Borgere med BPA eller hjælp efter §95 kan blive vaccineret nu
25. marts 2021

Borgere med BPA eller hjælp efter §95 kan blive vaccineret nu

Alle borgere, som har enten en BPA-ordning eller får hjælp efter servicelovens § 95, kan blive vaccineret for corona i vaccinationsmålgruppe 5, dvs. den gruppe borgere i særligt øget risiko, som vaccineres netop nu.

Sundhedsstyrelsen har på det seneste tilkendegivet, at man forventer, at gruppe 5 er ved at være færdigvaccineret. Men vi har stadig kendskab til borgere med BPA eller hjælp efter servicelovens §95, som ikke er tilbudt vaccination.

Derfor er det vigtigt, at alle, der enten har en BPA-ordning eller hjælp efter §95, gøres opmærksom på, at de har mulighed for at blive vaccineret nu.

Af Sundhedsstyrelsens notat om ”Vaccination på socialområdet – beskrivelse af prioriterede grupper, visitation mv.” fra den 15. februar fremgår det:

”Borgere, som er omfattet af BPA-ordninger (serviceloven § 95 – 96), er inkluderet i gruppe 5. Visitationen vil foregå via personens praktiserende læge eller læge på sygehus. Idet der på nuværende tidspunkt ikke kan tilbydes vaccination i eget hjem, vil det være nødvendigt, at vaccination sker i vaccinationscentre eller andre vaccinationssteder som sygehus eller på midlertidige decentrale vaccinationssteder.”

Har du, eller kender du nogen som har, en BPA-ordning eller får hjælp efter §95, så vær opmærksom på, at muligheden findes. Det er egen læge eller behandlende læge på hospitalet, der kan visitere til vaccination.

Notatet fra den 15. februar kan læses hos: Sundhedsstyrelsen

Sidst opdateret:
Gå til top Top