Amagers bedste friluftsskole
02. juni 2020

Amagers bedste friluftsskole

Friluftsskolen, som er en del af Skolen ved Sundet på Amager, er i gang med et projekt, der gør undervisningen sjovere og mere målrettet - til gavn for elever med cerebral parese.

Maiken Staudt Olesen.Selv om skoleaktiviteterne i de ældste klasser har ligget noget stille i de seneste måneder, og meget af undervisningen er foregået udendørs, så har der igennem længere tid været igangsat et spændende pædagogisk projekt på Friluftsskolen, der handler om læring for børn med cerebral parese (CP).

Friluftsskolen er en specialrækkeklasse, som hører under Skolen ved Sundet, der er en almen folkeskole. Friluftsskolen har i øjeblikket 34 elever, fordelt på indskoling, mellemtrin og udskoling.

Undervisningen tager afsæt i de overordnede formål for folkeskolelovens bestemmelser, og målgruppen er elever med bevægehandicap eller andre udfordringer i det samlede funktionsniveau.

Målrettet undervisning

Da Maiken Staudt Olesen overtog ledelsen af Friluftsskolen sidste efterår, fandt hun det nødvendigt, i samarbejde med lederen af fritidsdelen, Anne Lilholm, at reorganisere skolearbejdet og skabe en ny fælles pædagogisk platform, hvor der arbejdes mere målrettet med eleverne. Afsættet kickstartede et større kompetenceudviklingsforløb af medarbejderne i samarbejde med Elsass Fonden.

- Forløbet startede i oktober 2019 og skal fortsætte frem til slutningen af 2021, så der bliver rig lejlighed til at afprøve teorierne i praksis, fortæller Maiken Staudt Olesen.

- Det overordnede formål med projektet er at skabe større sammenhæng for vores elever med CP og anden hjerneskade. Det vil sige, at vi arbejder målrettet for, at eleverne sikres de bedste vilkår for aktiv deltagelse i undervisningen og opnår det bedst mulige aktivitetsniveau, understreger Maiken Staudt Olesen.

Teori og metode

Gennem projektforløbet med Elsass Fonden får Friluftsskolen adgang til opdateret viden inden for neuroscience, læring og habilitering. Forløbet Friluftsskolenindebærer desuden, at medarbejderne uddannes, instrueres og superviseres inden for ’best-practice’ og her lærer nye metoder og teknologier, som omsætter viden til praksis.

I stedet for et traditionelt skoleskema vil afdelingen arbejde med 4-8 temaer i løbet af et skoleår, hvor man behandler emnet fra forskellige vinkler. Alle temaerne bliver ’fagflettet’, således at flere fag indgår i arbejdet. Temaerne udarbejdes i fællesskab af de enkelte årgangsteams.

Samarbejdet med Elsass Fonden giver nye værktøjer og muligheder, som er skræddersyet til elevernes udfordringer og behov.

- Det er kropslig tilgang, som styrker læringen, fremmer forståelsen og sidst, men ikke mindst resulterer i en fremstilling af produkter, som giver større motivation og erfaring, slutter Maiken Staudt Olesen.

Du kan læse mere om projektet i det næste nummer af CP Magasinet INDBLIK, der udkommer i uge 25.

Foto til højre: Med praksisundervisning stifter eleverne bekendtskab med mange forskellige materialer.

Sidst opdateret:
Gå til top Top