Dybt skuffende økonomiaftale mellem regeringen og Kommunernes Landsforening
10. juni 2021

Dybt skuffende økonomiaftale mellem regeringen og Kommunernes Landsforening

”En fuckfinger til handicapområdet” har Danske Handicaporganisationers formand, Thorkild Olesen, kaldt den netop indgåede aftale om kommunernes økonomi i 2022. 

Udmeldingen fra Thorkild Olesen er sjælden, hård retorik, men på sin plads mener mange. Aftalen mellem Kommunernes Landsforeningen (KL) og regeringen er helt renset for penge og ambitioner på handicapområdet. Men hvordan vurderer CP Danmarks direktør aftalen:

- Det er selvfølgelig dybt skuffende, at der ikke er afsat øremærkede penge til handicapområdet i den nye aftale. KL spillede ud med et krav på 5,5 mia. men aftalen indeholder ikke en krone. Til gengæld har kommunerne tilsyneladende fået regeringens velsignelse til en benhård prioritering, siger Mogens Wiederholt og uddyber:

- Det værste er sådan set ikke pengene. Katastrofen er, at aftalen kortslutter og underminerer hele processen omring den stort anlagte evaluering af handicapområdet ved at slå fast, at handicapområdet ”forankres bedst” i kommunerne. Det ligner en studehandel om organiseringen af fremtidens handicapområde.

Dobbelt ulykke

- Det havde været fair og helt rimeligt, hvis man i økonomiaftalen med KL havde konstateret, at der er et behov for en massiv økonomisk genrejsning af handicapområdet. Men det er ikke en del af aftalen med KL. Det er en aftale, som skal laves på baggrund af evalueringen og sammen med alle de parter, der er inddraget i den igangværende evaluering – og derfor venter vi med at aftale, hvem der skal have hvilke midler, til vi kender den nye arbejdsdeling mellem kommuner og regioner, siger Mogens Wiederholt og tilføjer:

- Men det er bare ikke det, man har gjort. I stedet står vi potentielt med en dobbelt ulykke: Ingen penge til kommunerne og en de facto aflysning af en helt nødvendig reform og ændring af arbejdsdelingen mellem kommuner og regioner. Skal jeg afslutningsvis være lidt optimistisk, så noterer jeg mig, at aftalen alene taler om det specialiserede socialområde, mens der ikke tales om ”det højt specialiserede socialområde”. Det efterlader forhåbentlig et rum for, at vi, med udgangspunkt i evalueringen, fortsat kan diskutere en ændret arbejdsdeling på det højt specialiserede socialområde. Hvis regeringen vil bevare sin troværdighed omkring handicapområdet, så er eneste vej ud, at regeringen og støttepartierne laver en aftale om finansloven, hvor der for 2022 afsættes et pænt beløb til konkrete forbedringer indenfor for eksempel BPA og retssikkerhed – og et meget stort beløb for årene 2023 og frem til at implementere anbefalingerne på baggrund af evalueringen.

Sidst opdateret:
Gå til top Top