Ægteskab i CP Danmark: Ny stor københavnerkreds er en realitet
16. april 2021

Ægteskab i CP Danmark: Ny stor københavnerkreds er en realitet

To kredse i CP Danmark valgte torsdag aften at blive slået sammen. Det giver flere kræfter til at skabe gode aktiviteter for medlemmerne, og som noget historisk i foreningen har alle medlemmer i den nye kredsbestyrelse cerebral parese.

CP Danmarks to københavnske kredsforeninger, København/Frederiksberg (kreds 1-2) og Københavns Omegn (kreds 3), har nu slået sig sammen til en stor kredsforening.

Det er resultatet af et længere forløb, der kulminerede ved den ekstraordinære generalforsamling i kreds 1-2, afholdt torsdag aften.

Her besluttede en enstemmig forsamling at gennemføre sammenlægningen og samtidig udvide bestyrelsen med to nye medlemmer, Hans Ole Noe og Mikkel Lund.

Forud var gået et længere forløb, hvor kredsen for Københavns Omegn ved generalforsamlingen i januar og senere på to ekstraordinære generalforsamlinger havde besluttet at invitere til et samarbejde og samle de administrative kræfter i én kredsforening.

Den opfordring havde kredsforeningen for København/Frederiksberg allerede sagt ja til på deres ordinære generalforsamling den 24. februar, men den endelige beslutning krævede indkaldelse til en ekstraordinær generalforsamling.

Ingen vaklen i geledderne

Her var der ingen vaklen i den historiske beslutning, der betyder, at hele det storkøbenhavnske område nu er samlet i én kreds, der helt naturligt har fået navnet Storkøbenhavn, kreds 1, med Mansoor Siddiqi som kredsformand.

Han er glad for, at processen er lykkedes og der nu i en overgangsperiode på to regnskabsår er sikret en god økonomi, der virkelig giver mange muligheder for nye idéer. Ligesom aktiviteter, der allerede er sat i gang fra begge sider, naturligvis fortsætter.

Connie PeterssonLettet eksformand

Også afgående kredsformand i Københavns Omegn, Connie Petersson, er lettet over, at kræfterne nu er samlet administrativt, så man kan koncentrere sig om at skabe flere og bedre aktiviteter for medlemmerne i stedet for at bruge kræfter på de mange udfordringer, der kan være i bestyrelsesarbejdet.

- Det er ingen hemmelighed, at vi i bestyrelsen i de seneste år er løbet lidt sur i arbejdsopgaverne og ikke mindst den manglende opbakning til vores aktiviteter, derfor er vi rigtig glade for, at andre nu vil tage udfordringerne op og se mulighederne med nye øjne. For tilsammen råder vi over virkelig mange medlemmer og inden for et meget begrænset område store muligheder for udfoldelse og gode fælles oplevelser.

Bestyrelsen er first mover

Også for den nye bestyrelse er der tale om et historisk gennembrud, da alle syv bestyrelsesmedlemmer og de to bestyrelsessuppleanter Mansoor Siddiqihar cerebral parese.

Det er noget, som kredsformand Mansoor Siddiqi sætter pris på, og som kredsen fremover kommer til at markedsføre som et stort aktiv.

- Vi har fået samlet en god bestyrelse med mange forskellige kompetencer, og jeg glæder mig virkelig til at komme i gang med arbejdet til gavn for alle kredsens medlemmer, understregede Mansoor som en afsluttende bemærkning.

Sammenlægningen og bestyrelsessammensætningen er et virkelig stærkt signal til omverdenen om, at københavnerkredsen på mange forskellige områder repræsenterer et nyt, frisk pust i historieskrivningen.

Sidst opdateret:
Gå til top Top