CP Danmark lancerer ny kampagne mod krænkende adfærd og seksuelle overgreb
28. januar 2021

CP Danmark lancerer ny kampagne mod krænkende adfærd og seksuelle overgreb

Målgruppen er børn og unge fra 8-16 år med cerebral parese og erhvervet hjerneskade. Men de voksne må også meget gerne kigge med og tage del i snakken.

Min og din grænse er en ny landsdækkende kampagne som CP Danmark lancerer i samarbejde med Hjerneskadeforeningen. Formålet er at øge børn og unges selvindsigt og styrke deres evne til at sætte grænser for sig selv og andre i forhold til grænseoverskridende adfærd og seksuelle krænkelser.

Materialet består af en selvstændig hjemmeside, der indeholder debatskabende korte film, interaktive fortællinger, podcast, læringsaktiviteter og brugervejledning.

Udover de unge selv henvender hjemmesiden sig samtidigt til voksne omkring målgruppen – det vil sige forældre, plejeforældre, lærere, pædagoger, seksualvejledere og mange andre. Indholdet er derfor eget som undervisningsmateriale og materiale man kan snakke med de voksne om.

Materialet har fire temaer

Hjemmesiden er bygget op over følgende fire temaer:

• Min krop – min grænse
Om retten til din krop, hvem giver du fx lov til at give dig et knus eller se dig uden tøj på?

• Din krop – din grænse
Om andres kroppe og grænser over for dig. Hvad gør du, hvis du fx vil give din ven et kram?

• Din krop – din grænse
Om de ting i livet, som kan være ok, måske ok eller ikke ok at sige eller gøre ved hinanden.

• Mig og det digitale
Om det, du og andre skriver, siger eller gør på mobiltelefon, pc og andre digitale medier.

Du kan finde kampagnens film og materialer her: www.min-din-graense.dk

Minogdingrænse

Brug materialet, lyder opfordringen

- Vi hører desværre alt for tit, at børn og unge ender i ubehagelige situationer, hvor deres grænser bliver overskredet - eller hvor de overskrider andres grænser. Derfor ønsker vi med denne kampagne at være forebyggende og styrke børn og unge i at vurdere deres situation bedre – og få sagt fra, inden noget går galt, siger CP Danmarks direktør, Mogens Wiederholt, der håber, at rigtig mange vil lade sig inspirere, benytte materialet og snakke om det.

Også specialskolelærer Rikke Nørup Koch-Poulsen ser frem til at bruge materialet:

- Mange af de elever, jeg har arbejdet med gennem tiden, har rigtig svært ved at mærke egne og andres grænser. De har ofte brug for hjælp til personlig pleje, men det er ikke altid muligt for dem selv at vælge, hvem de ønsker hjælp af i skoler, aflastning og fritidstilbud. De er ikke vant til eller gjort opmærksom på betydningen og vigtigheden af egne grænser og rettigheder. Dette materiale giver en fremragende mulighed for at tale om personlige grænser og muligheder for at sige til og fra, fremhæver Rikke Nørup Koch-Poulsen.

Med CP Danmark som projektleder er materialet produceret af Feldballe Film & TV og støttet af Socialstyrelsen under puljen ”Forebyggelse af seksuelle overgreb mod børn og unge med handicap”.

Minogdingrænse

Et godt tip: Ta’ de voksne med

Store dele af hjemmesiden www.min-din-graense.dk kan anvendes af børn og unge selv - i skole, institution eller privat. Men det vil give
størst udbytte, at børn og voksne kigger på materialerne sammen og har mulighed for at tale sammen om indhold og budskaber. Den voksne kan være med til at guide og støtte barnet eller den unge i at anvende materialet og tage en snak med dem om materialets spørgsmål og dilemmaer.

Dilemma i podcast fra www.min-din-graense.dk:

“Jeg er mange gange blevet krænket på nettet. Der var et tidspunkt, hvor jeg sad i en gruppe-chat med nogle venner, og så var der en af dem, som har været meget kendt for at være meget krænkende og meget uvenlig. Han tog et skærmbillede af en af mine samtaler i et online forum, og så redigerede han det og puttede en stor rød cirkel rundt om det. Jeg sad og skrev sammen med en person – og så puttede han en kæmpepil ind, og så skrev han sex ved siden af den, som om han henviste til, at den her person og jeg havde sex online”.

David, 13 år.

Sidst opdateret:
Gå til top Top