Elever med handicap kan nu undgå eksamen i idræt
30. november 2020

Elever med handicap kan nu undgå eksamen i idræt

CP Danmark har sammen med flere andre organisationer kæmpet for at fritage elever med handicap for at skulle til eksamen i idræt i folkeskolen. Og det lykkedes i torsdags, hvor et nyt lovforslag blev vedtaget.

Indtil nu har elever i 9. klasse skulle bestå afgangsprøve i faget idræt, hvis det blev udtrukket til eksamen, for at få direkte adgang til gymnasiet.

Det skabte problemer for elever med svære fysiske handicap, der ellers var fritaget for idrætsundervisningen, for de ville ikke kunne bestå en eksamen i idræt.

Det betød, at de ikke ville få en fuld afgangseksamen fra folkeskolen og dermed ikke en direkte adgang til gymnasiet.

Denne tydelige urimelighed har blandt andre CP Danmark, Muskelsvindfonden og Danske Handicaporganisationer længe kæmpet for at lave om på. Og endelig - med et vedtaget lovforslag i torsdags – er reglerne nu blevet ændret og tager højde for de pågældende elevers situation.

Fremover kan elever, der har en funktionsnedsættelse eller alvorlig sygdom og dermed ikke kan deltage i idrætsundervisningen, trække et andet fag i stedet for idræt, hvis det er det fag, der bliver trukket til afgangseksamenen.

- Det er vigtigt, at elever med handicap også deltager og undervises i idræt. Men det er selvfølgelig helt afgørende, at elever ikke skal forhindres i deres ungdomsuddannelsesvalg på grund af deres handicap. Derfor har vi arbejdet for denne ændring i lang tid, så det er en stor glæde – og en stor lettelse – at loven nu er vedtaget, så denne urimelighed ikke længere går ud over de unge elever med handicap, siger CP Danmarks direktør, Mogens Wiederholt.

Reglerne træder i kraft i skoleåret 2020/21.

Sidst opdateret:
Gå til top Top