Borgere på botilbud kan nu modtage besøg udendørs
14. maj 2020

Borgere på botilbud kan nu modtage besøg udendørs

En ny bekendtgørelse lemper på besøgsrestriktionerne på botilbud. Det betyder blandt andet, at alle borgere på botilbud senest om syv dage kan modtage besøg.

Mange borgere på botilbud har oplevet ensomhed og isolation under coronakrisen, hvor de har været afskåret fra at modtage besøg fra for eksempel familiemedlemmer.

En ny bekendtgørelse gør det nu muligt for alle borgere at modtage besøg i et begrænset omfang. De hidtidige regler om adgang til kritiske besøg gælder fortsat.

Bekendtgørelsen betyder, at:

- der kan udpeges 1-2 faste besøgspersoner 

- besøg primært kan finde sted udendørs

- der er mulighed for besøg inde, hvis der er direkte adgang til boligen fra udearealer, og hvis en række andre krav er opfyldt

 - der fastsættes længde og hyppighed for besøg

- det er den lokale tilbudsledelse, det træffer beslutning om reglernes implementering 

Lempelserne skal ske i overensstemmelse med retningslinjer fra sundhedsmyndighederne, der vil blive fulgt op af generelle socialfaglige retningslinjer.

Den nye bekendtgørelse om besøgsrestriktioner trådte i kraft onsdag den 13. maj, og tilbuddene skal senest syv dage efter kunne gennemføre besøg.

Læs mere her: Social- og Indenrigsministeriet

Sidst opdateret:
Gå til top Top