CP Danmark genåbner efter coronakrisen
25. august 2020

CP Danmark genåbner efter coronakrisen

Efter coronakrisen og nedlukning af landet er Danmark ved at genåbne. Og det samme gør CP Danmark - i vores eget tempo. Men hvad betyder det for os og vores lokalkredse?

Da coronakrisen brød ud, lukkede CP Danmark alle fysiske aktiviteter ned – og vi opfordrede ved samme lejlighed kredsene, CP Ung og alle andre med relation til foreningen til at gøre det samme.

Nu er samfundet i gang med at genåbne. Rigtig mange aktiviteter er på vej tilbage til en eller anden form for normalitet – men stadig under iagttagelse af alle de anbefalinger og begrænsninger, som myndighederne sætter som ramme: Hold afstand (ingen håndtryk eller kram), sprit af (sørg for ekstra rengøring og sørg altid for, at der er sprit til rådighed), brug mundbind i den kollektive trafik, host i ærmet og mød aldrig op til arrangementer, møder el. lignende, hvis du har symptomer. Rådfør dig i stedet med din læge og lad dig teste.

Den gradvise åbning betyder også, at vi i CP Danmark stille og roligt skal have vores aktiviteter i gang igen. I sekretariatet er alle fysisk på arbejde igen, vi holder fysiske møder, bisidderordningen er i gang igen og vi har genoptaget vores kursusaktiviteter i fuldt omfang. Men altid under nøje iagttagelse af de retningslinjer myndighederne sætter for de pågældende aktiviteter.

Og sker der ændringer i myndighedernes retningslinjer, så ændrer vi også vores instruks eller aflyser arrangementer. Aflyser vi kurser, eller bliver man selv syg og må afmelde, så refunderer vi indbetalte udgifter.

Det er vigtigt, at vi altid er i fuldstændig overensstemmelse med de retningslinjer, der ligger fra myndighederne – både de generelle og de lokale. Meget tyder nemlig på, at myndighedernes strategi i høj grad vil bygge på massive lokale tiltag, forsamlingsbegrænsninger, restriktioner for besøg etc. frem for generelle tiltag.

Lokale aktiviteter

Vi anbefaler, at kredsene også genoptager deres aktiviteter. Det er vigtigt, at vores lokale fællesskab genetableres og bliver et mødested – også for de, der har trukket sig og føler sig ekstra hårdt ramt af coronakrisen. Men igen under nøje iagttagelse af både nationale og lokale restriktioner – og ikke mindst med hensyntagen til, at der i vores målgruppe er personer, som kan være i risiko for et voldsomt sygdomsforløb, hvis de bliver smittet med Covid-19.

Derfor skal man lokalt vurdere, hvad det kloge valg er. Det betyder måske ekstra besvær og meget større agtpågivenhed, når man er vært. Men det er vigtigt, at vi stille og roligt kommer i gang igen.

Er du i tvivl, så er du altid velkommen til at kontakte sekretariatet for råd og vejledning. Vi holder os løbende ajour med myndighedernes anbefalinger.

Læs mere på coronasmitte.dk

Sidst opdateret:
Gå til top Top