CPOP søger medlemmer til brugerråd
05. juli 2021

CPOP søger medlemmer til brugerråd

Opfølgningsprogrammet for børn og unge med cerebral parese, CPOP, ønsker input til udviklingen af CPOP og søger derfor medlemmer til et brugerråd.

Styregruppen i CPOP vil gerne inddrage relevante personer i et kommende brugerråd.

Baggrunden er et ønske om at få meninger og holdninger fra brugerrådet til at udvikle CPOP for eksempel omkring arbejdsgange og kommunikation.

Derfor søger CPOP medlemmer til et brugerråd. Er du:

• forælder til et barn med CP
• voksen med CP
• ung med CP (15 - 26 år)

og ønsker du at være med til at udvikle CPOP, så er det dig, CPOP søger.

Sammensætning

Formålet med brugerrådet er både at sikre en optimal informationsvej, men også at inddrage medlemmer af brugerrådet aktivt i rådets arbejde generelt.

Brugerrådet mødes ca. to gange årligt og vil få følgende sammensætning:

- 2 forældre som har et barn med CP
- 2 voksne med CP
- 1 ung med CP (15-26 år)
- 1 repræsentant fra CP Danmark
- 1 repræsentant fra Elsass Fonden
- 2 repræsentanter fra den Nationale Styregruppe, CPOP

Der er ikke tilknyttet honorar til opgaven i brugerrådet.

Er du interesseret i at blive en del af brugerrådet? Så send en ansøgning senest mandag den 20. august kl. 12.00 til en af nedenstående personer, der også kan svare på evt. spørgsmål. Læs mere om CPOP på: www.cpop.dk

Helle Maegaard Siggaard, Regional Koordinator for CPOP i Region Sjælland, mail: hmsi@regionsjaelland.dk, Mobil: 93 56 69 68 kl. 9.00 – 15.00

eller

Bjarne Møller-Madsen, Klinisk professor Børneortopædkirurgi, Institut for Klinisk Medicin, Aarhus Universitets Hospital AUH , mail: bmm@clin.au.dk, Mobil: 20 40 80 25 kl. 9.00 – 15.00

Sidst opdateret:
Gå til top Top