BPA: CP Danmark reagerer på KL's kommentarer
09. marts 2021

BPA: CP Danmark reagerer på KL's kommentarer

Formanden for KL’s socialudvalg, Ulrik Wilbek, har reageret på de løsninger, som blandt andre CP Danmark har foreslået for at løse udfordringerne på BPA-området. Nu svarer flere organisationer på Ulrik Wilbeks reaktion.

BPA-ordningen – borgerstyret personlig assistance - er under pres og har været det længe. I Altinget gav BPA-netværket, som blandt andet tæller Dansk Handicap Forbund, Muskelsvindfonden og CP Danmark, for nyligt et bud på en del af løsningen: Sådan løser vi BPA-ordningens tre akutte problemer

Det fik Ulrik Wilbek, formand for KL’s socialudvalg, til tasterne, hvor han svarede, at det er ærgerligt, at kommunerne beskyldes for ikke at tilbyde tilstrækkelig hjælp, når de følger de love, der er vedtaget i Folketinget.

BPA-netværket følger nu op med et svar til KL:

Vi er glade for, at I anerkender udfordringerne på BPA-området

"Udfordringerne og de opgaver der skal løses på BPA-området er både store og akutte. Derfor glæder det os rigtig meget, at Ulrik Wilbek, formand for KL’s socialudvalg, her i Altinget vedstår og anerkender, de problemer på BPA-området, vi har beskrevet i vores debatindlæg den 23. februar. Det vil vi gerne kvittere for – og vi kommer gerne til en kop kaffe og en drøftelse af både udfordringer og løsninger.

Det er ikke gjort med at spille bolden over på Folketingets bane. Udfordringerne, vi er enige om eksisterer, er ikke resultatet af ny eller ændret lovgivning. Det er på ingen måde nyt, at lovgivningen slår fast, at kommunerne kun i ”helt særlige tilfælde” kan udmåle rådighedstimer.

Det nye er, at nogle kommuner nu udmåler både 8, 10 eller 12 rådighedstimer i døgnet, ligesom det er nyt, at kommunerne modregner tid til banale sundhedsydelser i udmålingen af hjælpetimer. Tilsvarende er det nyt, at en reduktion af hjælpetimerne i forbindelse med en hospitalsindlæggelse, ikke er omfattet af reglerne om varsling.

Vi tror også, at der er behov for at tydeliggøre loven. Men de udfordringer, vi peger på, er først og fremmest udtryk for en praksisglidning, som har pågået over en årrække – og som vi meget gerne vil i dialog med KL om af få stoppet.

Udfordringerne betyder nemlig, at der er mennesker, som hver dag bliver bremset og begrænset i deres muligheder for at leve et aktivt liv. Vi håber derfor, at Ulrik Wilbek vil tage imod opfordringen om at invitere til kaffe."

Pia Allerslev, Landsformand CP Danmark

Simon Toftgaard Jespersen, formand Muskelsvindfonden

Thorkild Olesen, formand Danske Handicaporganisationer

Susanne Olsen, Landsformand Dansk Handicapforbund

Sidst opdateret:
Gå til top Top