Ændrede retningslinjer for besøg på botilbud
02. april 2020

Ændrede retningslinjer for besøg på botilbud

Påsken nærmer sig, og det gør i høj grad spørgsmålet om besøg hos pårørende på botilbud aktuelt.

Bemærk nye regler pr. 5. april - se her

Siden den 18. marts har det ikke været tilladt at besøge sine pårørende på plejehjem, sygehuse og også bosteder, medmindre vedkommende var kritisk syg eller døende. Det har haft store konsekvenser for beboerne på botilbud og deres pårørende, der i mange tilfælde har været afskåret fra fysisk kontakt.

Sent tirsdag aften vedtog Folketinget en revision af den såkaldte epidemilov. Det fremgår af bemærkningerne til lovforslaget, at nære pårørendes besøg ”hos et barn eller en voksen med nedsat psykisk funktionsevne, som kognitivt fungerer som et barn” vil være undtaget fra besøgsforbuddet. Betegnelsen ”kognitivt fungerende som et barn” er ikke særlig præcist, men det ligger fast, at børn kan besøges – og der vil også være en gruppe voksne med cerebral parese, som vil falde ind under gruppen af ”voksen med nedsat psykisk funktionsevne, som kognitivt fungerer som et barn”. Det er vores anbefaling, at man som pårørende kontakter og tager en grundig drøftelse med personalet i det pågældende botilbud. 

Lovforslaget blev vedtaget sent tirsdag aften (31. marts), men ændringerne træder først i kraft, når der foreligger en ny bekendtgørelse. Og den er endnu ikke kommet. Derfor gælder der fortsat det besøgsforbud på botilbud, som trådte i kraft 18. marts. Følg derfor med på socialministeriets hjemmeside, som vil blive opdateret med den nye bekendtgørelse, når den foreligger - formentlig mandag.

Udvis forsigtighed og overvej digitale kommunikationsformer

Det er CP Danmarks opfordring, at man som pårørende i forbindelse med besøg på bostedet eller i eget hjem går i dialog med bostedet. Det er vigtigt, at man udviser størst mulig forsigtighed og hensyntagen til andre beboere. Nogle borgere kan i særlig grad have brug for kontakt og omsorg fra deres nære pårørende, mens andre kan være særligt udsat for den risiko, som et besøg kan medføre. Det er en vanskelig balance, som bedst håndteres med dialog, gensidig respekt og hensyntagen.

Selvom det ikke er det samme som et besøg, er det værd at overveje at gøre brug af digitale kommunikationsformer som for eksempel facetime eller Skype.

Besøg hos forældre og andre pårørende

Besøgsrestriktionerne har også medført henvendelser fra pårørende, som har været i tvivl om de hidtidige regler, når det gælder forældrenes mulighed for at tage deres pårørende hjem på besøg under corona-krisen. På den baggrund udsendte social- og indenrigsminister Astrid Krag mandag den 30. marts en skrivelse, som slår fast: at et barn, en ung eller en voksen, der tager ophold i sin aflastningsinstitution eller vender tilbage til sit anbringelsessted eller sit botilbud efter besøg, ærinder e.l. uden for tilbuddet ikke kan nægtes adgang.

Vi opfordrer til, at alle udviser stor omtanke og forsigtighed og til at følge Sundhedsstyrelsens anbefalinger på området.

Sidst opdateret:
Gå til top Top