Børn med handicap er i større risiko for overgreb
07. juni 2017

Børn med handicap er i større risiko for overgreb

Børn og unge med fysiske eller mentale handicap oplever oftere at blive udsat for vold eller seksuelle overgreb end andre børn. Ny håndbog har fokus på at forebygge og håndtere overgreb.

Op mod hvert tiende 7-18-årige barn med handicap er i løbet af sin opvækst blevet udsat for vold, der har ført til en domfældelse. Det tilsvarende tal for børn uden handicap er 5 procent.

Dermed har børn og unge med handicap en langt højere risiko for at blive ofre for vold fra for eksempel forældre, andre omsorgspersoner eller jævnaldrende. Det viser en ny undersøgelse fra SFI.

Også andre omstændigheder i børnenes liv har betydning, viser undersøgelsen. Børn, som er vokset op under kaotiske forhold i familier med få ressourcer, bliver oftere udsat for vold og overgreb end børn fra velfungerende familier – uanset om de har et handicap eller ej.

Fagfolk omkring børnene vurderer, at det både kan være forældre og jævnaldrende børn og unge, der udøver overgrebene. Det er dog ikke muligt med de foreliggende oplysninger at sige noget sikkert om, hvor børnene særligt er i risiko.

Håndbog fra Socialstyrelsen

En ny udgivelse fra Socialstyrelsen beskriver, hvordan man forebygger, opsporer og håndterer overgreb - og mistanke om overgreb - mod børn og unge, der har et fysisk eller mentalt handicap. Håndbogen beskriver både håndtering af voldelige og seksuelle overgreb.

Udgivelsen er en håndbog til fagpersoner, der arbejder med børn med funktionsnedsættelser, for eksempel på botilbud, og er tænkt som et værktøj i det daglige, pædagogiske arbejde, og kapitlerne kan derfor læses uafhængigt af hinanden.

Du kan hente håndbogen her: Socialstyrelsen

Sidst opdateret:
Gå til top Top