under pres, men det vil bestemt ikke blive gratis at fjerne ordningen. Børne- og socialminister Mai Mercado fik mulighed for at tale med flere organisationer under hendes besøg i Handicaporganisationernes Hus.

Læs mere
Sidst opdateret:
Gå til top Top