Bekymrende retssikkerhed omkring hjemmetræning
06. december 2021

Bekymrende retssikkerhed omkring hjemmetræning

Ny rapport viser et nedslående billede af retssikkerheden om hjemmetræning af børn med handicap og deres familier.

288 børn hjemmetrænes i 2021 i Danmark, og op mod halvdelen er formodentlig børn med cerebral parese.

Men hvordan er vilkårene for de familier, der vælger at hjemmetræne deres barn med handicap? Det giver en ny rapport - ’Retssikkerhed for børn, der hjemmetræner’ – et billede af.

Rapporten undersøger, hvordan retssikkerheden er for børn, der hjemmetrænes, og deres familier, og formålet er at synliggøre den strukturelle, retssikkerhedsmæssige og politiske virkelighed for børn, der hjemmetrænes i 2021 og deres forældre. Samtidig sætter rapporten fokus på omstændigheder, der modarbejder at hjemmetræning kan fungere.

Rapporten konkluderer at:

– Ankestyrelsen har undladt at synliggøre over for minister og Folketingets Socialudvalg, at de havde afdækket fejl i 89 procent af klagesager om ansøgning om hjemmetræning, således at en evaluering af området giver et misvisende billede af retstilstanden.

– Folketingets Socialudvalg er ikke blevet indkaldt til drøftelse af en bestilt evaluering af tidligere lovændringer, selvom den har været færdig i 2½ år. Rapporten afdækker blandt andet data om en markant højere fejlrate end noget andet område, kommunal modvilje og fravær af vejledning.

 – Kommunal uvilje mod hjemmetræningsbestemmelsen afspejles i afgørelser og (manglende) vejledning, ved fravær af tilsyn i konkrete sager og i udtalelser fra kommunerne. Uviljen betyder, at nogle forældre selv må lægge ud for bevilget hjælp eller bliver presset til ikke at søge ydelser, de er berettiget til.

 – Administrationen af hjemmetræning er så dysfunktionel, og sagsbehandlingstiden er så lang, at børnenes udvikling er alvorlig truet. Det er i strid med Børnekonventionen. Det er Folketinget, der er ansvarlig for at sikre, at rammerne for hjælp og støtte til børn med handicap er til stede. Ikke kun i teorien, men i praksis.

Tre anbefalinger

Forældre til børn med handicap får i praksis ikke vejledning fra det offentlige om hjemmetræning, og det er kun i de færreste kommuner, man kan læse om hjemmetræning på kommunens hjemmeside. Det skaber ulighed i adgangen til hjemmetræning, og derfor anbefaler rapporten, at der oprettes én central offentlig rådgivning om reglerne og mulighederne i hjemmetræning, som kommunerne kan henvise til.

Klagesagerne viser, at sagsbehandlingen af sager om hjemmetræning landsdækkende er af så urimelig ringe kvalitet, at der reelt slet ikke er tale om retssikkerhed. Efter 13 år med samme billede er det rimeligt at konkludere, at kommunerne ikke har ønsket eller evnet at løse opgaven omkring hjemmetræning.

Det kan blive et spørgsmål om ministeransvar, hvis der ikke handles på denne viden. Derfor anbefaler rapporten at samle sagsbehandlingen (godkendelse og opfølgning) af hjemmetræningssager i én national eller flere regionale enheder, hvor der kan etableres et egentligt fagligt vidensniveau om hjemmetræning. Det vil forkorte sagsbehandlingstiderne og på sigt reducere antallet af klagesager og antallet af sagsbehandlere, der skal kunne bruge reglerne.

Forældrene er konstant ”sagsbehandlet”

Den nuværende opbygning i hjemmetræningsordningen kræver mange delafgørelser. Det betyder dels, at forældrene er konstant ”sagsbehandlet”. Det er tidskrævende og modarbejder tankegangen bag hjemmetræning, nemlig at styrke børnenes mulighed for at kunne udvikle sig, ved at der sker en løbende tilpasning af træningen.

Rapporten anbefaler, at det undersøges, hvordan antallet af delafgørelser i forbindelse med den løbende tilpasning kan begrænses. Eventuelt således at der i højere grad gives autonomi inden for en godkendt økonomisk ramme til at udskifte delelementer, så kun metodeskift eller meget dyre redskaber skal godkendes ved selvstændig afgørelse. Dette vil samtidig reducere antallet af afgørelser og klager og dermed frigøre tid hos sagsbehandler og i Ankestyrelsen.

Det er foreningen Hjernebarnet, der har fået analyse og rådgivningsfirmaet Embedsværket til at udarbejde rapporten, der er baseret på offentligt tilgængeligt materiale om hjemmetræning, herunder Ankestyrelsens gennemgang af området fra 2019, tal og statistik fra Ankestyrelsen og Danmarks Statistik, aktindsigtsspørgsmål, forarbejder til lov og ændringslove samt Hjernebarnets medlemsundersøgelse fra 2021.

Du kan finde rapporten på: hjernebarnet.dk

Læs mere om hjemmetræning:

Træningen er en sjov leg

Huset SCNM samler familierne

Målet er at Camille bliver den bedste udgave af sig selv

Magne kender vejen når skolestarten kalder

 

Sidst opdateret:
Gå til top Top